• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องอายุ 35-45 ปี
 • มีความชำนาญ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ รายงานได้
 • มีภูมิลำเนาอยู่ใกล้สถานประกอบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

32 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาด 5 ปีขึ้นไป
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง

32 mins ago

 

Applied
 • Good skill of communication,
 • Be able to communicate in Chinese and English
 • Able to sell property in foreign market

32 mins ago

 

Applied
 • 3-5 years’ experience in Head of finance
 • Good oral and written communication skill
 • Computer proficiency and knowledge using finance

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • New graduated welcome with training provided !!
 • Good in English.
 • Income 18K above.

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอม
 • มีความรู้ทางด้านระบบงานสารสนเทศ

32 mins ago

 

Applied
 • Experience teaching in UK higher education program
 • Accounting&Finance from a reputable international
 • Teaching experience, Work experience

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 3+ years experience
 • Knowledge in test tool
 • Good English communication

32 mins ago

 

Applied
 • Minimum of a bachelor’s degree in Business
 • Minimum of 2 – 3 years of experience teaching BTEC
 • Presentation Skills: Public speaking

32 mins ago

 

Applied
 • Experience in the IT infrastructure field.
 • Experience with the Linux OS
 • Good communication skill both Thai and English

32 mins ago

 

Applied
 • Representative for AMOS TH Branch
 • Local representative of AMOS Information Security
 • Deliver AMOS Information Security Risk Management

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Active Directory, DNS, Virtual Server, Power Shell
 • Windows Azure Server, Cloud, Group Policy, System
 • Load Balancing Network Security, Infrastructure

32 mins ago

 

Applied
 • Master degree in Accounting , Finance or Audit
 • 4- 5 years of experience in quantitative analysis
 • Project management & system development skills

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Recruit, Time Attendance, Training, Admin
 • Minimum 3 years’ experience in human resources
 • Good supervision and management skills

32 mins ago

 

Applied
 • Minimum 3 years in production preferably
 • Manage 4M (Man, Material, Method and Machine)
 • Bachelor degree in Mechanical/ Industrial engineer

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • BOI and Logistics Center Assistant Manager
 • Logistics and supply chain management, Accounting
 • custom and BOI regulations, import and export proc

32 mins ago

 

Applied
 • จบการศึกษาสาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคุ้นเคยทางด้านภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะการสื่่อสารและด้านการจัดการที่ดี

32 mins ago

 

Applied
 • Thai male or female
 • Bachelor's degree or higher in Marketing
 • 3 years of experience in marketing communication

32 mins ago

 

Applied
 • มีความตั้งใจทำงานในสายวิชาชีพที่เรียนมา
 • มีความอดทนสูง และพร้อมจะเรียนรู้งานสู้งาน
 • ลักษณะงานควบคุมงานก่อสร้างประจำ Site งาน

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Science, Management
 • 3-5 years work experience in supervisory
 • Good interpersonal and communication skills

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

32 mins ago

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Able to speak and write in both English and Thai
 • BSc/BA in PR, marketing or similar field
 • Organize and coordinate PR activities

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum bachelor's degree
 • Previous professional experience
 • Self starter and highly motivated

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Technical degree
 • Proficiency in English, verbal and written.
 • Analytical thinker, resourceful.

32 mins ago

 

Applied
 • experience in creator content
 • BTS PloenChit station
 • .

32 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in HRM, OD, related field.
 • Recruitment,Training,Performance Evaluation 3 year
 • Knowledge in Labor Law be advantage.

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality aged 30-40 years old
 • Bachelor or Master’s degree in Marketing
 • 5 years of marketing experience in a restaurant

32 mins ago

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Unlimited sex, age not over 30 years old.
 • 3-4 years working experience in export business

32 mins ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • BE in Electronic / Computer or relate
 • 1-10 years Experience in Test IC manufacturing
 • Good in C Language, C++, Assembly programming

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • BS or BE in Electrical, Electronics
 • At least three years. Experience in I.C.
 • Ability to learn Microcontroller programming

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-10 experience in planning
 • Good command of English.
 • Able to operate personal computer: Microsoft excel

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • BA in any field.
 • 0-3 years purchasing experience required.
 • Fluent spoken and written English.

32 mins ago

 

Applied
 • BS in any field
 • Excellent command of written and spoken English
 • Lotus, Microsoft Word, Microsoft Excel

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • 0 – 3 years of programming and software QA
 • Strong knowledge of software QA methodologies

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Electrical, Electronics, Physics
 • 10 experiences in semiconductor manufacturing
 • Good knowledge of ISO 9001 or ISO/TS 16949

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25 – 30 ปี
 • ปริญญาตรีการออกแบบนิเทศศิลป์
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

32 mins ago

 

Applied
 • Aged between 23 - 28 years old / Male only
 • Degree in Computer Engineering, Electrical
 • 1 year of work experience in the position

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-5 years' in software testing or development
 • Knowledge of PL/SQL, Oracle or MsSQL DB, Unix
 • Bachelor’s degree in Computer Science

32 mins ago

 

Applied
 • Minimum 3-5 years’ experience in business analyst.
 • Good command of English
 • Able to work under pressure and multi tasks.

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวช. ไม่จำกัดสาขา
 • บันทึกข้อมูล และจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

32 mins ago

 

Applied
 • Degree in Translation, English
 • Ability to work in shifts and under tight schedule
 • Excellent proofreading and writing skill in Thai

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience involving medical products
 • Degree in Medical Technology or any related field
 • Good to very good command of English

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged 40-45 years old
 • Bachelor's Degree or higher in Marketing
 • Experience in an automotive company is preferable

32 mins ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทางด้านการเงิน 5 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

32 mins ago

THB25k - 45k /month

Applied
 • Minimum 3 years’ relevant working experience
 • Responsible for achieving the annual sales budgets
 • Good command in English

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Good command of English
 • Sales support,Sales Admin,Secretary background
 • Apply job : inthiraporn.k@manpower.th.com

32 mins ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Manage and direct manpower plan
 • Overall management for HR and GA
 • Handling organizational development

32 mins ago

 

Applied
 • เงินเดือน โอที ค่ากะ ค่าเดินทาง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ส่งประวัติ inthiraporn.k@manpower.th.com

32 mins ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied