• ทำงานเอกสารในออฟฟิศ
 • ติดต่อลูกค้า / supplier
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีขึ้นไป
 • เขียนแบบงานเครื่องกล
 • ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช, ปวส
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ Microsoft office

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 18 - 40 ปี
 • วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด - อ่าน - เขียน ได้

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี
 • ไม่มีพันธะทางทหาร
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
 • รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

4 hours ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

4 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • เจรจาต่อรองราคาเงือนไขการขาย
 • ควบคุมเอกสาการจัดซื้อ

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • Understand overall HR functions
 • Oversee and implement staffing process
 • Liaise with the recruitment agencies

4 hours ago

 

Applied
 • โฟร์แมนประจำหน่วยงานก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
 • ควบคุมคนงาน และคุณภาพ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • New Graduated are welcome
 • creative idea, Graphics, Web design, Multimedia
 • Adobe Illustrator, Photoshop, In Design

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Lead HR team in Thailand and overseas
 • Work closely with HR team Globally
 • FMCG background in matrix org will be contacted

4 hours ago

 

Applied
 • Product Training
 • Sales Training
 • Sales Trainer

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales
 • Engineer/Manufacturing
 • Lubricant

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Business Administration, Food Sciences
 • 3 - 5 years’ experience in Sales or Retail Sales
 • Exp in Food Service Business or Food Manufacturing

4 hours ago

 

Applied
 • Sales Director, Automation system, Cooling System
 • Low Voltage switchgear and IT infrastructue
 • Sales and Marketing, Automotive, infrastructue

4 hours ago

 

Applied
 • 5-10 yrs of exp in HRD/ Recruit/ Training
 • Excellent Command of English
 • Male/ Female, Age not over 40 years old

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Application Support
 • Application Access Administration
 • Resetting application passwords

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 8 years’ experience in market research fields
 • Bachelor or master degree in marketing, statistic
 • Conduct various type of market researches

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience in Accounting Field
 • Experience in Audit Firm is a big plus
 • Excellent command of English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or above, preferably in Engineer
 • Minimum of 5 years’ experience in the automotive
 • Experience of selling to the OEM channel

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 14 years of experience in accounting or finance
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance
 • Experience including accounting, taxes

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Golden Opportunity
 • Well-known company
 • Great career path

4 hours ago

 

Applied
 • Sales Manager
 • Business Development Manager
 • IT Sales Manager

4 hours ago

 

Applied
 • medical devices, sales , marketing
 • middle level
 • pharmaceutical, medical

4 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Closing deals, driving launches
 • Growing transaction at clients across Asia Pacific
 • Fintech, banking, telecom companies are preferred

4 hours ago

 

Applied
 • IBM WebSphere Message Broker / IBM Integration Bus
 • Experience in JAVA, ESQL
 • Able to travel aboard

4 hours ago

 

Applied
 • Experience in Java Developer, J2EE, Mobile App
 • Java Front-End, Back-End
 • Salary 50,000 - 80,000 THB

4 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • change management
 • business trasformation
 • Business Strategy

4 hours ago

 

Applied
 • Diploma or Bachelor Degree in Engineering
 • Good level of written and spoken English
 • Minimum 15- 20 years of experience

4 hours ago

 

Applied
 • Salary Structure
 • Reward employee
 • Compensation Benefits

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years experience
 • Degree in Business, HR Organizational Development
 • Maintain a business-driven HR methodology

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor’s degree in Financial, Accounting
 • At least 2-3 years’ experience in Finance or Accou

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Electrical Engineering
 • 3 yrs working experiences in machine maintenance
 • Excellent analytical thinking & problem solving

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years’ in finance, accounting, bookkeepping
 • Ability to analyze data, accounting and payment
 • Strong writing and oral communication skills.

4 hours ago

 

Applied
 • 4 years' experience in Windows Server System, AD
 • Setup,Install,Config,Implement,Troubleshoot system
 • Salary 40-70K THB

4 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in IT security or IT audit
 • Understand of eDiscovery process lifecycle
 • Excellence English communication

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science, IT
 • 2+years of experience in IT support/help desk
 • Knowledge in CRM, Cloud, or Salesforce

4 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Recruitment / Talent Acquisition
 • Contract - renewable basis
 • Bangkok

4 hours ago

 

Applied
 • Achieve the key performance indicators targets
 • Lead and role model the Cultural Goals
 • Counsel/support the team on day-to-day

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Statistic, Mathematics
 • Develop marketing and sales reporting structure
 • Advanced knowledge of BI and CRM tools

4 hours ago

 

Applied
 • Experience in Marketing or PR
 • Experience in cosmetic would be an advantage
 • Good command in English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 days working
 • Work with experience person in oil & gas industry
 • Experience/Involving with fabrication yard

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Market leading personal care company
 • Drive sales through new product launch
 • Strategy implementation

4 hours ago

 

Applied
 • Media or entertainment business
 • Sponsorship
 • Implement marketing campaigns

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Drive sales-leading global retailers&FMCG clients
 • New role-focus on growth opportunity in Thailand
 • Candidate-ERP/data analytics solution background

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ กว.
 • ประสบการณ์ทำงานในหมู่บ้านบ้านจัดสรร 7 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied