• ป.โท:เทคโนโลยีสารสนเทศ/บริหาร/วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คะแนน Toeic 650 คะแนนขึ้นไป
 • ความรู้ด้านการบริหารจัดการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 hours ago

 

Applied
 • ป.โท: บริหาร/การตลาด/บัญชี/เศรษฐศาสตร์/นิเทศศาสตร์
 • คะแนน Toeic 650 คะแนนขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้าน การตลาด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

2 hours ago

 

Applied
 • Oracle Expert
 • Knowledge of Business work flow
 • Must be fluent in English communication

2 hours ago

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นทีม และแก้ไขปัญหาได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ และนำไปปรับใช้

2 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • 3 or more years of experience in Business Analyst
 • Work as business analysis for CRM
 • Knowledge of CRM concepts, architect and process

2 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ตรวจสอบร่างสัญญาไทย - อังกฤษ
 • มีความสามารถในการว่าความในศาล
 • ปริญญาตรี / โท นิติศาสตร์

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical or Aerospace Engineering
 • Knowledge and interest in Automobile or Aerospace
 • Good command of Thai & English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Acting as “translator” between the business and IT
 • Min 7 years' exp in Oracle Form, Report and PL/SQL
 • Familiar with Toad, SQL Navigator, SQL+.

2 hours ago

 

Applied
 • 10 years+ as graduated Engineer
 • 3 years ++ with EU or US company
 • 3 years++ in high automated manufacturer

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • วางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning)

2 hours ago

 

Applied
 • Policy and Plan
 • พัฒนากลยุทธ์
 • Strategic Planning

2 hours ago

 

Applied
 • Online Travel Agent
 • Customer services
 • English communication

2 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years’ experience in Software development
 • Experiences in billing and/or revenue assurance
 • Strong in communication, analytical

2 hours ago

 

Applied
 • Managing multiple and complex projects
 • Open to hands-on modelling work
 • Drive high standards of customer service

2 hours ago

 

Applied
 • Experience in analytics & modelling domain
 • Credit risk modelling, PD, EAD, LGD Models
 • Devekoping SAS Tools and Automated SAS Projects

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in SQL
 • Minimum of 2 years experience in Business Analyst
 • Have Technical background

2 hours ago

 

Applied
 • สามารถใช้ Microsoft word, Excel ได้
 • บุคลิกภาพดี ละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ ตรงเวลา
 • มีความอดทน ทำงานภายใต้ความกดดัน

2 hours ago

 

Applied
 • ICT Business & System Analyst
 • Degree in Computer,Electronic Engineering
 • Strong computer technical background

2 hours ago

 

Applied
 • Salesforce Administration experience
 • Experience implementation, training and documents
 • Salesforce Administrator certification is prefered

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Initiating business and technology solutions
 • Executing process transformation for improvement
 • Bringing service excellence for clients

2 hours ago

 

Applied
 • Challeging and able to meet peoples
 • Learning seafood industries
 • Understand logistic problems

2 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Build and maintain relationship with Partners
 • Monitoring foreign customer accounts
 • Excellent in Chinese Mandarin or Japanese

2 hours ago

 

Applied
 • Segment Analyst
 • SAS /SQL / Financial Modeling tools
 • Customer segment management

2 hours ago

 

Applied
 • Master's Degree or Bachelor’s Degree
 • 3-5 years of experience in Software development
 • Knowledge of SQL Command

2 hours ago

 

Applied
 • Master's Degree or Bachelor’s Degree
 • 3-5 years of experience in Software development
 • Knowledge of the OOAD and OOP concepts

2 hours ago

 

Applied
 • Legal
 • Labour Law
 • Lawyers

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in computer science
 • 3 years’ experience in software development
 • Mobile application development experience

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business strategy and planning
 • Marketing analysis
 • Strong sense of urgency & good initiate

10 hours ago

 

Applied
 • Marketing research
 • industry study
 • full English report

11 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Flexible Hour
 • Work Lifebalance
 • Minimum 2 years experience in account management

11 hours ago

 

Applied
 • BSc/ BA degree in Business Administration
 • Conduct market analysis for new product/pricing
 • Assess competition by comparing products

12 hours ago

 

Applied
 • High energetic, pro-active and persistent
 • Strong analytical skills
 • Male must be exempt in military service

13 hours ago

 

Applied
 • Business Analyst
 • Process Improvement
 • Project Management

13 hours ago

 

Applied
 • Productive relationships with existing clients
 • Present campaign report and analysis
 • Document any incidents related to programmatic

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in Mathematics/Statistics
 • 2 years’ experience in data analysis/processing
 • Computer literate in Excel Power Point and SAP

15 hours ago

 

Applied
 • Using various data sets from various sources
 • Good problem solving skills
 • Good command of English & Excel

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • work closely with management team
 • experience in Business Planning Coordinator
 • Strong analytical and strategic

16 hours ago

 

Applied
 • Finance, Economics or any related field
 • OKR, MBO, KPI or Goal Deployment
 • Excellent MS Office skills

16 hours ago

 

Applied
 • Minimum of Bachelor degree in Computer Science
 • 3- 5 years of experience in Business Analyst
 • Good documentation skills

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Conduct Credit Portfolio Quality Management.
 • Credit Risk Policy and Conduct Criteria review.
 • Logical and analytical thinking.

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in IT related field
 • 0-2 years of application testing
 • 0-2 years of application development

18 hours ago

 

Applied
 • 12 years plus experience in Corporate Development
 • Strong in economic analysis and modelling skills
 • Good Command in English and Thai

21 hours ago

 

Applied
 • สามารถบริหารทีมงานและโครงการวิจัยได้
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
 • ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Lending
 • Data Analytics
 • Big Data

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of experiences in demand planning
 • Knowledge of SAP is preferred
 • Strong analytical and systems thinking

21 hours ago

 

Applied
 • BA or Master Degree in MBA,
 • Experience in a technical or logistics business
 • Excellent growth and advancement opportunities

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor/Master degree
 • At least 4 years working experience
 • Work on behalf of CP ALL IT management team

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้ารับบัตร
 • วางแผน กำหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ
 • หาโอกาสทางธุรกิจและสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์

21 hours ago

 

Applied