• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - โท คณะวิทยาศาสตร์
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (คะแนน TOIEC 650 up)
 • เคยทำงานด้านความยั่งยืนหรือรายงานความยั่งยืนมา

21-Aug-18

 

Applied
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (คะแนน TOIEC 650 up)
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีทักษะในการคำนวณ วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล

21-Aug-18

 

Applied
 • Mass Communication
 • Organize
 • CSR

21-Aug-18

 

Applied
 • Commercial legal
 • Legal pro bono
 • Fluent in English, Thai

20-Aug-18

 

Applied
 • journalism experience
 • Strong writer in English
 • strong interest in trafficking and human rights

20-Aug-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Commercial legal
 • Legal pro bono
 • Fluent in English

20-Aug-18

 

Applied
 • At least 5 years of experience in organizing
 • Bachelor’s Degree or equivalent
 • Preferably involving Management, Communications

17-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • degree in Social Science or equivalent industry
 • Work in a campaigning organisation, 3-5 years
 • strong experience/knowledge of developing voluntee

17-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • Charity Organization
 • Project Coordinator
 • Social Work, Foundation

17-Aug-18

 

Applied
 • Degree in international relations, political
 • two years’ work experience in monitoring
 • Experience in managing small grass-root

17-Aug-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree required
 • 2+ years of professional experience preferred
 • Thai fluency is mandatory (written and spoken)

17-Aug-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาบริหารการศึกษา
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม เป็นนักบริหารโครงการ

17-Aug-18

 

Applied
 • management, public health, social sciences
 • Master Degree, NGOs, INGOs
 • program management, M&E, Reporting

16-Aug-18

 

Applied
 • 15 years of experience in or supporting law
 • Demonstrated leadership, versatility, integrity
 • Experience with USAID programs preferred

16-Aug-18

 

Applied
 • University degree on social science or development
 • 3-5 year experience on implementing or managing
 • Good Thai and English language skills

16-Aug-18

 

Applied
 • Communiry
 • relations
 • Real estate

14-Aug-18

 

Applied
 • TOEIC Score 800+
 • Thai Nationality only
 • Experiences in working with early years kids

13-Aug-18

THB20k - 25k /month

Applied