• ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ เคมี
 • หยุด เสาร์-อาทิตย์
 • มีประสบการณ์ ในด้าน งานเอกสาร ISO

02-Jun-20

 

Applied
 • High vocational or Bachelor Degree
 • Experience 5 year in QA Dept
 • Good Negotiation skill

02-Jun-20

 

Applied
 • 6-10 Yrs in Technical Service Coating Advisor
 • Bachelor Degree in Chemistry or Engineering
 • NACE Level 2 or FROSIO Level 3 or Equivalent

02-Jun-20

 

Applied
 • Diploma in Mechanical, Electrical, Electronic
 • Have experiences in drawing, inspection part
 • Fair command of English

02-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • ปวช.-ปวส.สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้า 1 – 5 ปี
 • มีความชำนาญทางด้านซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

02-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิ ม.3 ทุกสาขาขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านติดตั้งหรือระบบประปาพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานภาคสนามได้

02-Jun-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา ไฟฟ้า หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้
 • ประสบการณ์ 0-3 ปีขึ้นไป
 • ทำงานที่นิคมไฮเทค พระนครศรีอยุธยา

02-Jun-20

 

Applied
 • ปวช. -ปวส. สาขาไฟฟ้า, ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

02-Jun-20

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6
 • ประสบการณ์พัฒนาระบบงานสาธารณูปโภคในโรงงาน 1-3 ปี
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

02-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • ปวช., ปวส.สาขา เขียนแบบเครื่องกล ,ช่างกลโรงงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานเขียนแบบ 0-5 ปี
 • การจัดทำ SHOP DRAWING & CUTTING PLAN

02-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Diploma/High Vocational Certificate
 • At Least 2 years Experience in Technical
 • Fair command both spoken and written English

01-Jun-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่องาน
 • มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร สามารถทำงานกลางแจ้ง

01-Jun-20

 

Applied
 • วุฒิอนุปริญญาหรือปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านงาน O&M โรงงานไฟฟ้า
 • ควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากระบบ Solar Cell

01-Jun-20

 

Applied
 • เพศชาย 20-29 ปี, ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไปในงานระบบอาคาร
 • สามารถขับรถยนต์ได้และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

01-Jun-20

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า สาขาจักรกลโรงงาน
 • ประสบการณ์: 3 ปี
 • ซ่อมบำรุง Generator เครื่องมือวัด และไฟฟ้าได้

01-Jun-20

 

Applied
 • ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ : 2-3 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ : อย่างน้อย 5 ปี สำหรับวุฒิปวช./ ปวส.

01-Jun-20

 

Applied
 • ป.ว.ช.,ป.ว.ส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิคส์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถควบคุมกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพและไฟฟ้า

01-Jun-20

 

Applied
 • เวียดนาม
 • ช่างซ่อมบำรุง
 • ประจำโรงงานเวียดนาม

01-Jun-20

 

Applied
 • ทำงานเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ ทำงานตามแบบได้
 • มีประสบการณ์งานเฟอร์นิเจอร์อย่างน้อย 1 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

01-Jun-20

 

Applied
 • ปวช.-ปวส.สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้า 1 – 5 ปี
 • มีความชำนาญทางด้านซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

01-Jun-20

 

Applied
 • งานแอร์ ซ่อมเครื่องไฟฟ้า และ เฟอร์นิเจอร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานช่างซ่อมบำรุง ช่างอาคาร 1 ปี
 • สามารถทำงานแบบสลับหมุนเวียนวันหยุดได้

01-Jun-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ผ่านอุตสาหกรรมอาหาร
 • สามารถเดินทางต่างประเทศได้
 • ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

01-Jun-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาวุฒิปวช ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการให้งานเสร็จ

01-Jun-20

 

Applied
 • 2 Years Experience in Electrical
 • Diploma Program in Electrical or Electronics
 • 6 Day Working Week

01-Jun-20

THB16k - 25k /month

Applied
 • ควบคุมเคื่องจักรในสายการผลิต
 • ปวช. ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน
 • มีความรู้ทางด้านช่าง สามารถใช้เครื่องมือช่างได้

01-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษา ปวส. สาขา ไฟฟ้า-อิเลคทรอลิคส์
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 • ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

01-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ในสาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร CNC
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพต่างๆ เช่น ISO 9001

01-Jun-20

 

Applied
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • หากมีรถจักรยานยนต์พร้อมใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

31-May-20

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องมือวัด อิเล็กทรอนิกส์
 • ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และระบบ QMI ในเครือไทยออยล์
 • ประสบการณ์ 0-7 ปี ในสาขางานเครื่องมือวัด

30-May-20

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เคร
 • ประสบการณ์ 0-10 ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบ ดูแล และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านเครื่องกลภายใน

30-May-20

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาปิโตรเทคโนโลยี ปิโตรเคมี ไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส เครื่องมือวัด วัดคุม เมคคาทรอนิกส์
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน หรือ ปิโตรเคมี

30-May-20

 

Applied
 • Medical Equipment Technician
 • ช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์
 • Technician

29-May-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ปวส. สาขา Mechanical
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 - 3 ปี
 • มีประสบการณ์ ด้านการซ่อมบำรุง งานเครื่องกล

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส.เครื่องกล ไฟฟ้าหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดส่ง ติดตั้ง ซ่อมบำรุง
 • จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงาน

29-May-20

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ทุกสาขา ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 10%

28-May-20

 

Applied
 • Diploma major Electric, Electronic, Instrument
 • Experience 2 Yr.
 • Preventive maintenance

28-May-20

 

Applied
 • มีสวัสดิการครบตามข้อกำหนดของกรมแรงงาน
 • มีโบนัสประจำปี และมีการปรับเงินเดือนทุกปี
 • มีการจัดอบรมเฉพาะทางให้สำหรับพนักงาน

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาอิเล็กทรอนิกส์/สาขาไฟฟ้า
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และมีใจรักในงานบริการ
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี

28-May-20

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีความรู้ระบบปฎิบัติการ Android
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี

28-May-20

Base salary + high commission

Applied
 • จบการศึกษา ปวส. สาขา ไฟฟ้า , อิเลคทรอนิกส์
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้ Computer
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

28-May-20

 

Applied
 • รับผิดชอบและดำเนินการในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • วุฒิการศึกษา : ระดับปวช. – ปวส. สาขา ไฟฟ้า

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษา ปวส. สาขา ไฟฟ้า , อิเลคทรอนิกส์
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้ Computer
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

28-May-20

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส. สาขา ไฟฟ้า , อิเลคทรอนิกส์
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้ Computer
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

28-May-20

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส. สาขา ไฟฟ้า , อิเลคทรอนิกส์
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้ Computer
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

28-May-20

 

Applied
 • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเชื่อมโลหะได้

28-May-20

 

Applied
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
 • พร้อมเรียนรู้งาน มีความขยัน อดทน
 • มีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ทำงานก็ได้

28-May-20

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขับรถรับส่งผู้บริหาร (รับที่จามจุรีสแควร์ )
 • มีประสบการณ์ในการขับรถรับส่งผู้บริหาร

28-May-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อม อย่างน้อย 1 ปี
 • เชื่อมเหล็ก ตัดแผ่นเหล็ก ตามโครงสร้างได้

28-May-20

 

Applied
 • การศึกษาปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้เครื่อง CNC

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือ ปวช.
 • ถ้ามีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • เวลาทำงาน: 8:00 น. -17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)

28-May-20

 

Applied