• ติดตั้ง, ซ่อมบำรุง และล้างเครื่องปรับอากาศได้
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานก่อนส่งมอบ
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญญาตรี

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • 3 – 5 years’ work experience
 • Good command of English and Computer literacy

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • คอยดูแลซ่อมบำรุงรถกระบะ รถบรรทุก เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน
 • ดูแลรถให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
 • มีประสบการณ์การดูแลเครื่องยนต์การซ่อม

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in electronic
 • Dynamic and highly self-motivated
 • Computer literacy (MS Office, E-mail and Internet)

3 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานซ่อมแซมอาคาร สำนักงาน
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างหรือเกี่ยวข้อง
 • สามารถซ่อมแซมงานโครงสร้างต่างๆในโรงงาน

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า/ช่างเทคนิค
 • มีประสบการณ์ด้าน Technician

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิฯ ปวส สาขาไฟฟ้ากำลัง/ อิเลคทรอนิกส์
 • ความรู้ทางระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ม.6 หรือเทียบเท่า, ปวช. – ปวส.
 • เชื่อมโลหะเกี่ยวกับการซ่อมยานยนต์ อย่างน้อย 2 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปวช.- ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน
 • ช่างเชื่อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ช่างอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ ด้านซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ช่างอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ ด้านซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม

3 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • กระตือลือล้น
 • ซ่อมระบบไฟ ระบบแอร์

3 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านรถวอลโล และ สแกนเนีย
 • ช่างยนต์

3 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านรถวอลโล และ สแกนเนีย
 • ช่างยนต์

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 18-25 ปี
 • วุฒิ ม.6.-ปวส. ด้านช่างทุกสาขา

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 18-25 ปี
 • วุฒิ ม.6.-ปวส. ด้านช่างทุกสาขา

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานด้านติดตั้งกระจกอลูมิเนียม

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการอ่านแบบวิศวกรรม งานช่าง

3 hours ago

 

Applied
 • อายุระหว่าง 23- 28 ปี การศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

3 hours ago

 

Applied
 • อายุระหว่าง 23- 28 ปี การศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ป. ว. ส.

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีประสบการด้านงานปรับฉีดพลาสติคอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความรู้ด้านงานเป่าพลาสติก

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. คอมพิวเตอร์,อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถทำงานเป็นทีมและประสานงานกับทุกหน่วยงาน

3 hours ago

 

Applied
 • การศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • Competitive Salary

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเขียน CAM 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Power Mill ,Hyper mill

3 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความถนัดด้านงานช่างไฟฟ้าระบบ
 • หากเป็นนักศึกษาจบใหม่ ต้องผ่านการฝึกงาน

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. สาขา ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์การติดตั้งแอร์ เป็นระยะเวลา 2 ปี
 • ช่างแอร์ / Technician

3 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุง ดูแล รักษาเครื่องจักรกล (Mold)
 • เพศชาย ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีประสบการณ์ ด้านงาน Mold manetenance

4 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • เพศ : หญิง

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

4 hours ago

 

Applied
 • งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโรงงาน
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานช่าง

4 hours ago

 

Applied
 • ปวสขึ้นไป สาขาวิชา อุตสาหกรรม
 • ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 • ประสบการณ์ สามารถใช้โปรแกรม PLC ได้

4 hours ago

 

Applied
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส.ด้านเทคนิคไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย1 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานพิมพ์ รับคำสั่งการผู้จัดการ
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครื่องพิมพ์เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน

4 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมเครื่องพิมพ์ ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครื่องพิมพ์เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านงานพิมพ์ทางบริษัทฯ

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 40 ปี
 • เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4 hours ago

 

Applied
 • วันหยุด 2 วัน/สัปดาห์
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัล 2 ครั้ง/ปี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการอ่านแบบ
 • สามารถใช้เครื่อง W/C / EDM

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรงต่อเวลา
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

4 hours ago

 

Applied
 • ติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิ ม.6/ปวช. - ขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
 • 1-3 years of experiences in Production.
 • Having experience in EMS or Electronics.
 • Familiar with SAP is an advantage.

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ติดต่อประสานงานซ่อม
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างอุตสาหกรรม
 • มีประสบการด้านการซ่อมบำรุงอย่างน้อย 3 ปี

21-Nov-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศ ชาย
 • จบการศึกษาปวช. ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้/ มีใบขับขี่

21-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี

21-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 18 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ม.6 หรือ ปวช. - ปวส.

21-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • Technician Supervisor

21-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยันและอดทน
 • Technician

21-Nov-17

 

Applied
 • ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่าง
 • ดูแลการจดมิเตอร์ไฟฟ้า และคำนวณค่าไฟฟ้า
 • หากมีประสบการณ์ทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Nov-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.