• 3 yrs’ of work experience in Merchandising
 • •Strong communication and analytical skills
 • Great passion for Fashion and Trends

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-2 years working experience
 • Good in Microsoft Office and Internet
 • Good in English conversation and writing

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาเกี่ยวกับช่าง
 • มีความรู้ทางช่าง
 • มีประสบการณ์ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือ ปวช.
 • สามารถทำงานเป็นรอบได้
 • รักความสะอาด

3 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือ ปวช.
 • สามารถทำงานเป็นรอบได้
 • รักความสะอาด

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Can decide work time flexibly
 • What this company do is very creative
 • You can use the Japanese language skill

3 hours ago

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 3 ปี
 • มีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 20 ถึง 60 ปี
 • สามารถทำงานได้ จันทร์-เสาร์

3 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 20 ถึง 60 ปี
 • สามารถทำงานได้ จันทร์-เสาร์

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี วุฒิ ปวช. ปวส ป.ตรี
 • สามารถติดตั้ง CCTV เดินท่อ ร้อยสาย
 • ติดตั้ง อุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • รู้จักเส้นทางใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • มีความมั่นใจ และ รักงานบริการ

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ป.ตรี สาขา ไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สำหรับ ปวส-ป.ตรี

3 hours ago

 

Applied
 • 5 years experience
 • Age : 30 or above
 • Sous Chef

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ขนย้ายวัตถุดิบ สินค้า เพื่อจัดเก็บเข้าคลังวัตถุดิบ
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

3 hours ago

 

Applied
 • ขับรถขนส่งสินค้าตามที่กำหนด
 • มีใบอนุญาตขับรถประเภท 2 ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ดูแลบริการลูกค้า รับออเดอร์

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

3 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in related field or above
 • Detailed knowledge of computer systems
 • Good Thai and English Language skills

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • รู้จักเส้นทางในอำเภอหาดใหญ่เป็นอย่างดี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • การศึกษา : มัธยมศึกษา
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เพศหญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารได้ดี และสุภาพ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารได้ดี และสุภาพ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย 23 - 35. ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์. อดทน

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย5ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ รักความสะอาด

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์โดยตรงในตำแหน่ง อย่างน้อย 5 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความละเอียดรอบคอบ รักความสะอาด

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , เพศหญิง
 • อายุ 22 ปี ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • เก็บการ์ดเงินดาวน์ รับงานต่อจากพนักงานขาย

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี คอมพิวเตอร์, บัญชี, การจัดการ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านห้องชั่งอ้อย
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Mcs Office ได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่น้อยกว่า 45 ปี
 • วุฒิภาคบังคับขั้นต่ำ (ไม่จำเป็น)
 • ไม่มีปัญหาสุขภาพ ที่ขัดต่อการทำงาน

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 18 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. - ปวส.

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องการฉายรังสีเป็นอย่างดี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • มีใบอนุญาติให้เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพ ตรอ.
 • จบด้านช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบสต็อกสินค้าหน้าร้าน

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้
 • สามารถทำงานที่สูงได้

3 hours ago

 

Applied
 • Male age 25-35, Bachelor in related field
 • 2-3 years’ exp. in Retail Sales
 • Optical sales, 25K-35K, BTS Prompong

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.