• ดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส สาขา ช่างยนต์ ช่างกล
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษายานยนต์
 • ระดับการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • • Male or Female, Age over 30 years.
 • • Experience in Automotive, Mechanical
 • Experience of staff management.

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช./ ปวส.ตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือม.6 ขึ้นไป
 • สาขาไฟฟ้า /อิเล็กทรอนิคส์
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์, การติดต่อสื่อสาร,

12 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ
 • เขียนรายงานการซ่อมแม่พิมพ์
 • จบการศึกษาระดับ ปวส เป็นต้นไป. สาขาช่างกล

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขา ช่างกลโรงงาน
 • อายุ 20 ปีเป็นต้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานด้านการควบคุม

12 hours ago

 

Applied
 • ตรวจเช็คสินค้า ก่อนส่งให้กับลูกค้า
 • ให้บริการด้านเทคนิค ทดสอบและซ่อมบำรุงสินค้า
 • งานด้านเทคนิคอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience on Automation maintenance
 • Experience in troubleshooting and failure analysis
 • Experience in preventive maintenance

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างยนต์
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ

12 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะการบริหารเวลาที่ยอดเยี่ยม
 • สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่น
 • สามารถเติบโตพัฒนารับความเปลี่ยนแปลง

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Facility Management/Engineer
 • Five years’ experience in management role
 • Good command of English

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในการงานเชื่อมงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ขยัน อดทน สู้งาน เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

12 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะการบริหารเวลาที่ยอดเยี่ยม
 • มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์
 • สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่น

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า , อิล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

12 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานกับแผนกขาย หรือแผนกอื่นๆ
 • ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

12 hours ago

 

Applied
 • ปวช - ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง , ช่างเชื่อม
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้ครั้งคราวได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

12 hours ago

 

Applied
 • ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยช่าง งานช่างไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6
 • รักงานช่าง ชอบพัฒนาตนเอง

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความซื่อสัตย์
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office

12 hours ago

 

Applied
 • System Engineer
 • Technical
 • IT

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
 • ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิต
 • เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย

12 hours ago

THB10k - 13k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า , ปวส
 • สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช/ปวส/ปริญญาตรี
 • สามารถอ่านแบบ/เข้าใจแบบงานได้ดี
 • สามารถใช้เครื่องมือวัด ได้อย่างชำนาญ

12 hours ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถอ่านแบบ/เข้าใจแบบงานได้ดี
 • วุฒิ ตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 hours ago

 

Applied
 • Set up งานตามแบบ ควบคุมเครื่องจักรให้ทำงาน
 • เพศชาย วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช-ปวส
 • ประสบการณ์การควบคุมเครื่อง CNC/MACHINE CENTER

12 hours ago

 

Applied
 • Male Only
 • Bachelor Degree ด้านเครื่องกล, ไฟฟ้า, เครื่องย
 • GPA must be 2.50 above

12 hours ago

 

Applied
 • Male Only
 • Diploma - Bachelor Degree
 • experiences in glove manufacturing sector

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. สาขา ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์การติดตั้งแอร์ เป็นระยะเวลา 2 ปี
 • ช่างแอร์ / Technician

12 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความถนัดด้านงานช่างไฟฟ้าระบบ
 • หากเป็นนักศึกษาจบใหม่ ต้องผ่านการฝึกงาน

12 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน

12 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบการดูแลบำรุงรักษาภายในอาคาร
 • บริหารจัดการดูแลพื้นที่ต่างๆให้เป็นระเบียบได้
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน

12 hours ago

 

Applied
 • มีคามรับผิดชอบและรักงานบริการ
 • ขับรถยนต์ได้
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 hours ago

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • รักในงานบริการ
 • ซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาภายในอาคาร

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความอดทน ขยัน สามารถทำงานกะได้
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

12 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและซ่อมซ่อมระบบไฟฟ้า แอร์ฯ น้ำและงานอื่นๆ
 • จบการศึกษาระดับ ปวช - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบการเรียนรู้ รักงานบริการ

22 hours ago

 

Applied
 • ปวช และ ปวส สาขาเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล
 • อายุไม่เกิน 30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีความรู้และเทคนิคด้านเครื่องยนต์

23 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรม โดยตรง
 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นผู้นำ
 • สามารถทำงานบนเกาะพะงันได้

23 hours ago

 

Applied
 • แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ภายในสำนักงาน
 • ดูแลระบบกล้องวงจรปิดภายในโรงแรม
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ด้านไฟฟ้า-อิเลคทรอนิค

23 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ด้านไฟฟ้า-อิเลคทรอนิค
 • มีความรับผิดชอบ รอบคอบ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • รักการทำงานเป็นทีม มีความรู้ในงานที่รับผิดชอบ

23 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุง ดูแล ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า - อิเลคทรอนิคส์
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจโรงแรมจะพิจารณา

23 hours ago

 

Applied
 • คอยดูแลซ่อมบำรุงรถกระบะ รถบรรทุก เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน
 • ดูแลรถให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
 • มีประสบการณ์การดูแลเครื่องยนต์การซ่อม

23 hours ago

 

Applied
 • คอยดูแลซ่อมบำรุงรถกระบะ รถบรรทุก เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน
 • ดูแลรถให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
 • มีประสบการณ์การดูแลเครื่องยนต์การซ่อม

23 hours ago

 

Applied
 • ช่างหน้างาน ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์งานช่างอาคารบริหารงานคอนโดมาบ้าง 1-2ปี
 • วุฒิปริญญาตรีหรือมากกว่านั้น

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ได้ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
 • สามารถแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์อาการเสียคอมพิว
 • สามารถซ่อม และ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างด

22-Jan-18

 

Applied
 • สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ได้ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
 • สามารถแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์อาการเสียคอมพิว
 • สามารถซ่อม และ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างด

22-Jan-18

 

Applied
 • วางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • ตรวจเช็ค เครื่องจักรประจำวันให้มีความพร้อม
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า หรือ ช่างกลโรงงาน

22-Jan-18

 

Applied
 • At least 5 years of relevant safety.
 • Experience in offshore
 • Good communication skills in English.

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Diploma in Mechanical or Mechatronic
 • Have experience in testing field
 • Good product development activity

22-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.