• ดำเนินการบำรุงเชิงป้องกัน
 • เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

3 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินการตรวจเช็ค/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าทั่วไป
 • ทดสอบผลการซ่อม
 • ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

3 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินการตรวจเช็คระบบควบคุมเครื่องจักร
 • ทดสอบผลการซ่อม
 • ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

3 hours ago

 

Applied
 • High vocation of any field related
 • Measurement or QA job at least 2 years
 • CMM machine and measurement tools at least 1 year

9 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านงานระบบไฟ
 • รักในงานบริการ เป็นผู้ที่มีความขยัน กระตือรือร้น

9 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • พร้อมทำงานทันที
 • เป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้า เตรียมเครื่องมือ

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์และขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถย้ายมาพักในเขต อ. แม่ริมได้

9 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ในการซ่อมเครื่องยนต์
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

9 hours ago

 

Applied
 • ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์ ช่วงล่างรถ
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. และปริญญาตรี
 • มีความรู้ความเข้าใจในวิชาช่างยนต์

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้เครื่อง Machining Center หรือ CNC
 • สามารถอ่านแบบและทำความเข้าใจในรายละเอียดได้

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านตำแหน่งที่รับสมัครจะพิจาณา
 • มีความอดทน ขยัน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านตำแหน่งที่รับสมัครจะพิจาณา
 • มีความอดทน ขยัน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านตำแหน่งที่รับสมัครจะพิจาณา
 • มีความอดทน ขยัน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้เครื่อง Machining Center หรือ CNC
 • สามารถอ่านแบบและทำความเข้าใจในรายละเอียดได้

9 hours ago

 

Applied
 • Solar, Solar Technical, Solar Inverters
 • Electrical Engineer, Engineer, power electronics
 • Technician, service technicians, service

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Maintenance in processing line area with shift
 • High Vocational, diploma or above in Electrical
 • Open mind and good attitude to accept new idea

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Visit the factory in Ayutthaya
 • QAQC manager.
 • Good command in English

13 hours ago

 

Applied
 • University Graduate (Engineering, Bussiness)
 • Knowledge of automotive engineering
 • Good command of English

18 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังเครื่องจักร
 • แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันเครื่องจักร
 • รายงานผลการซ่อมบำรุง

18 hours ago

 

Applied
 • Able to supervise the shop floor of CNC Machinin
 • Able to use the CNC software Mastercam
 • Reduce the CNC machine set up time

18 hours ago

 

Applied
 • งานซ่อมบำรุง
 • วุฒ ปวส. ไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการณ์ 1 ปี

18 hours ago

 

Applied
 • ปวช.-ป.ตรี สาขาไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ดูแลงานและซ่อมแซมงานด้านอิเล็กทรอนิกส์

18 hours ago

 

Applied
 • ปวช.-ป.ตรี สาขาไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • ดูแลงานและซ่อมแซมงานด้านอิเล็กทรอนิกส์

18 hours ago

 

Applied
 • ปวช.-ป.ตรี สาขาไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ดูแลงานและซ่อมแซมงานด้านอิเล็กทรอนิกส์

18 hours ago

 

Applied
 • มีวันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
 • วันหยุดพักร้อนประจำปีเมื่อทำงานครบ 1 ปี
 • ชุดยูนิฟอร์มเมื่อผ่านทดลองงาน

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวช. หรือ ปวส.สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานระบบไฟฟ้าอาคาร อย่างน้อย 1-3 ปี
 • รักงานบริการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง งานระบบไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบและเข้าใจ ในระบบงานไฟฟ้า

18 hours ago

 

Applied
 • Certificate or Diploma any field.
 • Knowledge in Tool Making and Tool Design
 • Must be a good Team worker

18 hours ago

 

Applied
 • Repair machine when other request
 • High vocational in Mechanical or relates field
 • Experiences 1-2 year in Machine Maintenance

18 hours ago

 

Applied
 • Check machine retort and Cleaning
 • High vocational in Mechanic or relates field
 • Experiences 1-2 year in Machine Maintenance

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ช่างไฟ

18 hours ago

 

Applied
 • การศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงาน

18 hours ago

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ แมคคานิก
 • ประสบการณ์ด้านเครื่องฉีดพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านช่างเทคนิคทั่วไป ออกไปService,ซ่อมแซม,บำรุง
 • มีประสบการด้านช่างเทคนิคจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า ช่างกลโร
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • ซ่อมบำรุงทั่วไปทั้งสำนักงาน,เครื่องจักรอุตสาหกรรม

18 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • จบปวส สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

18 hours ago

 

Applied
 • เคยทำงานด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร สำนักงาน
 • ทำงานที่โรงกลั่นเอสโซ่ ศรีราชา
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.-ปวส.สาขาก่อสร้าง , โยธา , เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ 0-5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ช่างไฟฟ้า มีประสบการณ์การทำงาน 0-5 ปีขึ้นไป
 • คำนวณค่าทางไฟฟ้าพื้นฐานได้

18 hours ago

 

Applied
 • ทำงานทั่วไปในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์
 • การศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการทำงานในโรงงานเฟอร์นิเจอร์

18 hours ago

 

Applied
 • สามารถระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้
 • ถ้าซ่อมรถ ยุโรป,ญี่ปุ่น ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

18 hours ago

 

Applied
 • สามารถระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้
 • ถ้าซ่อมรถ ยุโรป,ญี่ปุ่น ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

18 hours ago

 

Applied
 • สามารถระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้
 • ถ้าซ่อมรถ ยุโรป,ญี่ปุ่น ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

18 hours ago

 

Applied
 • สามารถระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้
 • ถ้าซ่อมรถ ยุโรป,ญี่ปุ่น ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

18 hours ago

 

Applied
 • At least 5 yrs experience in automotive business
 • At least 1 yrs experience in people management
 • Strong leadership and managerial skill

18 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • วุติการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการเดินเครื่องพิมพ์จะพิจารณา
 • สามารถเข้ากะได้

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านช่างเทคนิคทั่วไป ออกไปService,ซ่อมแซม,บำรุง
 • มีประสบการด้านช่างเทคนิคจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

18 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านเครื่องจักรเป็นอย่างดี

18 hours ago

 

Applied
 • ช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงาน
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ช่างเทคนิคการผลิต/ ช่างกลโรงงาน
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมเครื่องCNC
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ช่างเทคนิคการผลิต/ ช่างกลโรงงาน
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18 hours ago

 

Applied