• ทำงานที่ได้รับมอบหมายด้าน GIS/Image
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ

19 hours ago

 

Applied
 • ทำงานด้านแผนที่ GIS ในงานวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม
 • จบการศึกษาด้านภูมิศาสตร์/GIS หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการทำงานโปรแกรม GIS ได้อย่างดี

19 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 27 - 45 ปี
 • ผ่านการอบรมจป.หัวหน้างาน, มีความอดทน, ขยัน

12-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience in geotechnical analysis and design
 • At least 5 years experience
 • Bachelor or Master Degree in Civil, Geotechnical

11-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto Cad
 • วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

09-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?