• วิเคราะห์ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้ารับบัตร
 • วางแผน กำหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ
 • หาโอกาสทางธุรกิจและสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์

11 hours ago

 

Applied
 • Have Knowledge about Kaizen Improvement.
 • Able to work under pressure and the fast pace.
 • Good communicate in English.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age between 28 - 35 years old
 • 3+ yrs in Market Research, Business Research, Data
 • Able to provide the strategies implementation

18-Aug-18

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • การบริหารความเสี่ยง บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • เศรษฐศาสตร์/การเงิน/บริหารธุรกิจ/ หรืออื่นๆ
 • ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ การบริหารการเปลี่ยนแปลง

18-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • Quantitative Analysis and Insight for Business
 • VBA, SAS, SPSS, Matlab, SQL, Python, Tableau, etc.
 • Fresh Grad with Quantitative Background is welcome

18-Aug-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Measure KPI for Operation process
 • Recommend methodology to improve ops performance
 • Pegasus Training for new user and Troubleshooting

18-Aug-18

 

Applied
 • Compensation & benefit analysis
 • Develop related compensation and benefits policy
 • Compensation and benefits surveys

18-Aug-18

 

Applied
 • Making report and documents
 • Managing analysis and research tasks
 • Knowledge of chemical industry

18-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • Can-do attitude
 • Experience in data management is preferable
 • Willing to work hard for high achievement

17-Aug-18

 

Applied
 • Management report
 • Business analysis
 • Business planning

17-Aug-18

 

Applied
 • Drive end-to-end alignment and operating rhythm
 • Understand Business Goals and end-to-end process
 • Drive the reporting and metrics on health & status

17-Aug-18

 

Applied
 • Drive end-to-end process Process Delivery & Report
 • Identify process excellence opportunities
 • Initiate and execute the operational audit program

17-Aug-18

 

Applied
 • Proven experience performing quantitative analysis
 • Compiling research into business presentation
 • Strong client management and team management

17-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Statistics/Computer Sciences
 • 2 years’ experience in data analysis/processing
 • Computer literate in Excel Power Point and SAP

17-Aug-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Research, Statistics
 • 2 year experienced in analyze and research
 • Friendly with strong coordination skill

17-Aug-18

 

Applied
 • Bachelor degree in computer engineering
 • Fluent in using online collaboration tools
 • Junior 25K - 50K

17-Aug-18

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Proficiency in MS Excel and SAP
 • At least 5 years of relevant experience
 • Inventory accountant, Inventory control

17-Aug-18

 

Applied
 • At least Bachelor’s Degree in statistics, economic
 • At least 2 yrs working experience in data analysis
 • Good command in speaking and writing English.

17-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • To analyze, plan, monitor, and improve sale
 • Strategic Planning & Organizing
 • Entrepreneurial leadership and Good Interpersonal

17-Aug-18

 

Applied
 • Business analyst, Japanese skill, N3
 • R&D, Automotive
 • Medical device

17-Aug-18

 

Applied
 • Exp in data analysis & business intelligence role
 • Analytical & Communication Skills
 • Business acumen in financial products

17-Aug-18

 

Applied
 • Be a liaison between technology team and business
 • Data analysis, use cases, scenarios, workflow
 • Decomposes and transforms business requirements

17-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in computer science
 • 3 years’ experience in software development
 • Mobile application development experience

17-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • Entrepreneurial spirit
 • 5 or more years of sales
 • Proved sales and/or consultancy records

17-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • 2 years exp related to data-driven visualization
 • highly analytical mindset with good data analysis
 • Start-up spirit

17-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • At least 1-3 years of experience in data analytic
 • programming skill at least one of Python,R,Java,C#
 • Statistical data analysis and data mining packages

17-Aug-18

 

Applied
 • ปริญญาโท บัญชีการเงิน บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
 • ให้คำปรึกษาบริษัทในเครือตามนโยบายของบริษัท
 • TOEIC 650

17-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or master degree
 • Science in Information Technology
 • Business Administration

17-Aug-18

 

Applied
 • Job Evaluation, Salary Surevey
 • Analyzes different components of the remuneration
 • Leads and manages compensation & benefits project

17-Aug-18

 

Applied
 • Master’s degree in Accounting, Finance
 • 10 years of work experience in retail business
 • Fluent in written and spoken English

17-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of experience in project management field
 • Have experience in IT or innocation company
 • Proficient computer skill

17-Aug-18

 

Applied
 • Project management experience
 • Strong analytical skills.
 • Operations experience is a must

17-Aug-18

 

Applied
 • Marine underwriting
 • Non-life insurance
 • Job in Bangkok, Thailand

17-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • Key Account Management
 • General Insurance
 • Job in Bangkok, Thailand

17-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree
 • 2-3 Years Experience
 • Good command of English

17-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • Gather and analyze business requirements
 • Provide business workflow, screen mockup
 • Good communication with all levels of stakeholders

17-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in a quantitative discipline
 • 4 years of statistician / data scientist
 • Work with large, complex data sets

17-Aug-18

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปี ขึ้นไป
 • ป็น Audit การทำงานต่าง ๆ ของสาขา
 • ดูแลระบบฐานข้อมูล เช่น จัดทำ report

17-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • BA or higher in Engineering or a related field
 • 5 years experience, in factory management
 • Experience in household or personal care products

17-Aug-18

 

Applied
 • Bachelor degree in applied science, Com Science
 • Eager to learn new technologies and business
 • Strong analytic and problem-solving skills

17-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • Customer experience analyst
 • Campaign management
 • Consumer finance's knowledge

17-Aug-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in science or any business
 • At least 2 years of experience
 • Good command in speaking and writing English

17-Aug-18

 

Applied
 • Master’s degree in Business Administration,Finance
 • 8+ years experience in a report development
 • Knowledge in SQL and/or database analytics

17-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • Strong data analysis skills and excel skills
 • Report and working process improvement
 • Able to generate statistical insights to support

17-Aug-18

 

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

17-Aug-18

 

Applied
 • วางแผน/ควบคุม/พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
 • ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า
 • วิเคราะห์ตัวเลขด้าน Contact Center อย่างน้อย 6 ปี

17-Aug-18

 

Applied
 • Experience in complex project delivery in banking
 • Good understanding in agile project
 • Good attitude and people interaction skills

17-Aug-18

 

Applied