Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 84 jobs
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo
  Bangkok Area - Nakornpatom
  • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป อายุ 25-35 ปี
  • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 3 ปี
  • ทักษะด้านวางแผนการขายการตลาด มีรถยนต์ส่วนตัว
  Thai Ha Public Company Limited's banner
  Thai Ha Public Company Limited's logo
  Bangkok Area - Nakornpatom
  • ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
  • ปิดงบการเงินประจำเดือน ไตรมาส และปี
  • สามารถใช้โปรแกรม SAP และปิดงบได้
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s banner
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s logo
  Bangkok Area - NakornpatomTHB 45K - 55K /month
  • Production Section Head
  • โรงงานลิตอาหารและเครื่องดื่ม
  • ฝ่ายผลิต Production
  W.R.C.ELECTRIC AND COMMUNICATION CO., LTD.'s banner
  Bangkok Area - NakornpatomTHB 13K - 20K /month
  • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความขยัน อดทน
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  Malee Group Public Company Limited's banner
  Malee Group Public Company Limited's logo

  Regulatory Affairs Supervisor

  Malee Group Public Company Limited
  Bangkok Area - Nakornpatom
  • ติดตามสืบค้น กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต
  • Regulatory Affairs Supervisor
  • วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมตามรายการวิเคราะห์
  Next