• ควบคุม วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนในกระบวนการผลิต
 • ประสานงานหน่วยงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • กำหนดนโยบายและวางแผนด้านระบบบัญชี-การเงิน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 5 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการอัตรากำลังคนให้สามารถปฏิบัติงานประจำ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านงานคลังสินค้า

2 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการตลาด
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านงานคลังสินค้า

2 hours ago

 

Applied
 • ขับขี่รถยนต์ได้ (เกียร์กระปุก)
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน
 • มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • ขับขี่รถยนต์ได้ (เกียร์กระปุก)
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน
 • มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • ขับขี่รถยนต์ได้ (เกียร์กระปุก)
 • มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต

2 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบในการวางแผนการผลิต
 • มีความรู้ด้านการจัดการการผลิต
 • ใช้งานระบบ SAP และ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Production Manager
 • Knowledge of Process Safety Management
 • Experience in flexible packaging /plastic products

2 hours ago

 

Applied
 • 5-10 years experience in Logistics and Transport
 • Excellent command of English, PC Literacy
 • Excellent in a good team player

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรับผิดชอบ

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรับผิดชอบ

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรับผิดชอบ

2 hours ago

 

Applied
 • 5 working day
 • Car maintenace allowance 5,000 Baht/Month
 • TOEIC allawance 2,000-5,000 Baht

2 hours ago

 

Applied
 • Degree or Diploma in related fields
 • At least 2-4 years experienced in business related
 • Skillful of Computerized Microsoft Office

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in related field
 • Experience 3-5 years in Tooling field
 • Good command in English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Occupational Health & Safety
 • 3 years of Professional Safety Officer
 • Knowledge of ISO 14001, OHSAS 18001

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด
 • ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2 hours ago

 

Applied
 • operation support HR for the relevant HRIS modules
 • Support integration of inhouse payroll software
 • Identify, analyze document business requirements

2 hours ago

 

Applied
 • JLPT N3 up Or ever been in Japan
 • Translate in a meeting, document
 • Minimum 1 years experience in translation

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or higher of IT, Computer Science
 • 1 – 4 years experiences in System Analyst
 • Understand System of Hardware and Network

2 hours ago

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบครอบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความรู้ทางด้าน ISO9001 & ISO14001
 • สามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับได้เป็นอย่างดี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 10 years experiences
 • Good command of English
 • Having knowledge in ISO 9001, ISO 14001

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical, Industrial Engineer
 • 2-3 years experienced in welding inspection
 • Good understanding of ISO 9001 standard

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

2 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy.
 • Prepare and advise planners on BOM
 • Prepare work procedure and instruction

2 hours ago

 

Applied
 • Provide advice on labor law and company regulation
 • Improve environment in working area to contribute
 • Handles HR roles in each specialist such as Compen

2 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Consumable and equipment supply & control service
 • Handles HR roles. Coordinate with people in nay le
 • Improve environment in working area to contribute

2 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • HR&GA
 • Bachelor degree in any related field.
 • Good command English

2 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Understand in Auto CAD
 • Degree in Engineering
 • Able to work at Ayutthaya, Saraburi area.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master Degree (or equivalent) in Engineering
 • Professional working style, Self-motivated
 • Knowledge sharing/ distribution

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any engineering field
 • Experience: 0-3 years.
 • Computer skill, English command

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Experience: 3 - 6 years.
 • Leadership skills

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in engineering
 • Previous supervisor experience helpful
 • English skills, written, spoken and comprehension

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good command in English (both written & speaking)
 • B.Eng/ B.sc. in any related field
 • Good problem solving & statistical analysis skills

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree graduate in Medical or Science.
 • Experience as Medical Representative, Sale.
 • Have own car and driving license.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Engineering
 • Good command in English
 • 0 - 5 years

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Quality Manager
 • Semiconductor
 • Electronic

2 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Electrical Engineering
 • Knowledge in electrical and electronic theory
 • Knowledge insuspension and HDD characteristic

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • New College Graduate to 10 years in engineering
 • Knowledge of mechanical design principles
 • Knowledge of Adhesive Performance and Processing

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Quality Engineer
 • Semiconductor
 • Electronic

2 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • HR & Administration
 • Labor Law
 • Japanese company

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering or related field
 • Effective Management and Communication Skill
 • Good human relationship

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Run overall plant operation
 • Team/ People Management skill
 • Good English Competency

2 hours ago

 

Applied
 • To handle/manage software all resonance project
 • Education Required: Bachelor/ Master Degree
 • Machine control programing and project control

2 hours ago

 

Applied
 • Have an experience in purchasing or logistic job
 • Good to communicate in English
 • Bachelor's degree in any fields

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตสวนหลวง)
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน สามารถทำงานเป็นกะได้

2 hours ago

 

Applied
 • System Analysis
 • Proficient in business case development
 • Experience in IT Software development and SA

2 hours ago

Salary negotiable

Applied