• ปริญญาสาขาสถาปัตย์หลัก, อสังหา, BRE, MRE
 • รักงานเขียน มีความรู้เกี่ยวกับบ้านและคอนโด
 • มีความรู้ด้าน Content Marketing / Online Maketing

22 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • FC
 • Corporate Finance
 • SET

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • จัดหาทำเลศักยภาพที่มีมูลค่าการลงทุนที่เหมาะสม
 • สำรวจ ประเมินที่ตั้งทำเล เก็บข้อมูลศักยภาพพื้นที่

22-Mar-19

 

Applied
 • Bachelor or Marketing, Sales Communication
 • Direct experience in Call Center
 • Excellent listening skills and the ability to ask

22-Mar-19

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปสก.จัดซื้อสินค้านวัตกรรม 1ปีขึ้นไป บุคลิกดี
 • ติดตามเทรด์ใหม่ๆ รู้แหล่งนำเข้า หรือจัดหาสินค้า
 • มีทักษะเจรจาต่อรอง นำเสนอ แก้ปัญหา หาแนวทางแก้ไข

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Sales
 • Director
 • Real Estate

22-Mar-19

 

Applied
 • Finance
 • Director
 • real estate

22-Mar-19

 

Applied
 • To prepare and operate on yearly budgets
 • To communicate with - and report to the client
 • To set, prepare and conduct annual fire drills

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree
 • Minimum 1 years of experience in Property
 • Excellent command in English and Thai

22-Mar-19

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in real estate
 • At least 3 year experience in property development
 • Strong analytical skill

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Law or above
 • Law firm or Real Estate Company
 • At least 3 year(s) of working experience in the re

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field
 • Good command of English (upper)
 • Work experience in sales or project management

22-Mar-19

 

Applied
 • qualitative
 • quantitative
 • research field

22-Mar-19

 

Applied
 • Leasing
 • Manager
 • Property

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • สำรวจและประเมินทรัพย์สิน
 • สำรวจพื้นที่เพื่อหาซื้อทีดิน
 • มีประสบการณ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

22-Mar-19

 

Applied
 • Architect
 • Feasibility study
 • สถาปนิก

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • ผ่านประสบการณ์การคุมงานก่อสร้าง
 • มีความรู้ด้านโครงสร้างและระบบอาคาร
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • ผ่านประสบการณ์การคุมงานก่อสร้าง
 • มีความรู้ด้านโครงสร้างและระบบอาคาร
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • At least 6 years working experience
 • Nomination and Selection of Juristic Person
 • Salary 40k or above

22-Mar-19

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Outstanding sales performance in related positions
 • Familiar with Thailand real estate market
 • Good communication skill

21-Mar-19

THB30k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • Landscape Architecture
 • Photoshop, Auto Cad 3D, Corell Draw
 • Price Estimation, Coordinate

21-Mar-19

 

Applied
 • Interior designer ออกแบบตกแต่งภายใน
 • Auto Cad 3D, Corell Draw, Photoshop
 • Price Estimation, Coordinate

21-Mar-19

 

Applied
 • Architect
 • Price Estimation , Coordinate
 • Photoshop, Auto Cad 3D, Corell Draw

21-Mar-19

 

Applied
 • Graphic Design, 3D, Online, Website
 • มีประสบการณ์ 0-4 ปี ในการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์
 • ใช้โปรแกรม Illustrator, Sketch Up, AutoCAD

21-Mar-19

THB16k - 25k /month

Applied
 • ประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์
 • วิจัยการตลาด
 • วิเคราะห์ที่ดิน

21-Mar-19

 

Applied
 • Support Centre Manager for financial and purshace
 • Stock management and replenishment
 • Source quotes and coordinate approvals

21-Mar-19

 

Applied
 • กำหนดทิศทางการทำงานด้านบริหารชุมชนแนวราบ
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารชุมชน
 • สามารถบริหารจัดการและวางแผนงานได้อย่างดี

21-Mar-19

 

Applied
 • programmer, web developer, web designer
 • front-end developer
 • HTML, CSS, JavaScript, PHP, Adobe Photoshop, illus

21-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • รถไฟฟ้าสถานีชิดลม
 • ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

21-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Property Developer
 • Feasibility Study
 • Financial analysis

21-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานขาย/การตลาด/โอน อสังหาริมทรัพย์

21-Mar-19

 

Applied
 • Bachelor degree related field.
 • Can communicate in English
 • Experience in Real Estate

21-Mar-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ บัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจบริหารอาคารProperty Management
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอก

21-Mar-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านDocument Control Support
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์

21-Mar-19

 

Applied
 • 25 Years old up, Bachelor Degree Architecture
 • Salary Negotiation
 • Benefit : Site Allowance, Uniform, Group Insurance

21-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การ อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน)
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

21-Mar-19

 

Applied
 • นักกฏหมาย นิติกร ทนายความ ฝ่ายกฏหมาย ทนาย สัญญา
 • กฏหมาย นิติศาสตร์ นิติ อสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่า
 • กฏหมายธุรกิจ กฏหมายอสังหาริมทรัพย์ กฏหมายนิติบุคคล

21-Mar-19

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • นักกฏหมาย นิติกร ทนายความ ฝ่ายกฏหมาย ทนาย สัญญา
 • กฏหมาย นิติศาสตร์ นิติ อสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่า
 • กฏหมายธุรกิจ กฏหมายอสังหาริมทรัพย์ กฏหมายนิติบุคคล

21-Mar-19

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • นักกฏหมาย นิติกร ทนายความ ฝ่ายกฏหมาย ทนาย สัญญา
 • กฏหมาย นิติศาสตร์ นิติ อสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่า
 • กฏหมายธุรกิจ กฏหมายอสังหาริมทรัพย์ กฏหมายนิติบุคคล

21-Mar-19

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ขายงานโครงการ
 • วิศกรขายโครงกร
 • พนักงานขาย

21-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย1ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตรงจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

21-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Regulatory Affair /External Affair Manager
 • Real Estate, Property Development experience
 • Passionate in real estate

20-Mar-19

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Secured loan product program implementation
 • To develop marketing/channel strategy
 • launch marketing campaign

20-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ด้านการประมาณราคาคอนโดมิเนียม 5-7 ปี
 • อสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมา

20-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Service Mind
 • Good command in English
 • Good command in Chinese

20-Mar-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท สาขา บริหารธุรกิจการตลาด
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านMarketing online
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการตลาดออนไลน์เป็นอย่างดี

20-Mar-19

 

Applied
 • จบ ป.ตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เเละจบ ป.โทสาขา MBA
 • มีทักษะการวิเคราะห์ Feasibility ,เเละกฏหมายอสังหาฯ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

20-Mar-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ 1-3 ปี
 • กระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

20-Mar-19

 

Applied