• มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
 • วิเคราะห์ตัวอย่างแร่ดีบุกและสารเคมีในห้อง Lab ได้
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Microsoft

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้งานเครื่องจักร เช่น Magnetic S
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Mining Engineering
 • 8 years experience working in the mining industry
 • Good written and spoken communication skills

15-Jun-18

 

Applied
 • Data scientist
 • Big data mining
 • Development Big data analysis platform

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงาน 2 ปี

14-Jun-18

 

Applied
 • Mining experience
 • Groundwater experience
 • Software in Feflow and Modflow

06-Jun-18

 

Applied
 • Experience in low grade variable deposits
 • Planning and analytical skills
 • Experience Surpac, MineShched software

04-Jun-18

 

Applied
 • Experience in contract management
 • Excellent communication skills
 • Sourcing and negotiation skills

29-May-18

 

Applied