• จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทน ตั้งใจทำงาน ขยัน

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส หรือปริญาตรีไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวางระบบไฟฟ้าในรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษายานยนต์
 • ระดับการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยันอดทน

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • เป็นคนตรงต่อเวลา
 • ต้องมีใบขับขี่ ท2 ขึ้นไป

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • วิเคราะห์และรับรู้เงื่อนไขในการทำงานได้ดี
 • เรียนรู้เร็วและสามารถทำงานเป็นทีมได้

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิ่งส่งเอกสาร ให้ขนส่ง หรือสถานที่ต่างๆ
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 ถึง ปวส.
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช.
 • ต้องเป็นผู้มีศิลปในการเจรจา เรียนรู้การใช้โอกาส
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมมีวินัย

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำรายงาน Delivery Plan ประจำวัน
 • ติดตามรถขนส่งมารับสินค้า เพื่อให้ถึงมือลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส์

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีเบี้ยขยัน
 • มีความรู้ในระเบียบเกี่ยวกับงานธุรการ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีเบี้ยขยัน
 • เคยเป็นแม่บ้านทำงานบ้านมาก่อน จะรับพิจารณาพิเศษ
 • วันหยุดอาทิตย์ละ 1 วัน หรือหยุด 4 ครั้งต่อเดือน

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Quality Assurance Engineer
 • 7 Years Experience
 • Hard Disk Drive Operations

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in any related fields
 • at least 5 years in electronic manufacturing
 • Computer literate, very good command

7 hours ago

 

Applied
 • Life Science Degree is required
 • Experience in clinical research of minimum 1 year
 • Knowledge and understanding of ICH-GCP

8 hours ago

 

Applied
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ
 • มีการสื่อสารที่ดี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Security function
 • At least 3 years experience
 • Overall security control

10 hours ago

 

Applied
 • Monitor and Maintain Network,System
 • Certification : CCNA
 • ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong knowledge in Food Ingredients
 • Able to develop marketing knowledge APAC Region
 • Having good background in food science

13 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในด้านงาน Purchase ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • Costing จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล, อุตสาหการ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad 2D , 3D , Solid Work ได้
 • จัดทำ งานออกแบบแม่พิมพ์สำหรับผลิต Case Blank

13 hours ago

 

Applied
 • FP&A (Oracle/SAP)
 • 10 Years Experience
 • Excellent Package

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Procurement Manager
 • ERP Application Proficiency
 • 10 Years Experience (Procurement/Purchasing)

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in Accounting or related field
 • New graduates are welcomed to apply
 • Experienced with SAP program

16 hours ago

 

Applied
 • Cleaning Engineer
 • New Grad Welcome
 • Engineering or Science Degree

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Supply Chain Management
 • At least 5 experiencesin the same role
 • Able to travel to Samut-Prakarn (Bangpoo Plant)

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 25 - 35 years old.
 • Automotive and Electronic Manufacturing background
 • At least 3 years experience

21 hours ago

 

Applied
 • B.A. Japanese major or related fields
 • Japanese level N2
 • Can work in Ayutthaya

21 hours ago

 

Applied
 • Production Control Staff
 • Warehouse, Production control, Material Control
 • 0-3 year experiences of Production control

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Process Improvement
 • QCC, KAIZEN activities
 • 2-5 years experiences in Kaizen activities

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • CNC Application Engineer (Wang Noi, Ayutthaya)
 • Mechanical Engineering / Industrial Engineering
 • 2 years experienced in CNC machine

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน PSA, SUS
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดต่างๆ ได้ดี
 • Good English

21 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • HR Manager
 • Learning & Development / Organizational Developmen
 • 5 years experiences of HRD/OD

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Officer
 • Age between 24-30 years old.
 • At least 1-2 years experiences in Accounting.

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai Nationality, age not over 25-30 years
 • Bachelor’s degree in Accounting, Business Admin
 • Experience in Sales Coordinator, Oversea Shipment

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales Development
 • Business Development
 • Area Sales

21 hours ago

 

Applied
 • Packaging design,Packaging Technology
 • Graduate Packaging Design, Packaging Developer
 • Thai Nationality 25-35 years old

21 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Having certificate of "บฉ." will be advantage.
 • Good command in English and Computer literacy.
 • Knowledge of ISO 14000, ISO 9001 and other.

21 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความขยันตั้งใจทำงาน
 • มีทักษะในการพูดคุยติดต่อกับผู้อื่น

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Occupational, Health and Safety
 • At least 10 years of work experience in EHS
 • Good command in English both written and spoken

21 hours ago

 

Applied
 • Degree in business admin or related fields.
 • 3-5 years experience in workshop management.
 • Good command in English and Thai.

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Foods science or related
 • 8 years of experience in Food Industries
 • Computer skill (Word, Excel, Power Point)

21 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Electronics
 • Experience in Japanese Company
 • Control management and production

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • 0 - 6 years of experience
 • Statistical analysis skill

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree / Master degree
 • 1 -5 years of experience
 • Good for MS Visual Studio (VB.Net, C# and PLC)

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop and debug machine Control / Application
 • Improve electrical & software design of equipment
 • Master Degree (or equivalent) in Engineering

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master Degree/PhD
 • Work with metrology team
 • Good communication

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Monitor consistency of outgoing product
 • Prepare all report concerning to outgoing quality
 • B.Eng / B.Sc. in any related field

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma in Tool & Die Field
 • Must be a good team worker
 • Optimizing New Tooling and Design

21 hours ago

Salary negotiable

Applied