• ชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • นิติกรรมอสังหาริมทรัพย์
 • โบนัสประจำปีเฉลี่ย 6 เดือนต่อปี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in any field
 • 5-10 yrs of experience
 • Good computer abilities

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min 3+ years of experience in Facility Management
 • Bachelor or Master’s Degree in Engineering
 • Excellent English language and communication skill

6 hours ago

 

Applied
 • Min 1+ years of experience in Facility Management
 • Bachelor or Master’s Degree
 • Good commamd of English

6 hours ago

 

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
 • การเงิน
 • บริหารการเงิน

7 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 เป็นต้นไป
 • ปริญญาตรีทุกสาขา ปริญญาโท สาขา บริหารการจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานขายงานการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • ทำงานในจังหวัดภูเก็ต

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานกลยุทธทางการตลาดได้
 • สามารถลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์คู่แข่ง
 • สามารถวางแผนช่องทางการตลาด

7 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี งานด้านการควบคุม
 • ควบคุมการประสานงานและเตรียมข้อมูล

7 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบัญชีและได้รับ CPA
 • มีประสบการณ์ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการทางบัญชีและการเงิน

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณา
 • หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

7 hours ago

 

Applied
 • Safety and Maintenance Leader
 • Operation Leader ,Management ,Training ,Efficiency
 • Join one of the biggest sport company

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for the entire facilities management
 • To provide solutions for all on-site
 • To be able to provide team guidance

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้าง, เช็คงานผู้รับเหมา, อ่านแบบได้
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการก่อสร้าง

7 hours ago

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการก่อสร้าง

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Service mind and well organized person
 • Good command of both English and Chinese Language
 • Experience in hospitality industry

15 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Join innovative global industry leader
 • Dynamic talented multinational team
 • Excellent training and development opportunities

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้าง, เช็คงานผู้รับเหมา, อ่านแบบได้
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการก่อสร้าง

21 hours ago

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Sale Condo
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (คอนโด)
 • Sale Manager

23 hours ago

 

Applied
 • Property / Asset Management Operations
 • Feasibility studies, Financial Modelling
 • Report directly to Top Management

23 hours ago

 

Applied
 • นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, นายหน้า
 • Real Estate
 • นายหน้า ฝ่ายขาย

18-Sep-18

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 4 years work experience in business development
 • Experience in the Real Estate or Property industry
 • Visiting potential clients and existing clients.

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Do you have the direct experience to Admin?
 • Can you communicate in English?
 • Do you have the office management experience?

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • กำกับดูแลงานรักษาความปลอดภัยในอาคารสูง
 • เพศชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่า

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • 1+ year experience in Sales for Real Estate
 • Good command in English
 • Able to communicate in 3rd language will be a plus

18-Sep-18

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการดูแลบริหารความเรียบ
 • งานแม่บ้าน,รปภ.,งานภูมิทัศน์อาคาร

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Internship,
 • Real Estate
 • Branding, Campus Recruitment

18-Sep-18

 

Applied
 • การตลาด
 • อสังหาริมทรัพย์
 • ผู้จัดการ

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s or master’s degree in Business Admin
 • 3-5 years’ experience in related role
 • Strong background in feasibility studies

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้าง, เช็คงานผู้รับเหมา, อ่านแบบได้
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการก่อสร้าง

18-Sep-18

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Developing strategies
 • agency management
 • Excellent command in English

18-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆ
 • มีความรู้ด้านลงทุนอสังหาริมทรัพย์
 • พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้าง, เช็คงานผู้รับเหมา, อ่านแบบได้
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการก่อสร้าง

18-Sep-18

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • experiences in HR recruitment and cooperate
 • Good command of English
 • experiences in real estate is plus

18-Sep-18

Base salary + high commission

Applied
 • Property Developer
 • Japanese Support
 • Business development

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Property Developer
 • Japanese Support
 • Business development

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • min. 3yrs in Sales for Land, Real Estate, Property
 • Thai native with good English communication
 • Good interpersonal skills and high integrity

18-Sep-18

 

Applied
 • Real Estate
 • Developer
 • Condominium

18-Sep-18

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานระบบไฟฟ้า
 • ควบคุมดูแลงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • วางแผนการปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Law firm and Real Estate Company
 • At least 5 year(s) of working experience
 • proposals for resolution of legal issues.

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • จบในสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • ประสบการณ์งานก่อสร้างโครงการบ้านเดี่ยว/คอนโด

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์เรื่อง Location ได้
 • สามารถเขียน สื่อสาร ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในสาขา Store Expansion

17-Sep-18

 

Applied
 • Autocad, Sketchup, Illastrator, Photoshop, Premier
 • Competitive analysis
 • New advertising and content solutions

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in BA, English or hospitality
 • 2 years of experience in property or hospitality
 • Excellent command of English & good service-minded

17-Sep-18

Base salary + high commission

Applied
 • keen on Marketing
 • Experience 6 years up in real estate industry
 • Experience real estate agent,FMCG

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • 3 years in land acquisition experience
 • Good interpersonal skill
 • Good command of English

17-Sep-18

 

Applied