• วางแผนและควบคุมการนำเข้า และจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป
 • ควบคุมและตรวจสอบยอดสินค้าสำเร็จรูป ให้ถูกต้อง
 • ควบคุมการใช้อุปกรณ์และอะไหล่ให้มีประสิทธิภาพ

1 hour ago

THB30k - 35k /month

Applied
 • Experience in freight booking with Shipping Line
 • Experience in SAP system is high consideration
 • Good spoken and written in English

2 hours ago

 

Applied
 • ห้วหน้างาน
 • หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
 • คลังสินค้า, วัตถุดิบ

2 hours ago

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in freight booking with Shipping Line
 • Experience and good in MS office, MS excel
 • Good spoken and written in English

2 hours ago

 

Applied
 • Experience in Silo Management
 • Experience in Container Yard Management
 • Experience to handle or work with outdoor staff

3 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Experience in Silo Management
 • Experience in Container Yard Management
 • Experience in Truck management

3 hours ago

 

Applied
 • Experience in SAP system is high consideration
 • Experience in freight booking with shipping Line
 • Good spoken and written in English

4 hours ago

 

Applied
 • Experience in SAP system is high consideration
 • Good spoken and written in English
 • Experience in freight booking with Shipping Line

4 hours ago

 

Applied
 • 5+ yrs in Supply Chai; WH, Inventory, Logistic
 • Exp from Food Manufacturing or Food Business
 • Experienced in Supervisory level will be preferred

10 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Proven experience as demand planning
 • Good knowledge of production planning
 • Good communication, analysis, and decision making

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • สามารถปฏิบัติงาน/เดินทางต่างจังหวัด ต่างประเทศได้
 • มีใบขับขี่และสามารถขับรถได้

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทบริการธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ การเงิน
 • สามารถปฏิบัติงาน/เดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีใบขับขี่และสามารถขับรถได้

16 hours ago

 

Applied
 • Launch and manage the entire product life cycle
 • Assist to allocate and arrange deliveries to store
 • New Graduates are also welcome

16 hours ago

 

Applied
 • Warehouse
 • Warehouse
 • Store

16 hours ago

 

Applied
 • Warehouse and Transport,Customer Services Manager
 • Operation Manager,ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
 • ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

16 hours ago

 

Applied
 • Age between 30 - 40 years old
 • 5+ yrs of experience in Warehouse & Logistic
 • Electronics Parts, Automotive Parts Warehousing

16 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 2+ year experience — logistic or operations
 • Work well in a high-pressure environment
 • Proven ability to consistently meet deadlines

16 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • Demand Planning and Supply Chain Management
 • Executes all order processing management
 • Passionate in supply chain

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • International logistic perspective
 • Chinese Speaking
 • Full understanding in international import/export

22 hours ago

 

Applied
 • ERP; SAP, Oracle, Microsoft, or QAD
 • SCP; JDA, Asprova, Fast Scheduler, or ANAPLAN
 • Good command in English

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in SCM or Logistics field
 • 1-2 years exp in Supply chain or logistics field
 • knowledge in Apply stat & Inventory control

23 hours ago

 

Applied
 • Logistic, supply chain
 • Inbound & outbound
 • Retail

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor/Master degree in Foreign Trade/related
 • Over 8 yrs experience in Logistics/Supply chain
 • Fluency in written and spoken English,

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • In depth knowledge of MRP process / SAP
 • Experience of planning/procurement at least 2 yrs.
 • Bachelor Degree in Logistics or related field

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป , วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในงาน 1 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Computer ได้

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Customer Service, CS, Oracle XStore, Retail, SAP
 • Management, Regional, Fluent English, Fashion,
 • Luxury, Logistics, Fulfillment, Distribution

21-Sep-18

 

Applied
 • Inventory analysis and database management skills
 • Coordinates inbound shipments with the logistics
 • General knowledge of procurement processes

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Logistics Operations
 • Freight forwarder
 • Customer Services

21-Sep-18

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Transportation arrangement for domestic/export
 • Control and verify expenses of Import, Export CBU
 • 1-3 years working experience in Transportation

21-Sep-18

 

Applied
 • experience in quantitative analysis
 • Knowledge in retail business is a must
 • Ability to work as a team and independently

21-Sep-18

 

Applied
 • Japanese , English communication.
 • Experiences in Supply Chain function 5-10 yrs.
 • Good logic in computer management.

21-Sep-18

 

Applied
 • Open to all Nationals
 • 8 years experience
 • 8-15 years of working in a Logistics/Supply chain

21-Sep-18

 

Applied
 • Minimum 10-15 years of experience in Im & Exp
 • Local Customs formality & Compliance
 • International business

21-Sep-18

 

Applied
 • Experience in purchasing, freight management
 • Feed, Agriculture, Food and/or Specialty Chemica
 • Part of a global logistics team

21-Sep-18

THB70k - 90k /month

Applied
 • Minimum 10-15 years of experience in Imp & Exp.
 • Retail working experience ,
 • Local Customs formality & Compliance

21-Sep-18

 

Applied
 • To focus in UK and Japan key markets in CRM
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • Min. 5 Years working experience

21-Sep-18

 

Applied
 • 8+ years experience in Procurement
 • Experience in using ERP systems
 • Good English speaking skills

21-Sep-18

 

Applied
 • Receiving, Storage Parts, Package
 • Milk Run Operation
 • Manage Warehouse & Logistics

21-Sep-18

 

Applied
 • Education Bachelor Degree or up
 • Privilege of Export & Import process
 • Knowledge for Customs Clearance Process

21-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Logistics and Supply Chain
 • Supervise the pressing minimum 3 years in logistic
 • Having an ERP knowledge (preferably SAP/EP1)

21-Sep-18

 

Applied
 • eCom
 • Warehouse Operations
 • Supervisory experience

21-Sep-18

 

Applied
 • Warehouse, Storage, Supply Chain, Inventory
 • Manufacturing,
 • Good Command In English

21-Sep-18

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Performance Management
 • Import and Export
 • KPI

21-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any field.
 • 1 years experiences in Import/ Export /Oversea
 • Good command in English and Chinese

21-Sep-18

THB30k - 35k /month

Applied
 • Kanban System Knowledge
 • Warehouse and Logistic
 • Supply chain management

21-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Supply Chain or Engineering
 • 8+ years experience in Procurement and Purchasing
 • Experience managing/building procurement teams

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years’ experience in Transport
 • Ensure achievement of greater than 97% DOT
 • Create a strategy for transport

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3-5 yeas experiences as Buyer, Purchaser
 • Service mind and patience and attentiveness
 • Strong analytical and problem solving skill

21-Sep-18

 

Applied