• อายุ 20-30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ในร้านอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Electrical Test Engineer
 • 5 Years Minimum
 • MSA / Test System

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Test Modular Engineer
 • 4 Years Experience
 • Software Engineer

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Principal Engineer
 • KPI / Data Analysis (3 years minimum)
 • Industrial / Management Engineers

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Test Lab Engineer
 • 3 Years Minimum
 • Circuit Software / Electronic Board

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Blade Test Engineer
 • Robotics Automation / Electronic Test Instruments
 • 4 Years Minimum

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Product Design Engineer
 • Magnetic Record Field
 • 3-5 Years Experience

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Industrial Engineer
 • LEAN Manufacturing
 • Kaizen Projects Yearly

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical Design Engineer
 • 2 Years Experience
 • SPC / Minitab / Matab / FMEA

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Test Development Engineer
 • Plan / Design / Implement application software
 • 6 Years Minimum

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Security
 • 2 Years Minimum
 • IDS Monitoring / LAN Protocols

14 hours ago

 

Applied
 • Channel Integration
 • 2 Years Experience Minimum
 • Programming Skills

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Review material quality issues and work
 • At least a Bachelor’s Degree in Mechanical
 • Minimum 5 years experience

14 hours ago

 

Applied
 • To work in an professional environment
 • To work independently and utilize your skills
 • Follow up technical regulation problem resolution

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To work in an professional environment
 • To work independently and utilize your skills
 • To travel mainly in Asean country

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To work in an professional environment
 • To work independently and utilize your skills
 • To travel mainly in Asean country

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, Aged 28 years or more
 • Bachelor Degree in Engineering or related field
 • 3-10 years’ experience in Managment level

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering or related field
 • 5 years in management quality control.
 • Good command in English

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepare sale and inventory reports
 • Sales coordinator
 • Coordinate with any other related parties

14 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Having good background in Civil Engineering
 • Business Development, Civil Consultant
 • Good leadership skill, team development

14 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี จากสาขาที่เกี่ยวข้องหรือสายวิทย์-คณิต
 • สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน
 • รักเด็ก ใจเย็น ร่าเริง สดใส ยิ้มแย้ม สุภาพ

14 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีจิตใจรักงานด้านงานขายและงานบริการ

14 hours ago

 

Applied
 • วิศวกรโครงการ จ.อยุธยา เงินเดิือน 25,000-40,000
 • Project Engineer จ.อยุธยา เงินเดื่อน 25,000-40,000
 • วิศวกรโครงการ

19 hours ago

THB25k - 45k /month

Applied
 • Tooling, stamping design
 • Expertise in Auto CAD, Solid works
 • Business of English with managerial skills

21 hours ago

 

Applied
 • Progressive Die design, Tooling/Stamping design
 • 3 yrs exp in Progressive/ Tooling stamping design
 • Expertise in Soild works, Auto CAD (2D/3D)

21 hours ago

 

Applied
 • Press, Mold die for electronic design, stamping
 • Expertise in Auto CAD, Solid works, Press mold
 • Business of English with managerial skills

21 hours ago

 

Applied
 • IE Engineer
 • IBC
 • 3G/4G

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Quality Assurance, QA, Pharmaceutical
 • GMP, PIC/S, Pharmaceutical Industry
 • Chemical Industry, Pharmacist

18-Aug-17

 

Applied
 • ทำเอกสารด้านบัญชีรับ - บัญชีจ่าย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • เพศหญิง อายุ 21 - 35 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • Experienced in maintenance 10 y and manager level
 • Manage manpower and controlling Maintenance & Faci
 • Strong management skill and problem solving

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • QC, Quality Control, Pharmaceutical Industry
 • Chemical Science, Food Science, Pharmaceutical
 • Pharmaceutical Industry, Chemical, GMP, ISO 17025

18-Aug-17

 

Applied
 • Finding and visiting new customers
 • Bachelor’s degree in any field
 • At least 3 years of Sales experience

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

 

Applied
 • มีทักษะในการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า
 • มีความขยัน รักงานขาย - งานบริการ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องมือวัดโทรคมนาคม

18-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • Packaging, Packing, Chemical, Pharmaceutical, Food
 • Production Process, Pharmaceutical Industry
 • Chemical Industry, Food Science, Pakaging Process

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส., ปริญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการการขายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • Male only, Age 25-35 years old
 • 3-5 years up exp in Marketing of manufacturing
 • Good in English (Toeic 500 up)

18-Aug-17

 

Applied
 • Male/Female, age 22-30 years old.
 • 1-3 y exp in Purchasing with Manufacturing
 • Good command in Japanese JLPT N1-N2

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female , age 23-27 years old, (New Grad)
 • Fluent in Japanese (JLPT N1-N2)
 • 0-3 y exp in Japanese Interpreter and Translator

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years’ exp in safety, manufacturing business
 • Be able to work in Ayutthaya
 • well –known international company, great benefit

18-Aug-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • 3 -10 years in purchasing, manufacturing
 • Be able to work in Ayutthaya
 • Well–known international company, great benefit

18-Aug-17

THB30k - 55k /month

Applied
 • ชาย หรือ หญิง ไม่กำหนดอายุ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี
 • ภาษาอักฤษ เขียน อ่าน พูด ได้ดี

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Logistics Management
 • Knowledge about 5S, Kaizen, Safety, ISO and KPI
 • ODBC query is an advantage

18-Aug-17

 

Applied
 • Minimum 2 years’ experience in Production planning
 • Ability to use and troubleshoot the ERP/MRP.
 • Strong knowledge of production scheduling

18-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
 • ชอบทำงานด้านเอกสาร
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานเอกสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in logistic
 • Minimum 3 years in import, export
 • Good computer skill in MS office

18-Aug-17

 

Applied
 • Thai Nationality only
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • Ability to lead cross-functionally

18-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สานักงาน
 • รับผิดชอบการส่งสินค้าของ Supplier
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

18-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทฯ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied