• ประกันสังคม
 • โอที
 • โบนัสประจำปี

4 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
 • ประสบการณ์ 2 - 4 ปีขึ้นไป
 • ประกันสังคม / เงินโบนัสตามผลงาน

4 hours ago

 

Applied
 • Graduated in Mechanical related major.
 • Has experience in Robot programming is a plus.
 • Support field sales, distributors and installation

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering or Science.
 • Experience in Well Intervention.
 • TEPPI 55% or TOEIC 400.

5 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.สาขาช่างยนต์
 • อ่าน-เขียน ไทย อังกฤษ ได้
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

6 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษาปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างน้อย2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้

6 hours ago

 

Applied
 • High vocational or Diploma in Mechanical or rela
 • 3-5 years in Maintenance manufacturing field.
 • Good in English written and spoken,MS office

6 hours ago

 

Applied
 • Diploma/Engineer
 • Electrical or Machanical/ in maintenace Field
 • Experience 2-3 years

8 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานระบบอาคาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลเครื่องปรับอากาศ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สินค้าอุปโภคบริโภค

10 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 18 - 25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างไฟฟ้า

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years of relevant safety.
 • Experience in offshore
 • Good communication skills in English.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. -ปวส.
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีความรู้พื้นฐานเชื่อมงานโลหะ แม่พิมพ์ ฯลฯ

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • Good project management skill, presentation skill
 • Able to work at Amata nakorn Chonburi

12 hours ago

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ
 • ช่างพิมพ์

12 hours ago

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ
 • ช่างพิมพ์

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ช่าง หรือ
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในด้านงานระบบไฟฟ้า และ น้ำประปา

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Electrical, Telecom, site experience
 • Long experience, Diploma, Degree
 • male and female

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถอ่านแบบทางไฟฟ้า
 • สามารถทำงานล่วงเวลา เสาร์ - อาทิตย์

16 hours ago

 

Applied
 • Male, age 28-35, Bachelor in Mechatronics Engineer
 • 5 yrs exp.Application Engineer of Inverter/Servo
 • Up to 35K / Work at Sutthisarn / Good in English

20 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความชำนาญในสายงาน
 • ซ่อมบอร์ดเครื่องจักร

20 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
 • ซ่อมเครื่องยนต์ รถบรรทุก

20 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

20 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

20 hours ago

 

Applied
 • Have experience in Mechatronics products
 • Have experience in Lean Production
 • Specialized in robotics or automation

20 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

20 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

20 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

20 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

20 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

20 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน คุมไร่
 • มีความรู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพืชผลการเกษตร
 • สามารถควบคุมและสั่งการคนงานได้

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิปวช.ด้านช่างยนต์
 • สามารถซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้

20 hours ago

 

Applied
 • Enterprise sales
 • Prospecting
 • Outbound sales

20 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งงานที่สมัคร
 • มีความอดทน และ ตรงต่อเวลา

20 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งงานที่สมัคร
 • มีความอดทน และ ตรงต่อเวลา

20 hours ago

 

Applied
 • ติดตั้งไวนิล สติ๊กเกอร์ ตู้ไฟ กล่องไฟ ได้
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามารถเชื่อมโครงเหล็ก โครงไม้ได้

20 hours ago

 

Applied
 • ติดตั้งไวนิล สติ๊กเกอร์ ตู้ไฟ กล่องไฟ ได้
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามารถเชื่อมโครงเหล็ก โครงไม้ได้

20 hours ago

 

Applied
 • ติดตั้งไวนิล สติ๊กเกอร์ ตู้ไฟ กล่องไฟ ได้
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามารถเชื่อมโครงเหล็ก โครงไม้ได้

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ม.3 ,ปริญญาตรี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์จะพิจารณา

20 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรับผิดชอบในงาน
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

20 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรับผิดชอบในงาาน
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

20 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • ทำงานวันจันทร์-เสาร์

20 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

20 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

20 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

20 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

20 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

20 hours ago

 

Applied
 • Hydraulics / Electrical Technician
 • Ability to work independently
 • High renumeration based on experience

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ( สาขา ไฟฟ้า )
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

20 hours ago

Salary negotiable

Applied