• เพศชาย
 • ขับรถฟอร์คลิฟท์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานทางด้านช่างได้

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 55 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 8 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานจากหน่วยงานรัฐวิสาหากิจ

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • advisory or consulting
 • business transformation
 • change management

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Science of Public Health.
 • 2 years experience in Sanitation, CSR Activities
 • GPA 2.75 or higher.

12 hours ago

 

Applied
 • advisory or consulting
 • business transformation
 • change management

19-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานนั้นอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรอบรู้และเข้าใจภารกิจของ กอช.
 • มีความเชี่ยวชาญการใช้งาน MS Excel

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai, 25 to 35 years old
 • 3 yrs experience in government relations/policies
 • Excellent Thai and English (700 TOEIC score)

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า ๔๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๕๘ ปีบริ
 • ต้องดำรงตำแหน่งบริหารองค์กรที่มีรายได้ 100 ล้าน
 • เคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองอธิบดี

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • บริหารดูแลและติดตามการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
 • ดูแลงานด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา
 • ร่วมกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ อำนวยการ กำหนดแนวทาง

13-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.