• Regulatory Affairs
 • 6-Month Contract
 • Global Skin Care Company

37 mins ago

 

Applied
 • Business administration
 • International Business
 • Logistic management

2 hours ago

 

Applied
 • ค่าเดินทาง 20บาท/วัน ต้องทำงาน4ชั่งโมงขึ้นไป
 • ค่าอาหาร 40บาท/วัน ต้องทำงาน 8ชั่งโมงขึ้นไป
 • ค่าอาหาร OT 40บาท/วัน ต้องทำงาน2ชั่วโมงขั้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • ติดรถส่งของไปส่งของลูกค้า
 • ช่วยเก็บของในร้าน
 • มีบุคลิกดี คล่องแค่วง ว่องไว

4 hours ago

 

Applied
 • ส่งเอกสาร/วางบิล/ติดต่อธนาคาร
 • ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
 • ซ่อมแอร์ ระบบไฟ เปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ส่งเอกสาร/วางบิล/ติดต่อธนาคาร
 • ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถรู้จักเส้นทางได้ดี

5 hours ago

 

Applied
 • ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
 • ตรวจซ่อมบำรุงระบบการผลิตน้ำประปา
 • ปวช (ช่างไฟฟ้า) – ปวส (ช่างไฟฟ้า)

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสนามบิน/สิ่งแวดล้อม/นิเวศวิทยา
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความอดทน

5 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านงานที่เกียวข้องICAO/IATA
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสนามบิน

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
 • ประสบการทำงานด้านงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 3 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • หัวหน้างานปฏิบัติการเขตการบิน
 • ปริญญาตรีด้านการบิน
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมการบิน

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปีในการดูแลรักษาความปลอดภัย
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานต้อนรับตอนกลางคืน
 • ขยันอดทนและเป็นคนตรงต่อเวลา
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ในสายงาน
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • คนขับรถ
 • สถานที่ : ภูเก็ตและภาคใต้
 • มีใบขับขี่ประเภท 2

7 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี
 • ภูเก็ตและภาคใต้
 • มีใบขับขี่ประเภท 2

7 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน

9 hours ago

 

Applied
 • คนสวน
 • คนสวน
 • คนสวน

9 hours ago

THB10k - 13k /month

Applied
 • ดูแลความสะอาดภายในสำนักงาน
 • ละเอียด รอบคอบ
 • สามารถทำอาหารได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

 

Applied
 • Welfare, community & education support experience
 • Experience of living&working in foreign country
 • Experience of supporting expatriates

11 hours ago

 

Applied
 • Lead jewellery manufacturing in Asia
 • New Innovation jewellery
 • International work team from wold wide

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in finance, accounting (related)
 • minimun 0-3 years of working experience
 • Excellent knowledge of English and administration

12 hours ago

 

Applied
 • Lead jewellery manufacturing in Asia
 • New Innovation jewellery
 • International work team from wold wide

12 hours ago

 

Applied
 • Support LINE FRIENDS business in Thailand
 • Manage to import LINE FRIENDS merchandises
 • Execute product ordering and payment

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in public relations, marketing
 • Minimum 2-5 years of working experience
 • Excellent knowledge of English

12 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ขึ้นทะเบียนและมีอนุญาตประกอบวิชาชีพ จป.
 • ประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัย 1-3 ปีขึ้นไป

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Lead jewellery manufacturing in Asia
 • New Innovation jewellery
 • International work team from wold wide

12 hours ago

 

Applied
 • To join leading e-commerce fashion in Asia
 • International working environment
 • Flat structure with room to grow

12 hours ago

 

Applied
 • ล่ามภาษาจีน
 • สื่อสารด้วยภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การทำงานเป็นล่ามโรงงาน

18 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • พนักงานขับรถ
 • มีใบขับขี่
 • เริ่มงานได้ทันที

18 hours ago

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied

Housekeeping

TDAR Co., Ltd.

Nonthaburi > Muang

 • วุฒิปริญญาตรี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี
 • มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ รักงานขาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี
 • มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ รักงานขาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

18 hours ago

 

Applied
 • Urgently Required
 • 1 Vacant Position
 • Base at (Corporate Office) Bangkok

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3

18 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป

18 hours ago

 

Applied
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • ขับรถส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

18 hours ago

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

18 hours ago

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3

18 hours ago

 

Applied
 • Target achiever.
 • Driver's license
 • Fluent in English or any third language.

18 hours ago

 

Applied
 • 7years experience in airline or travel industry
 • Fluent in English or any third language.
 • Driver's license

18 hours ago

 

Applied
 • Work experience in sales or travel industry
 • Good communications skills.
 • Fluent in English or any third language.

18 hours ago

 

Applied
 • Problem solvers, able to work under pressure
 • Fluent in English or any third language.
 • Work experience in sales or travel industry

18 hours ago

 

Applied
 • Work experience in sales or travel industry
 • Fluent in English
 • Good communications skills.

18 hours ago

 

Applied
 • ขาย
 • ประชาสัมพันธ์
 • บริการ

18 hours ago

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.