• ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี-ดีมาก
 • บุคลิกดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความคล่องตัวสูงในการทำงาน

1 hour ago

 

Applied
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
 • ดูแลงานด้านการส่งอาหารไปยังจุดหมายปลายทาง
 • จำเป็นต้นมีรถจักรยายนต์ส่วนตัว

2 hours ago

 

Applied
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
 • ดูแลงานด้านการส่งอาหารไปยังจุดหมายปลายทาง
 • จำเป็นต้นมีรถจักรยายนต์ส่วนตัว

2 hours ago

 

Applied
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
 • ดูแลงานด้านการส่งอาหารไปยังจุดหมายปลายทาง
 • จำเป็นต้นมีรถจักรยายนต์ส่วนตัว

2 hours ago

 

Applied
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
 • ดูแลงานด้านการส่งอาหารไปยังจุดหมายปลายทาง
 • จำเป็นต้นมีรถจักรยายนต์ส่วนตัว

2 hours ago

 

Applied
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
 • ดูแลงานด้านการส่งอาหารไปยังจุดหมายปลายทาง
 • จำเป็นต้นมีรถจักรยายนต์ส่วนตัว

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

 

Applied
 • Must be self-motivated, enthusiastic
 • Decision making and problem solving skills
 • 5 years of working experience in purchasing field

3 hours ago

 

Applied
 • Experience in SQL
 • Have Technical background
 • Be able to read/write/speak English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3-ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

3 hours ago

 

Applied
 • Have experience in scripting
 • Have basic programming skill
 • Have some experience and knowledge on Software

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

 

Applied
 • Degree in Finance/Business/Economics
 • Good command of English
 • Analytical and numerical skills

4 hours ago

 

Applied
 • 5 Years experiences in relate field job
 • good skill in english
 • can drive and has driving licence

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี, การเงิน
 • มี Service Mind / มีความรับผิดชอบสูง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.)
 • ประสบการณ์ Product Management 5 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.)
 • ประสบการณ์ Product Management 5 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.)
 • ประสบการณ์ Product Management 5 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วทบ.),พยาบาล
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี

5 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี วทบ. หรือ บริหารธุรกิจ
 • มี Service Mind และทัศนคติดี
 • มีพาหนะส่วนตัว

5 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • วันละ 370 (+OT,COMและอื่นๆ)

6 hours ago

 

Applied
 • CPA
 • ปิดงบ
 • บัญชี ธุรกิจก่อสร้าง

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • วันละ 370 (+OT,COMและอื่นๆ)

6 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการร์ด้านสรรหาฯไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

10 hours ago

 

Applied
 • E-commerce
 • digital/online marketing campaigns
 • online sales

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Software Development related position
 • งานพัฒนาโปรแกรม (หลายตำแหน่ง)
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี เรียนจบทางด้าน IT

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • คุยเก่ง ขยัน ตั้งใจ อดทน ซื่อสัตย์ ขยันโพส

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านคลินิคเสริมความงามมาก่อน

11 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำโฆษณา Google Ads

11 hours ago

 

Applied
 • วิชาเอก ภาษาไทย เพื่อสอนภาษาไทยให้นักเรียนจีน
 • สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนได้
 • หากมีตำแหน่งทางวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

 

Applied
 • หากมีความรู้ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดีจะพิจารณาเป็ฯพิเศษ
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

11 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Fresh graduates are welcome.
 • Generous of benefits.
 • Challenging opportunity.

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ตรงด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัส

14 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า คณะบริหารธุรกิจ
 • สามารถใช้ Ms. Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในเรื่องระบบการวางแผนการบริหารสินค้า

14 hours ago

 

Applied
 • มีความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ
 • มีความรับผิดชอบสูง

14 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Certified Lean Six Sigma or Black Belt preferred
 • Experience in process development or improvement
 • Flat organization

14 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Recruitment Experience at least 1-2 years
 • Mature person with a positive attitude
 • Social media skill is advantaged

14 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ทางด้าน เศรษฐศาสตร์ บริหาธุรกิจ
 • สามารถใช้ MS ได้คล่อง
 • มีความกระตือรือร้น สามารถรับแรงกดดันได้ดี

14 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์ ตรวจสอบและประสานงานในการจัดทำงบประมาณ
 • ครอบคลุมตั้งแต่ ยอดขาย ต้นทุนขาย กำไรขั้นต้น
 • รวบรวมข้อมูลในการจัดทำรายงานผลประกอบการประจำเดือน

14 hours ago

 

Applied