• ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

5 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อข้าวเปลือก
 • ส่งเสริมการเพาะปลูกข้าว
 • การเกษตร

11 hours ago

 

Applied
 • จบป.ตรี เกี่ยวกับอาหาร วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP,HACCP, BRC
 • มีประการณ์ทำงานด้านประกันคุณภาพหรือวิจัยและพัฒนา

11 hours ago

 

Applied
 • จบป.ตรี เกี่ยวกับอาหาร วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP,HACCP, BRC
 • มีประการณ์ทำงานด้านประกันคุณภาพหรือวิจัยและพัฒนา

11 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างและดูแล การทำงานให้ ถูกต้อง
 • วุฒิปริญญาตรี วทบ./วศบ.เกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการผลิตอาหารสัตว์

11 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Safeguard the reputation and values of VSO
 • Effective and efficient administration of VSO
 • Ensure the financial stability of VSO

21-Sep-18

Up to THB5k /month

Applied
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

21-Sep-18

 

Applied
 • degree in Mechanical/ Agricultural Engineering
 • 4 years experience in sales, business development
 • Excellent command of English

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Diving qualifications / Physically strong
 • 3 years experience in supervision of staff
 • Appropriate academic qualifications

21-Sep-18

 

Applied
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามการ ประเมิน)
 • ประกันสังคม
 • ที่พัก (น้ำ-ไฟ ฟรี)

20-Sep-18

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างและดูแล การทำงานให้ ถูกต้อง
 • วุฒิปริญญาตรี วทบ./วศบ.เกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการผลิตอาหารสัตว์

20-Sep-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์
 • อายุ 25 ขึ้นไป

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Master's degree / higher in Plant / Seed Patholoy
 • Minimum experience 5 years in seed health testing
 • Able to work in Chiang Mai

20-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor of Arts or Science degree
 • Biological Sciences, Forestry, Social Sciences
 • Development Studies, Communications

20-Sep-18

 

Applied
 • ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้างานวิชาการ
 • จัดทำข้อเสนอข้อตกลงความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน
 • ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานและงบประมาณ

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Feed additives experience
 • Aqua feed and nutrition
 • Particular focus on shrimp farming

20-Sep-18

THB45k - 70k /month

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher. Department of Animal Science
 • Master's Degree or higher Department of Fishery

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Finishing Manager
 • Interior
 • ตกแต่งภายใน

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Agriculture, Crop Protection
 • Sales
 • Territory, Herbicides, Insecticides, Fungicides

20-Sep-18

Base salary + high commission

Applied
 • Initiative Proactivity High learning ability
 • Pursuit of professional development
 • StrongTechnical skills in the field of agriculture

20-Sep-18

 

Applied
 • 3-5 years experience in an agrochemical business
 • Good to fluent in English
 • Bachelor's Degree in Chemistry, Agricultural Chemi

20-Sep-18

 

Applied
 • degree in Mechanical, Agricultural
 • 5 years’ experience in Learning and Development
 • Knowledge in automotive, agriculture

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีทางการเกษตร
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานที่จังหวัดราชบุรีได้

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วทบ.เกษตร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต่างจังหวัดได้

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Have at least 10 years' experience in QA/QC Foods
 • knowledge of GMP ,HACCP,HALAL and BRC
 • Coaching Skills

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานด้านงานเกษตร
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

19-Sep-18

 

Applied
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานเกษตร 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการเกษตร

19-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลผักออแกนิก
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานเกษตร

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานเกษตร
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

19-Sep-18

 

Applied
 • มีความเป็นผู้นำในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ
 • มีความใฝ่รู้
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่

19-Sep-18

 

Applied
 • มีความเป็นผู้นำในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ
 • มีความใฝ่รู้
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่

19-Sep-18

 

Applied
 • Project Manager
 • Business Developer
 • Consulting Company

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • ออกแบบภูมิทัศน์, พืชสวน, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และความชำนาญด้านพืชพันธุ์ไม้

18-Sep-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์และมอไซต์ได้

18-Sep-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์และมอไซต์ได้

18-Sep-18

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ สาขาเกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับบัณฑิตใหม่

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและดำเนินการทดลอง วิจัย
 • จบปริญญาโทด้าน Seed Technology พืชไร่
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี

18-Sep-18

 

Applied
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามการ ประเมิน)
 • ประกันสังคม
 • ที่พัก (น้ำ-ไฟ ฟรี)

18-Sep-18

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกษตรกรเรื่องการใช้เคมีเกษตร
 • ขายสินค้าเคมีเกษตร
 • ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี เกษตรศาสตร์
 • มีอัธยาศัยดี
 • มีไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

18-Sep-18

 

Applied
 • งานขาย
 • มนุษยสัมพันธ์
 • การเกษตร

18-Sep-18

 

Applied
 • Solid understand in agricultural business
 • Experience in project management
 • Analyze the business opportunities

18-Sep-18

 

Applied
 • ปฎิบัติงานในห้องปฎิบัติการ
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ เกษตร พืชไร่ พืชสวน
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years’ relevant experience
 • Excellent in public communication state
 • Good command in English

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์และมอไซต์ได้

17-Sep-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์และมอไซต์ได้

17-Sep-18

 

Applied
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามการ ประเมิน)
 • ประกันสังคม
 • ที่พัก (น้ำ-ไฟ ฟรี)

17-Sep-18

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกษตรกรเรื่องการใช้เคมีเกษตร
 • ขายสินค้าเคมีเกษตร
 • ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี เกษตรศาสตร์
 • มีอัธยาศัยดี
 • มีไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

17-Sep-18

 

Applied