• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมาตรฐานความสะอาด
  • มีประสบการณ์ตามสายงาน หรือในธุรกิจศูนย์การค้า

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?