• เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และ ตจว.
 • ทำงานวันจันทร์-เสาร์

19 hours ago

 

Applied
 • ขับรถโฟคลิฟท์
 • ขับรถ
 • ตักสินค้า

20-Oct-18

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เงินเดือน 15,000-20,000 + เบี้ยขยัน + เงินเกษียณ
 • จบปวส. - ปริญญาตรี (หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณา
 • เป็นพิเศษ)

20-Oct-18

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เงินเดือน 15,000 + เบี้ยขยัน + เงินเกษียณ
 • จบปวส. - ปริญญาตรี (หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณา
 • เป็นพิเศษ)

20-Oct-18

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Used Car business
 • Fluent in English, both verbal and writing
 • Strong Microsoft Office usage

19-Oct-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Managing sales targeted in the market
 • Dealing with Traditional trade clients
 • Work in upcountry

19-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้
 • รักงานบริการ มีความขยันหมั่นเพียร

19-Oct-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยว
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการขาย อุปกรณืกีฬา อย่างน้
 • มีทักษะและความสามารถในการวิเคราะห์ การวางแผนงาน

19-Oct-18

 

Applied
 • Corporate Secretarial Manager
 • SEC and SET regulations
 • Excellent command of written English

19-Oct-18

 

Applied
 • • ปริญญาตรี ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในธุรกิจค้าปลีก
 • • มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในนโยบาย ระเบียบ วิธีขาย

19-Oct-18

 

Applied
 • At least 5 years’ experience in procurement admin
 • Having strong negotiation and planning skills
 • Good command of English

19-Oct-18

 

Applied
 • การศึกษาไม่จำกัดวุฒิ
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • เป็นคนในพื้นที่

19-Oct-18

 

Applied
 • แนะนำตัวสินค้าผ่าน Facebook, Line, shopee, Lazada
 • การศึกษาวุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
 • ทำงาน 6 วันมี 2 กะ 8.00-17.00 น. หรือ 14.00-22.30

19-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

19-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

19-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

19-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

19-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

19-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

19-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

19-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

19-Oct-18

 

Applied
 • 5 years management experience in related field
 • Good English communication (speak, read, write)
 • Good leadership skills

19-Oct-18

 

Applied
 • ต้องมีประสบการณ์ด้่านสโตร์มาก่อน
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • เพศ ชาย และต้องการการเกณฑ์ทหารแล้ว

19-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • ติดตั้งไวนิล สติ๊กเกอร์ ตู้ไฟ กล่องไฟ ได้
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามารถเชื่อมโครงเหล็ก โครงไม้ได้

19-Oct-18

 

Applied
 • ติดตั้งไวนิล สติ๊กเกอร์ ตู้ไฟ กล่องไฟ ได้
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามารถเชื่อมโครงเหล็ก โครงไม้ได้

19-Oct-18

 

Applied
 • ติดตั้งไวนิล สติ๊กเกอร์ ตู้ไฟ กล่องไฟ ได้
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามารถเชื่อมโครงเหล็ก โครงไม้ได้

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ผ่านการอบรมตามหลักสูตร STCW 2010
 • รักษา / ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเครื่อง

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมตามหลักสูตร STCW 2010
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมตามหลักสูตร STCW 2010
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมตามหลักสูตร STCW 2010
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมตามหลักสูตร STCW 2010
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมตามหลักสูตร STCW 2010
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

19-Oct-18

 

Applied
 • มีหน้าที่ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหาร
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 • หลักสูตรฝึกอบรมที่จำเป็นต้องมี : มีใบอนุญาตขับรถ

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • คุณสมบัติ ขยัน อดทน มีวินัย
 • ใบรับรองแพทย์

19-Oct-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ จป. 1-5 ปี ในสายงานก่อสร้าง
 • มีความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัย
 • สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานก่อสร้างได้

19-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • Job location:เชียงราย
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านอะไหล่รถยนต์ อย่างน้อย 2 ปี

19-Oct-18

 

Applied
 • High school diploma/G.E.D. equivalent
 • No related work experience is required
 • No supervisory experience is required

19-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์และมอไซต์ได้

19-Oct-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์และมอไซต์ได้

19-Oct-18

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 55 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3
 • ซื่อสัตย์ ขยัน รับผิดชอบ

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ (สุกร)
 • ประสบการณ์อยู่ฟาร์มสุกร 1-2 ปี
 • ขับรถยนต์ได้พร้อมใบขับขี่

19-Oct-18

 

Applied