• เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

6 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์
 • มีรถยนต์ส่วนบุคคล

9 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงาน-2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับขี่รถยนต์ได้

1 hour ago

 

Applied
 • PHD/Master in Genetic/Plant Breeding is preferred
 • +5 years related experience in Plant Breeding
 • Molecular knowledge is essential

6 hours ago

 

Applied
 • ควบคุม ดูแลแปลงผลิตพืชของบริษัทฯ
 • ปวส. หรือปริญญาตรี
 • เพศชาย

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เงินเดือน 44,731 บาท
 • ต่างประเทศ ( ประเทศญี่ปุ่น )
 • เกษตรกร ( ประเทศญี่ปุ่น )

15 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ได้
 • วิทยากรบรรยาย Global GAP
 • ให้คำแนะนำด้าน Global GAP

15 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีใจรักธรรมชาติ, มีความขยัน, อดทน
 • สามารถขับรถยนต์ได้

15 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง เท่านั้น
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องด้านเกษตร
 • อายุ ไม่เกิน 30 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • AutoCAD
 • Wiring diagram
 • CAD Operator

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถสื่อสารกับคนงานได้เป็นอย่างดี

15 hours ago

 

Applied
 • degree in field of Agriculture, Food Sciences
 • 5 year experiences in food inspection
 • Food science / marketing knowledge

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพของผลไม้ จากเกษตรกร
 • ส่งรายงานการตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณที่ได้
 • ขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ได้ และมีใบขับขี่

15 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านงานจัดซื้อผักผลไม้มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 hours ago

 

Applied
 • Commercial Director
 • General Manager
 • Country Manager

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • sales, marketing, business development
 • commission based
 • customer oriented

17-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • Vegetable Seed Business
 • Plant Breeding
 • Market Research

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-50 ปี
 • มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดกาญจนบุรี
 • มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์

17-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป เพศชาย/ หญิง ก็ได้
 • สามารถลงมือทำงานด้วยตนเองได้
 • พักที่ไร่/ สวนได้

17-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.สาขาการเกษตร (พืชไร่ พืชสวน)
 • มีประสบการณ์ในการทำพืชไร่ และสวน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สถานที่ทำงานในจังหวัดกาญจนบุรี

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • การศึกษาป.ตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร/ประมง/คหกรรม
 • ประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลสวน จัดแต่งภูมิทัศน์
 • เพศชายอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งที่ 1-2 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • 0-2 years experience in technical or electrical.
 • Experience in modern farm equipment
 • Male, age between 23-30 years

17-Aug-17

 

Applied
 • 2 years working experience in Poultry farm busines
 • Have car with valid Driving license
 • Male - Aged between 25-30

17-Aug-17

THB20k - 45k /month

Applied
 • เพศชายและหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • ปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ , พืชสวน
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการขาย

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • ปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ , พืชสวน
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ

17-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลเทคแคร์และบริการลูกค้าตามหน้าที่
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • วุฒิปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่, พืชสวน

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • ปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ

17-Aug-17

 

Applied
 • 2 years up in Import-Export , Shipping
 • Male / Female, age 26 – 38 years old.
 • skills Communicable in English

17-Aug-17

 

Applied
 • Degree or higher in Agriculture,Plant
 • Self confident and self motivate
 • Works diligently, methodically

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Cold Calling
 • English
 • Opportunities

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Travelling
 • Farmers
 • Selling

17-Aug-17

 

Applied
 • 10 yrs experience in Sales & Marketing Management
 • Experiences in the Animal Feed Industry
 • Flexible and Able to travel overseas

17-Aug-17

 

Applied
 • สาขาด้านการเกษตร/ส่งเสริมการเกษตร/พืชศาสตร์/
 • ปฐพีศาสตร์/ เกษตรศาสตร์/ เทคโนโลยีการเกษตร/
 • เกษตรกลวิธาน / เศรษฐศาสตร์การเกษตร

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command in English
 • Flexible to station in up-country and overseas.
 • Self Starter and fast learner.

16-Aug-17

THB25k - 55k /month

Applied

Livestock Unit Manager

--

Bangkok Area - Pathumthani

 • Bachelor’s degree in Veterinarian / Animal Science
 • Experience in livestock & poultry management
 • Experience specially in trading or distribution

16-Aug-17

 

Applied
 • International Trader - Agricultural Product
 • Agricultural / Commodities Product
 • Good command of English

15-Aug-17

 

Applied
 • Fresh Food Produce Quality
 • GAP/GMP/HACCP
 • Location : Upcountry and site as assigned

15-Aug-17

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านงานจัดซื้อผักผลไม้มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพของผลไม้ จากเกษตรกร
 • ส่งรายงานการตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณที่ได้
 • ขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ได้ และมีใบขับขี่

15-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master's degree
 • Minimum 5 year experiences
 • Have experiences in Cool Room or Machinery

15-Aug-17

 

Applied
 • จัดซื้อวัตถุดิบที่สะพานปลา
 • หญิง หรือ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาทางด้านประมง

15-Aug-17

 

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher. Department of Animal Science
 • Master's Degree or higher Department of Fishery

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Master's or higher Department of Animal Science
 • Experience in aquatic animal breeding and genetic

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดแนวทางในการบริหารงานจัดซื้อ จัดหา
 • มีประสบการณ์ในการจัดซื้อ จัดหา
 • วางแผนการจัดซื้อ จัดหาผลไม้สด

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • จบการศึกษาระดับม.3ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแลแปลงผลิตพืชของบริษัทฯ
 • ปวส. หรือปริญญาตรี
 • เพศชาย

15-Aug-17

 

Applied
 • ดูแล จัด พท.ทางการเกษตร โดยควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • ทำงานวิจัยด้านการเกษตร
 • ควบคุม ดูแลงานการเกษตรในพื้นที่ต่างๆของบริษัทฯ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

15-Aug-17

 

Applied
 • agriculture products, Lab Testing, Certification
 • strong operation and sales skill
 • Good English and communication skill

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.