• วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • สามารถเดินทางมาทำงาน
 • อยู่ใน ม.มณีรินทร์ หลัง รพ.ปิยะเวชช์ บ่อวิน

14-Dec-18

 

Applied
 • Deliver project implementation
 • Build and maintain relationship with stakeholders
 • Assist in intervention development design

13-Dec-18

 

Applied
 • Facilitate logistics for project implementation
 • Support proposal development activities
 • Ensure that project runs smoothly

13-Dec-18

 

Applied
 • Able to work independently
 • Able to interact with all levels of management
 • Negotiation and interpersonal skills

13-Dec-18

 

Applied
 • Application Deadline:20 December 2018
 • Relevant degree (Bachelors) in development studies
 • Experience with USAID, OFDA, UNICEF, ECHO, DFID

13-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Application Deadline:20 December 2018
 • Post-graduate degree in social work, public health
 • Minimum of five years of experiences

13-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการจัดและดูแลภูมิ
 • ดูแลความเรียบร้อยของงานสวน

13-Dec-18

 

Applied
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคล่องตัวในการทำงาน

12-Dec-18

 

Applied
 • http://www.compassionth.com/?page_id=6350
 • Able to communicate in Thai, Karen and/or English.
 • This position will be considered to be full time.

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience working in governmental organizations
 • Experience handling Legal / Corporate Affairs
 • Minimum 10 years’ experience in public affairs

11-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Advisor in monitoring, evaluation and learning
 • a minimum of 5 years experience

11-Dec-18

 

Applied
 • 5 years of experience, HIV/AIDS, QA, QC
 • A few year work experience as a supervisor
 • medical terminology, ICH/GCP

11-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม
 • รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง และไม่จำเจ
 • มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม
 • รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง และไม่จำเจ
 • มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม
 • รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง และไม่จำเจ
 • มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม
 • รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง และไม่จำเจ
 • มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่่งแวดล้อม
 • รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง และไม่จำเจ
 • มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม

10-Dec-18

 

Applied
 • Fundraising Manager
 • Sales and Marketing
 • Job in Bangkok, Thailand

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Develop corporate sustainability framework
 • Experience in sustainability practices; GRI, DJSI
 • Good analytical, logical and problem solving skill

08-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานองค์กรระหว่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ Coordinator
 • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

07-Dec-18

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied