• ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ช่างยนต์
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบ ดูแล และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านเครื่องกลภายใน

2 hours ago

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องมือวัด อิเล็กทรอนิกส์
 • ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และระบบ QMI ในเครือไทยออยล์
 • ประสบการณ์ 0-7 ปี ในสาขางานเครื่องมือวัด

2 hours ago

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาปิโตรเทคโนโลยี ปิโตรเคมี ไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส เครื่องมือวัด วัดคุม เมคคาทรอนิกส์
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน หรือ ปิโตรเคมี

2 hours ago

 

Applied
 • problem solving skill
 • Knowledge of English
 • Analytical skill

6 hours ago

 

Applied
 • To provide overall direction and accountability
 • Identify and develop key team members
 • Identify and develop all members

6 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Establish and implement ISO 45001
 • Which plan to be certified at the beginning of 202
 • Monitor environmental, health and safety regulatio

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป ถ้าเป็นชายผ่านการเกณฑ์
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

6 hours ago

THB5k - 10k /month

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กิจการประปาหัวรอ จ.พิษณุโลก

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office, Autocad
 • ทำงานต่างจังหวัดได้

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1 – 2 years experienced will be advantage
 • Be able to drive and must have driver license
 • Diplomat or Bachelor’s degree in Mechanical

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, สายงานช่าง
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง,งานด้านประสานงาน
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree
 • Minimum of one 3 year
 • Good mechanical aptitude

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ช่างเทคนิค
 • ปทุมวัน
 • ช่างอาคาร

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ขยันตื่น ไม่อิดออด นอนเกียจคร้าน
 • เรียนรู้งาน พัฒนา และแก้ไข
 • ไม่เป็นไร เกิดเป็นคน ต้องสู้งาน

6 hours ago

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย, วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (หรือเที่ยบเท่า)
 • ปรับค่าจ้าประจำทุกปี, โบนัส ตามผลงาน, ค่าล่วงเวลา
 • ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันสังคม

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย, วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (หรือเที่ยบเท่า)
 • ปรับค่าจ้าประจำทุกปี, โบนัส ตามผลงาน, ค่าล่วงเวลา
 • ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันสังคม

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย, วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (หรือเที่ยบเท่า)
 • ปรับค่าจ้าประจำทุกปี, โบนัส ตามผลงาน, ค่าล่วงเวลา
 • ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันสังคม

16 hours ago

 

Applied
 • Experience in Oil & Gas
 • Experience in preventive maintenance
 • Experience in troubleshooting and failure analysis

26-Mar-19

 

Applied
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / ขับรถยนต์ได้
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ปริญญาตรีสาขาช่างไฟฟ้า
 • รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า

26-Mar-19

 

Applied
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / ขับรถยนต์ได้
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า

26-Mar-19

 

Applied
 • Prior experience in building Mechanical/Electric
 • Fluent in Thai and English
 • Be part of a growing ASEAN team

26-Mar-19

 

Applied
 • welding
 • Pass welding qualification test (TIG) .
 • Welds

26-Mar-19

 

Applied
 • University or vocational in Engineering
 • Development and self-study planning
 • 3-5 years of work experience in service

26-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส. สาขาช่างเทคนิควัดคุม
 • มีประสบการณ์การทำงานในการสอบเทียบเครื่องมือวัด
 • สามารถเข้าปฏิบัติงานเป็นกะได้, สามารถทำงานล่วงเวลา

26-Mar-19

 

Applied
 • ปวช. -ปวส. สาขาไฟฟ้า, ช่างยนต์
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
 • ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า,

26-Mar-19

 

Applied
 • ทักษะทางการสื่อสาร
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • จบการศึกษา ปวช ปวส ด้านช่าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีจิตใจให้บริการ

26-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • ผู้ช่วยช่าง
 • ช่างเชื่อม
 • helper

26-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม
 • ช่างไฟฟ้าและเครื่องมือวัด
 • ช่างเทคนิค

26-Mar-19

 

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิต
 • เงินโบนัส
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิต
 • เงินโบนัส
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิต
 • เงินโบนัส
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิต
 • เงินโบนัส
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิต
 • เงินโบนัส
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิต
 • เงินโบนัส
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • ขยันตื่น ไม่อิดออด นอนเกียจคร้าน
 • เรียนรู้งาน พัฒนา และแก้ไข
 • ไม่เป็นไร เกิดเป็นคน ต้องสู้งาน

26-Mar-19

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี สาขา อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ด้านงานระบบไฟฟ้าคอนโทรล จะพิจารณาเป็นพ
 • อายุ 21 – 35 ปี ประสบการณ์ด้านงานช่าง 1 ปีขึ้นไป

25-Mar-19

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี สาขา อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ด้านงานระบบไฟฟ้าคอนโทรล จะพิจารณาเป็นพ
 • อายุ 21 – 35 ปี ประสบการณ์ด้านงานช่าง 1 ปีขึ้นไป

25-Mar-19

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี สาขา อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ด้านงานระบบไฟฟ้าคอนโทรล จะพิจารณาเป็นพ
 • อายุ 21 – 35 ปี ประสบการณ์ด้านงานช่าง 1 ปีขึ้นไป

25-Mar-19

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี สาขา อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ด้านงานระบบไฟฟ้าคอนโทรล จะพิจารณาเป็นพ
 • อายุ 21 – 35 ปี ประสบการณ์ด้านงานช่าง 1 ปีขึ้นไป

25-Mar-19

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการคิดคำนวณ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรู้ขั้นตอนการผลิต
 • อายุ 21-35 ปีประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบ 1 ปีขึ้นไป

25-Mar-19

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการคิดคำนวณ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรู้ขั้นตอนการผลิต
 • อายุ 21-35 ปีประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบ 1 ปีขึ้นไป

25-Mar-19

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการคิดคำนวณ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรู้ขั้นตอนการผลิต
 • อายุ 21-35 ปีประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบ 1 ปีขึ้นไป

25-Mar-19

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการคิดคำนวณ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรู้ขั้นตอนการผลิต
 • อายุ 21-35 ปีประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบ 1 ปีขึ้นไป

25-Mar-19

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการคิดคำนวณ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรู้ขั้นตอนการผลิต
 • อายุ 21-35 ปีประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบ 1 ปีขึ้นไป

25-Mar-19

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการคิดคำนวณ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรู้ขั้นตอนการผลิต
 • อายุ 21-35 ปีประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบ 1 ปีขึ้นไป

25-Mar-19

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการคิดคำนวณ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรู้ขั้นตอนการผลิต
 • อายุ 21-35 ปีประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบ 1 ปีขึ้นไป

25-Mar-19

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการคิดคำนวณ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรู้ขั้นตอนการผลิต
 • อายุ 21-35 ปีประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบ 1 ปีขึ้นไป

25-Mar-19

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum High Vocational certificate
 • 3 years min is require CMM programing & experience
 • A background in steel/aluminum/rubber material

25-Mar-19

 

Applied