• ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการศูนย์รถยนต์
 • จบการศึกษาระดับ ม.6 ปวช., ปวส., ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในงานด้านบริการ งานขาย

4 hours ago

 

Applied
 • Minimum 3 years Heading Fire Safety Functions
 • Thai, Excellent English communication
 • Experience in setting up fire safety procedures

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี หรือ ปวส.
 • สามารถทำงานประจำบริเวณเขตปทุมวันได้
 • เคยผ่านประสบการณ์ในสายงานโรงพยาบาล หรือ โรงแรม

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน สื่อสัตย์

4 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน สื่อสัตย์

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • รักงานบริการสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

4 hours ago

 

Applied
 • Occupational Health and Safety
 • Act as company Registered safety Officer
 • Implement safety promotions and training programs

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good English proficiency.
 • Negotiation Skill, Communication Skill
 • Minimum 3 years in purchasing experience

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหารระดับสูง
 • ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
 • มีเงินเดือนประจำ ค่าทำงานล่วงเวลา สวัสดิการอื่นๆ

4 hours ago

 

Applied
 • งานแม่บ้านโรงแรม
 • วุฒิม.3ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • ติดสถานี BTS Bangna
 • สวัสดิการอาหารพนักงานเช้า,กลางวัน

4 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านระบบ ISO 1-3 ปี
 • มีความรู้และเข้าใจในำข้อกำหนด ISO เป็นอย่างดี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • corporate lawyer
 • Legal
 • Contract Agreement

4 hours ago

 

Applied
 • At least 2 years of exp. in Financial Model & BA
 • Analytical skills
 • Able to work in Vietnam

4 hours ago

 

Applied
 • Job location: ขอนแก่น
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

4 hours ago

 

Applied
 • มีใบขับขี่ทั้ง 2 ประเภท
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • Job location ประจวบคีรีขันธ์

4 hours ago

 

Applied
 • มีใบขับขี่ทั้ง 2 ประเภท
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • Job location ประจวบคีรีขันธ์

4 hours ago

 

Applied
 • มีใบขับขี่ทั้ง 2 ประเภท
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • Job location ประจวบคีรีขันธ์

4 hours ago

 

Applied
 • มีใบขับขี่ทั้ง 2 ประเภท
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • Job location ประจวบคีรีขันธ์

4 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การขับรถ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ในเส้นทางและการเดินทาง
 • มีความรู้ด้านกฎหมายจราจร

4 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

4 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

4 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

4 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

4 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

4 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

4 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

4 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.3ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ตามกฏหมาย
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

4 hours ago

 

Applied
 • มีความเป็นผู้นำและกล้าตัดสินใจ ในการแก้ปัญหา
 • แต่งกายสุภาพ พูดจาไพเราะ นิสัยดี
 • มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

4 hours ago

 

Applied
 • เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในงานด้านบริการ งานขาย
 • จบการศึกษาระดับ ม.6 ปวช., ปวส., ขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการศูนย์รถยนต์
 • จบการศึกษาระดับ ม.6 ปวช., ปวส., ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในงานด้านบริการ งานขาย

4 hours ago

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • Minimum 3 years experience in customer service.
 • Good negotiation skill
 • Good communication in English

4 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีทักษะในการบริหาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านแคชเชียร์
 • รักงานบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

4 hours ago

 

Applied
 • HRM, marketing/sales and/or customer service
 • Pleasant and smart personality
 • Ability to work in a dynamic environment

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านแคชเชียร์
 • รักงานบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

4 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality with good Mandarin& English
 • > 1 year experience of Customer services/operation
 • Knowledge of process improvement, project mgt.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality with good in Mandarin/ English
 • >1-2 year of operation, process improvement
 • After-Sales Operation background

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีใบขับขี่ตามกฏหมาย
 • ตรงต่อเวลา
 • มีความอดทน

4 hours ago

 

Applied
 • พนักงานขับรถ
 • พนักงานขับรถผู้บริหาร
 • พนักงานขับรถผู้บริหาร ปากเกร็ด ร่มเกล้า

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Operation Management
 • Project Management
 • Strategic Recruitment

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ขับรถผู้บริหาร
 • รู้จักเส้นทางในกทม.
 • Service mind

4 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

4 hours ago

 

Applied
 • Positive thinking and service mind
 • Good command of computer in MS office(Excel, Word)
 • Skillful communication, negotiation and analytical

4 hours ago

 

Applied
 • ขับรถขนส่งสินต้า
 • วุฒิการศึกษา ม.3
 • มีประสบการณ์

4 hours ago

 

Applied