• มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ในระบบ ISO 9001

5 hours ago

THB10k - 13k /month

Applied
 • Male/ Female, Age not over 40 years old
 • 5yrs+ exp in Industrial/production management, etc
 • Experienced in Automotive Field Business

5 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์วางแผนอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาที่ดี
 • จบ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิตในโรงงานอุตสาหกรร

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ๊Urgent
 • Working location : Rajana Industrial Park
 • Salary : 100-150 K

5 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Benefits: SSO, Overtime Pay, Insurance
 • Development opportunities
 • Company Size: 100-150 Employees

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. ขึ้นไป

5 hours ago

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • highly responsible and willing to work under
 • willing to work under pressure
 • TOEIC Score is 500 up

5 hours ago

 

Applied
 • BA (English) or BS in any field
 • 0-2 years’ working experience in HRM/HRD
 • Good command of English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Electronics, Electrical
 • At least 5 years of work experience in IC assembly
 • Good command of written and spoken English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good communication and interpersonal skills.
 • Able to communicate in English.
 • Able to work under pressure, tight deadline.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master‘s degree in Electronics
 • 2-7 years of experience of QE & QS
 • knowledge of electronics production process

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Occupational Health & Safety
 • Knowledge of ISO 14001, OHSAS 18001
 • Good command in English and computer literacy

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางบิล และเก็บรวบรวมหนี้คงค้างกับทางลูกค้า
 • ตรวจสอบความสมดุลของบัญชีลูกหนี้ที่ค้างชำระ
 • จัดการเรื่องร้องเรียน หรือปัญหาของลูกค้า

5 hours ago

 

Applied
 • Communicate with Asian & European clients
 • Follow up of PO & sales forecast
 • Development of products

5 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Consumable and equipment supply & control service
 • Handles HR roles. Coordinate with people in nay le
 • Improve environment in working area to contribute

5 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

5 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • HR&GA
 • Bachelor degree in any related field.
 • Good command English

5 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Provide advice on labor law and company regulation
 • Improve environment in working area to contribute
 • Handles HR roles in each specialist such as Compen

5 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์
 • สามารถด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Auto cad , 3DMax
 • ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาตนเอง, ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุตั้งแต่ 22-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ด้านงานบัญชี
 • ดูแลด้านระบบบัญชี,ธุรการ,สินเชื่อ,การเงิน

5 hours ago

 

Applied
 • Salary 100K-140K
 • Minimum 5 years
 • lean manufacturing or/and TPS

5 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • BA in Occupational, Health and Safety
 • Have passed the Thai Government test
 • 10 years of work experience in EHS

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ็HR Business Partner
 • Ayutthaya
 • Organization Development

5 hours ago

THB90k - 160k /month

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Marketing or related
 • 5-8 yrs+ exp as marketing/ auto leasing business
 • Good Command of English

5 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Payroll and Admins
 • Male or Female, 30 - 35 years old.
 • At least 7 years' experience in HR & Admins

5 hours ago

 

Applied
 • 3 yrs. exp in Production Planning, Planner
 • SAP, ERP programs managed
 • Good command in English

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 24 – 37 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • B.Sc. in Microbiology, Biology or related
 • Good knowledge of cGMP/GLP practices/Biosafety
 • Fluent in both written and spoken English

5 hours ago

 

Applied
 • Compensation & Benefits
 • Workday / Taleo
 • Database Management / HR Operations

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3-5 years of experience
 • Proven commercial track in sales
 • Driving license is a must

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบ ปวช.-ปวส. ทุกสาขา
 • มีความรู้พื้นฐาน MS Office และ Excel
 • สามารถทำงานประจำหน่วยงานได้

5 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in Physics, Mathematics
 • Experienced in Production planner
 • Good command of English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Possess knowledge of ISO9001 and ISO/TS 16949
 • Bachelor in Science or Engineering
 • Experience : 3-10 years in Quality Management

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering in Electrical
 • Experience in Electronics manufacturing
 • Good command of written and spoken English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถประเทศ ท.3 หรือ ท.4
 • วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • ชาย อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางต่างๆ

5 hours ago

 

Applied
 • Welcome New Graduate
 • Ability to work with details under pressure
 • Good command of written and spoken in English

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้

5 hours ago

 

Applied
 • To manage full spectrum of Admin & HR activities
 • Knowledge in BOI, EIA, ISO.
 • Need Labor Consultant License.

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Chemical/Electrical
 • Experienced in product design or development
 • Knowledge in PZT theory

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or Master’s degree in Software Programming
 • C# Programming Skills; C++ Programming
 • Automation System Design; DOE

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 4 years up with Accounting /Auditing/ Financial
 • Big 4 audit experience preferable
 • Good analysis skill

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • working knowledge of information technology
 • Knowledge of current information technology
 • Knowledge of data management

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือ หญิง ไม่กำหนดอายุ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี
 • ภาษาอักฤษ เขียน อ่าน พูด ได้ดี

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ปวช,ปวส,ปริญญาตรี

5 hours ago

 

Applied