• เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ติดตามประเมินผลและแผนงานโครงการ 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดี

21 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง
 • นดีรับพิจารณาผู้เคยผ่านงานด้านระบบ IT ,Network
 • สามารถในการซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ได้

35 mins ago

 

Applied
 • Digital Optimization
 • e-Commerce
 • Digital Analytics

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing or related filed.
 • 1-2 years of experience in Marketing Research
 • Have analytical skills, good interpersonal skills

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in HR Compensation & Benefit
 • Analyzes different components of the remuneration
 • Leads and manages compensation & benefits project

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Maintain relationship with headquarter departments
 • Domestic and overseas institutions
 • Responsible for collecting materials

4 hours ago

 

Applied
 • degree on Business Administration or Economics
 • Good command in English and Thai required
 • High level of proficiency in Excel

8 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • Branch Projects Management
 • Banking Business Analysis
 • Improve branch efficiency & minimize op risk

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Statistics , SPSS , LISREL
 • งานเก็บข้อมูลวิจัย สถิติ การวิเคราะห์
 • นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ งานในกระบวนการยุติธรรม

14 hours ago

 

Applied
 • Strong software/ERP project experience
 • Ability to effectively communicate
 • Eager to learn new technologies

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • On-Demand Logistics Startup
 • Operations
 • Management Trainee

14 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขา บริหารธุรกิจ, สถิติ, คณิตศาสตร์
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล การดูแลฐานข้อมูล

14 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Finance, Accounting
 • 3-5 years of experience in financial
 • Experience in FMCG, Retailing or Multinational

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 1-3 Years’ experience
 • In location analyze for gas station
 • Financial analysis (Feasibility Study)

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • Strong analytic thinking, Knowledge in SAS
 • Good command of English

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of demonstrated work experience
 • work team of Business Analysts and other IT groups
 • Provide consultation to clients and lead cross-fun

14 hours ago

 

Applied
 • A Bachelors degree in MIS
 • 5-8 years of experience within a Business
 • MS BI Stack including SSIS, SSMS, SSRS, SSAS

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Economics
 • Experience in transfer pricing, tax
 • Very good command of English

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male only, Age is between 35 - 40 years old
 • 5 yrs exp in internal control/Auditor/Cost Analyst
 • Exp in Procurement is included

14 hours ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Company Tax;Legal;Compliance;contract execution
 • Application Laws and regulations;handling specific
 • trademark,copyright intellectual property

14 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้ด้าน Macroeconomic เป็นอย่างดี
 • วิเคราะห์ข้อมูลด้านวัตถุดิบทางการเกษตร
 • สรุปแนวโน้มและทิศทางราคาของวัตถุดิบได้

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Monitor and verify of all budget request & payment
 • Responsible for forecasting of Monthly Expense
 • Responsible for reporting & monitoring Key Company

14 hours ago

 

Applied
 • Business analyst experience preferred.
 • Minimum of 3 year project management experience.
 • Ecommerce or Freight Forwarding Knownledged

14 hours ago

 

Applied
 • Online Marketing
 • Marketing Analysis
 • Search Marketing

14 hours ago

 

Applied
 • Search Engine Optimization
 • Search Marketing
 • SEO

14 hours ago

 

Applied
 • Performance Marketing
 • Online Marketing
 • Affiliate Marketing

14 hours ago

 

Applied
 • Affiliate Marketing
 • Online Marketing
 • Performance Marketing

14 hours ago

 

Applied
 • Affiliate Marketing
 • Performance Marketing
 • Online Marketing

14 hours ago

 

Applied
 • ทำหน้าที่business intelligenceคือวิเคราะห์big data
 • ต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ตัวเลข วิเคราะห์ยอดขาย
 • บริหารทีม เพิ่มยอดขาย วิเคราะห์คู่แข่ง

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree major in Business A
 • 3-5 years of experience in business analysis
 • Strong analytical and problem-solving skills

14 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท ทางด้านสถิติ / MIS
 • มีความสนใจทางด้าน Data Analytics
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Must have 2-3 years direct experience in auditing
 • Must have Driving license

14 hours ago

 

Applied
 • IT Business Partner
 • Business Analyst
 • Ensure smoothly communication between business and

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Supporting global finance process improvement
 • Bachelor’s degree or higher in Finance, Accounting
 • 3-5 years of FRA and compliance experience

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in computer related
 • Experience in either application support, software
 • English communication in reading, writing

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
 • ดูแลประสานงาน ติดตาม และควบคุมคุณภาพบริษัทวิจัย
 • วิเคราะห์ผลและสรุปข้อมูลที่ได้

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

14 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการเงิน บัญชี
 • ใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 • บริหารจัดการฐานข้อมูลได้

14 hours ago

 

Applied
 • THAI Nationality only
 • FEMALE aged 25-40 years old
 • Fluent in THAI and ENGLISH Communication is a must

14 hours ago

 

Applied
 • เวลาทำงานยืดหยุ่นได้
 • การฝึกอบรมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
 • ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธิน (ทางออก 5)

18 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Qualitative Research Analyst
 • 23-26 years old
 • Fresh master graduate is welcome

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work for a renowned international brand
 • Engage in varied market challenges
 • Gain knowledge from industry leaders

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาโท-ตรี นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 5ปี
 • มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

22-Jan-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree
 • Knowledge of basic business administration
 • Strong communication and interpersonal skills

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Work within a large international conglomerate
 • Side-by-side consulting with international clients
 • Provide solutions for many international issues

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Good learning culture
 • Write and develop sustainability reports
 • Develop sustainability and climate change programs

22-Jan-18

 

Applied
 • เวลาทำงานยืดหยุ่นได้
 • การฝึกอบรมทั้งภายในบริษัท และภายนอก
 • ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธิน (ทางออก 5)

22-Jan-18

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • BA or MA in Business or related field
 • 5 years relevant experience in business
 • High energy with the positive “can do” attitude

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.