• ควบคุมงานก่อสร้างและดูแล การทำงานให้ ถูกต้อง
 • วุฒิปริญญาตรี วทบ./วศบ.เกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการผลิตอาหารสัตว์

8 hours ago

 

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher. Department of Animal Science
 • Master's Degree or higher Department of Fishery

15-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Agricultural Economics
 • TOEIC score (Listening and Reading Sections) 855
 • 3 years of responsible marketing research

14-Dec-18

 

Applied
 • ส่งเสริมเกษตรกร เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านการส่งเสริมการเกษตร
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน มีความรับผิดชอบสูง สุขภาพแข็งแรง

14-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • รักและสนุกกับการทำงานในห้องแลป
 • พร้อมเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่ๆ

14-Dec-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการผสมอาหารสัตว์
 • จัดเตรียมวัตถุดิบและผสมอาหารสัตว์ให้ถูกต้อง

14-Dec-18

 

Applied
 • 2Y exp with Degree Horticulture or related fields.
 • Exciting Projects both in Thailand and Overseas.
 • We are Leading Landscape Architects Team.

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS-Office ( Excel , W
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป

13-Dec-18

THB10k - 13k /month (negotiable)

Applied
 • งานขาย
 • มนุษยสัมพันธ์
 • การเกษตร

13-Dec-18

 

Applied
 • At least M.Sc. in Plant Pathology, Plant Diseases
 • 3 yrs in research in Plant Pathology, Molecular
 • Molecular Genetics, Laboratory and field

13-Dec-18

 

Applied
 • At least M.Sc. in Agriculture, Horticulture
 • Plant Breeding, Breeder assistant, Crop Sciences
 • Breeding, research development, Breeder, Genetics

13-Dec-18

 

Applied
 • At least M.Sc. in Agriculture, Horticulture
 • Plant Breeding, Breeder assistant, Crop Sciences
 • Breeding, research development, Breeder, Genetics

13-Dec-18

 

Applied
 • Seed Production
 • Contract Farming
 • Plant Production

13-Dec-18

 

Applied
 • มีความเป็นผู้นำในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ
 • มีความใฝ่รู้
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่

13-Dec-18

 

Applied
 • มีความเป็นผู้นำในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ
 • มีความใฝ่รู้
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่

13-Dec-18

 

Applied
 • ยินดีพิจารณาทั้งผู้จบใหม่ และมีประสบการณ์
 • วุฒิ ปริญญาตรี/โท สาขาวนศาสตร์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

12-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์, ออกแบบภูมิทัศน์
 • มีประสบการณ์ ด้านการออกแบบและงานดูแลงานสวนโครงการ
 • มีความรู้และความชำนาญด้านพืชพันธุ์ไม้

12-Dec-18

 

Applied
 • Handle all license registration submissions, renew
 • provide the license and/or COA
 • 3 years of work experience in regulatory affairs

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Marketing, Strategy, Agricultural, communication
 • Brand, implementation, awareness, loyalty, farmer
 • Product, Development, Market, Competitor, Channel

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Marketing, product, development
 • Communication, execution, implementation
 • Brand, awareness, building, loyalty, campaign

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Agriculture, Crop Protection
 • Sales, Field
 • Territory, Herbicides, Insecticides, Fungicides

12-Dec-18

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานด้านงานเกษตร
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

12-Dec-18

 

Applied
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานเกษตร 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการเกษตร

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานเกษตร
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

12-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลผักออแกนิก
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานเกษตร

12-Dec-18

 

Applied
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

12-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor degree in animal science
 • 1 year experience in Feed formulation
 • Can work in Feed Mill environment

11-Dec-18

 

Applied
 • Graduate in Agricultural / Horticultural Sciences
 • At least 6 years of experience in R&D, QA/QC
 • Good planning & resource management skills

11-Dec-18

 

Applied
 • รับผิดชอบการจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล และการขนส่ง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดหาชีวมวลหรือไม้ยางพาราแปรูป
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้

11-Dec-18

 

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป ด้านสัตวศาสตร์ ด้านโลจิสติกส์
 • มีประสบการณ์ด้านมาตรฐานฟาร์ม สัตวศาสร์และการวางแผน
 • ขับรถยนต์ มีใบอนุญาติขับรถยนต์

11-Dec-18

 

Applied
 • Bangkok, Bangna Area
 • Coordinator, Assistant, Administrative
 • Good command of English

11-Dec-18

 

Applied
 • Aqua nutrition background at MSc or PhD level
 • 8-10 years of experience in aqua feed
 • Cultural agility and adaptability is a must.

11-Dec-18

 

Applied
 • Proceed in product registration with FDA DOA DLD
 • Provide /Support Government & Regulatory Affairs
 • Manage regulatory database and documentation

10-Dec-18

 

Applied
 • ศึกษาและวิเคราะห์ ธุรกิจใหม่ๆ ขององค์กร
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชา วนศาสตร์
 • ริหารจัดการโครงการสวนป่า และ Project ต่างๆ

10-Dec-18

 

Applied
 • Degree in Agriculture Science or Equivalent
 • 8-10 yrs of exp in Fruit, Veg or related crops
 • Good English communication skill

08-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายธุรกิจ Feed Ingredients
 • สามารถวิเคราะห์ตลาด และหาช่องทางขายใหม่ได้
 • มีความคล่องตัวสูง และมีทักษะการประสานงาน

08-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • (ประจำพื้นที่ภาคกลาง)
 • กิจกรรมส่งเสริมความรู้วิชาการเกษตรต่างๆ
 • สามารถขับรถได้

04-Dec-18

 

Applied