• ปฏิบัติงานตามแผนตรวจตราความปลอดภัยในอาคารสถานที่
  • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
  • ประสบการณ์5ปี+ด้านการป้องกัน,ควบคุมการเกิดอัคคีภัย

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Male 25 years and above,Thai nationality
  • Degree in Electrical Engineer/Mechanical Engineer
  • 1-3Year of exp. in the power industry,Construction

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
  • Engineering Degree
  • Excellent command in English
  • Skill in project management from EPC business

15-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?