• ปวช- ปริญญาตรี
 • โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง งานโครงการ สิวารัตน์ 11
 • ควบคุมการทำงานผู้รับเหมา ตรวจสอบการทำงานได้

3 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานขาย ในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตาม
 • บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
 • จัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานวิเคราะห์

16-Mar-18

Base salary + high commission

Applied
 • บริหารงานขาย ในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตาม
 • บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
 • จัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานวิเคราะห์

16-Mar-18

Base salary + high commission

Applied
 • บริหารงานขาย ในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตาม
 • บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
 • จัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานวิเคราะห์

16-Mar-18

Base salary + high commission

Applied
 • บริหารงานขาย ในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตาม
 • บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
 • จัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานวิเคราะห์

16-Mar-18

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • บริหารงานขาย ในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตาม
 • บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
 • จัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานวิเคราะห์

16-Mar-18

Base salary + high commission

Applied
 • บริหารงานขาย ในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตาม
 • บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
 • จัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานวิเคราะห์

16-Mar-18

Base salary + high commission

Applied
 • ควบคุมดูแลงานระบบไฟฟ้า
 • ควบคุมดูแลงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • วางแผนการปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • กำกับดูแลงานรักษาความปลอดภัยในอาคารสูง
 • เพศชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่า

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรพัย์
 • สามารถทำงานได้หลายด้าน

16-Mar-18

Base salary + high commission

Applied
 • Leasing, Property
 • problem solving, interpersonal and negotiation
 • Good command of English and computer

16-Mar-18

 

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, อาคาร
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานนิติบุุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการประสานงาน การเจรจา และมีมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ตามโครงการที่มอบหมายได้

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Strong real estate experience
 • Experience in real estate business preferred
 • strong business development skills

16-Mar-18

 

Applied
 • To personally visit all proposed location
 • To locate new Company/FootIN stores of a potential
 • To develop teams to meet company’s business plan

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Good English literacy and communications skills
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 1-2 Years in Property Management

16-Mar-18

 

Applied
 • Sales Management
 • Real Estate /Property/Mall investment.
 • Able to travel overseas

16-Mar-18

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • การวิเคราะห์การตลาด และการขาย กำหนดแผนการตลาด
 • กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด และการขาย
 • การทำงานวิจัยด้านการตลาด และวิเคราะห์ผลการสำรวจ

16-Mar-18

 

Applied
 • กำหนดนโยบาย วางแผนงาน และบริหารงานก่อสร้าง จัดซื้อ
 • กำหนดนโยบาย วางแผนงาน และบริหารงานด้านการตลาด
 • ควบคุมงบประมาณด้านงานก่อสร้าง งานจัดซื้อและจัดจ้าง

16-Mar-18

 

Applied
 • Stimulating work in a multicultural setting
 • Excellent social benefits
 • Opportunities for training in specialized fields

16-Mar-18

 

Applied
 • Knowledge of operating Juristic and Hotel standard
 • High level of standard and taste in visualizatio
 • Management skill and Proficiency in English

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
 • การตลาด
 • ผู้อำนวยการ

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
 • ดูแลงบประมาณ การใช้สื่อส่งเสริมทางการตลาด
 • นำเสนอแผนการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any fields
 • Exp. in Shopping mall / office building management
 • Maintaining a safe environment in the building

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุระหว่าง 27 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพ

16-Mar-18

 

Applied
 • Thai Nationality only, Female or Male, Age 33 up
 • Business Law international
 • At least 5 years experiences

16-Mar-18

 

Applied
 • Experienced in Facilities Management (min 4 years)
 • Ability to travel to upcountry as required
 • Good English communication skills

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Salary 50K-65K, Dental/Medical/Life Insurance
 • Experiences in real estate construction business
 • Oversee and direct overall construction project

16-Mar-18

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Excellent in english and chinese
 • experience in customer service at least 2 years
 • can be work 6 days/week

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการพื้นที่เช่า MCP Home Factory
 • เตรียมข้อมูลเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ โน้มน้าว
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

16-Mar-18

 

Applied
 • At least Bachelor’s degree in any field
 • 7-10 years experienced in property resale
 • Skilled in negotiation with service mind attitude

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • To oversee day to day operation
 • To manage, mentor, lead and care for all staffs
 • To be able to identify problems, potential problem

15-Mar-18

 

Applied
 • Male or female, aged 25-35 years old
 • degree or higher in Architecture, Real Estate
 • 5 years’ experience in property or retail

15-Mar-18

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

15-Mar-18

 

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Low rise projects

15-Mar-18

 

Applied
 • Previous office
 • Well organized and versed at MS Office
 • Manages efficient office administration

15-Mar-18

 

Applied
 • degree or higher in Real Estate, Finance
 • Experience from retail business is preferable
 • Very good command in English

15-Mar-18

 

Applied
 • risk assessment and reporting to internal/external
 • Risk Management Committee, Regulators, Rating Agen
 • analytical, problem solving skills

15-Mar-18

 

Applied
 • Organization Development
 • results-focus
 • Establish and implement strategy

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 - 7 years experiences in Marketing
 • experiences in level of management for 3 years
 • Good command in English

15-Mar-18

 

Applied
 • รับเรื่องแจ้งซ่อม
 • รักการบริการ
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

15-Mar-18

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหาร
 • จัดทํา 56­-1 / Annual Report
 • มีผล TOEIC 550 ขึ้นไป

15-Mar-18

 

Applied
 • Minimum 3 years’ experience in front office.
 • Good English skills
 • Good Problem solving skills

15-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการอาคารอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในงานด้านบริหารและมีความรู้ด้านพรบ.อาคารชุด
 • มีความเป็นผู้นำ และใจรักงานบริการ

15-Mar-18

 

Applied
 • Refresh Store
 • Property Services
 • Store Operations

15-Mar-18

 

Applied
 • Commercial Bldg., Residential, High rise, Facility
 • Focus Leadership style with good service mind
 • Experience in Business Development

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Female, age 28 - 40 years old
 • Fair to good command of English
 • Computer literacy (Microsoft Office)

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.