• จบปริญญาตรี/โท ทางด้านโทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิกส์
 • มีใบขับขี่ สามารถขับรถยนต์ได้
 • ทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

16-Aug-19

 

Applied
 • IT operation, Configuration
 • Technical skill in SQL, UNIX, and Windows
 • Proficient in Microsoft Office platform

16-Aug-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ โท - Computer Science ,Computer Enginee
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ/วิเคราะห์ระบบงาน 5 ปี
 • มีความรู้ด้าน Banking Design

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Salary 20,000-35,000 bath
 • Bachelor's Degree
 • elated field 2 - 5 years experience

14-Aug-19

THB20k - 35k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Experience in Service Sales & Telecommunication
 • Transpo NW/Datacom/CN/GSM/UMTS/ LTE/ WiMax/CDMA
 • Good Command of English

12-Aug-19

 

Applied
 • Experience in Service Sales & Telecommunication
 • Transpo NW/Datacom/CN/GSM/UMTS/ LTE/ WiMax/CDMA
 • Good Command of English

12-Aug-19

 

Applied
 • Programming & SQL
 • Analyst performance of mobile accessnetwork
 • mobile network and analyze network performance

07-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Understanding data needs "key business"
 • Experience with big data & data design
 • Professional certification in a database Apps

07-Aug-19

Salary negotiable

Applied