• วุฒิ ปวช.-ปวส. ทุกสาขาวิชา
 • ดูแลและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของบริษัทฯ
 • ดูแลและซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศของบริษัทฯ

43 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ค่าคอมมิชชั่นสูง
 • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาเครื่องกล ช่างยนต์

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ต่ำกว่าปริญาตรี
 • มีความขยัน ในหน้าที่
 • มีประสบการณ์ ด้านลานตู้รับพิจารณา

2 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบสภาพและซ่อมแซม ระบบและอุปกรณ์ต่างๆ
 • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือ ปริญญาตรี
 • มีความอดทน ทัศนะคติที่ดี สามารถรับสภาวะกดดันได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้เครื่อง Machining Center หรือ CNC
 • สามารถอ่านแบบและทำความเข้าใจในรายละเอียดได้

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านตำแหน่งที่รับสมัครจะพิจาณา
 • มีความอดทน ขยัน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านตำแหน่งที่รับสมัครจะพิจาณา
 • มีความอดทน ขยัน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านตำแหน่งที่รับสมัครจะพิจาณา
 • มีความอดทน ขยัน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้เครื่อง Machining Center หรือ CNC
 • สามารถอ่านแบบและทำความเข้าใจในรายละเอียดได้

4 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ในการซ่อมเครื่องยนต์
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

4 hours ago

 

Applied
 • ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์ ช่วงล่างรถ
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. และปริญญาตรี
 • มีความรู้ความเข้าใจในวิชาช่างยนต์

4 hours ago

 

Applied
 • - Diploma or Vocational
 • Minimum 1-3 years QC Inspection Services
 • Self confident for working at overseas

7 hours ago

 

Applied
 • Experience in Chemical, Petrochemical plant
 • High Vocational Education in Petrochemical.
 • Able to communicate in English.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถต่อไฟระบบ 1 เฟส 3 เฟสได้
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • การศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานล่วงเวลางานได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า 1 - 2 ปี
 • สามารถอ่านและเขียนแบบวงจรไฟฟ้า
 • ไฟฟ้าโรงงาน

13 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ช่างซ่อมรถยนต์ศูนย์มิตซูบิชิ
 • มีประสบการณ์
 • ศูนย์บริการมาตรฐาน

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมและบริการติัดตั้งเครื่องอัดอากาศ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิม3-ปวส.
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • Ass’yหรือประกอบแม่พิมพ์โลหะ

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปสาขาวิชาไฟฟ้า
 • มีใบรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • มีใบขับขี่

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์
 • พนักงานประจำ
 • นักศึกษาฝึกงาน

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบ ไฟฟ้า ระบบแอร์ กล้องวงจรปิด
 • ต้องมีใบรับรองความสามารถจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

13 hours ago

 

Applied
 • ซ่อม/เปลี่ยน เบรก คลัทซ์ ช่วงล่างรถยนต์
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เปลี่ยนยางรถยนต์ ถ่วงล้อ ตั้งศูนย์

13 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวช.-ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน
 • วิศวกรรมเครื่องกลหรือมีประสบการณ์อย่างน้อง 1 ปี
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างอิเล็คทรอนิกส์
 • มีความรอบคอบ กระตือรือร้น
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. ไฟฟ้า
 • มีความขยันอดทน

13 hours ago

 

Applied
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดเป็นเวลานานได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์ ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้คล่อง และมีใบขับขี่

13 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • จัดทำแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันของเครื่องจักร
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา ไฟฟ้า เครื่องกล
 • โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการของบริษัทฯ )

13 hours ago

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล และรักษาเครื่องจักรให้มีการใช้งานได้ดี
 • วุฒิปวช , ปวส - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล
 • ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช, ปวส .ไฟฟ้ากำลัง , อิเล็กทอรนิกส์
 • มีประสบการณ์งานไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รู้จักการซ่อมบำรุงไฟฟ้าในระบบโรงงาน

13 hours ago

 

Applied
 • Diploma in Machine Tool / Mold & DIE
 • Experience in Program Auto CAD
 • Experience in Mold Making by CNC, EDM,WEDM,HGR

13 hours ago

 

Applied
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตธนบุรี
 • ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน

13 hours ago

 

Applied
 • ดูแลแผนกแม่พิมพ์ทั้งระบบ
 • มีความรู้ในด้านการบริหารงานและผลิตแม่พิมพ์ 3 ปี
 • สามารถอ่านแบบ, เขียนแบบ 2D, 3D

13 hours ago

 

Applied
 • สร้างและซ่อมแซมแม่พิมพ์ตามที่ได้รับแจ้ง
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ป.ตรี
 • การออกแบบแม่พิมพ์อย่างน้อย 2-3 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • สร้างและซ่อมแซมแม่พิมพ์ตามที่ได้รับแจ้ง
 • การออกแบบแม่พิมพ์อย่างน้อย 2-3 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ป.ตรี

13 hours ago

 

Applied
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

13 hours ago

 

Applied
 • วันหยุดลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • มีความเกี่ยวกับงานช่างเชื่อม

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานแม่พิมพ์
 • บุคคลิกดี มนุษสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีความรู้ในระบบงานการบำรุงรักษา
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์

13 hours ago

 

Applied
 • ดูแลซ่อมแซมเครื่องยนต์ต่างๆ ของบริษัท
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์
 • มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ และเครื่องมือช่าง

13 hours ago

 

Applied
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
 • มีใบขับขี่
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • ดูแลซ่อมแซมเครื่องยนต์ต่างๆ ของบริษัท
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์
 • มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ และเครื่องมือช่าง

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีความรับผิดชอบและขยัน

13 hours ago

 

Applied
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาพิเศษ
 • ปวช. - ป.ตรี ก่อสร้างหรือเทียบเท่า

13 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ออกแบบวงจรไฟฟ้า

13 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถซ่อมแซม สิ่งต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์
 • ดูแล ซ่อมแซมห้อง

13 hours ago

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป
 • เบี้ยขยัน 1000 บาท
 • สวัสดิการตามกฏหมายกำหนด

13 hours ago

THB13k - 16k /month

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปวช.
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและระบบประปา
 • สวัสดิการกู้ยืม

13 hours ago

 

Applied
 • สามารถใช้เครื่องCNCมิลลิ่ง และเครื่องมือวัดได้เป็น
 • สามารถอ่าน Drawing ได้
 • มีอัธยาศัยดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ รับฟังความคิด

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.