• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป คณะบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านจัดซื้อ อย่างน้อย 1-5 ปี
 • มีประสบการณ์ในประเภทธุรกิจ Retail

9 hours ago

 

Applied
 • Good communication and persuasive skills
 • Good product knowledge ,cost analysis & marketing
 • At least 4 years of experience in sourcing / buyer

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • merchandising
 • Business Development
 • ecommerce

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • New graduated are welcome
 • Able to work multi-task
 • Good communication skills

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความสามารถในการอ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

15-Dec-18

 

Applied
 • Strong management skills
 • Retail background
 • Store management

15-Dec-18

Base salary + high commission

Applied
 • Graduation bachelor degree
 • Experience in purchasing
 • Welcome fresh graduated

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • งานจัดซื้อ
 • จัดซื้อจัดหาทั่วไป
 • จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ

14-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • At least 5 years of work experience
 • Ability to communicate in English

14-Dec-18

 

Applied
 • working in a buying/merchandise planning
 • 3 years experience working
 • Excellent in IT Retail Technology

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • degree majoring in Japanese or any related field
 • New Graduated is also welcome
 • Must have N1 or N2 Japanese Language

14-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Minimum 1-2 years’ experience
 • Good command in English

14-Dec-18

 

Applied
 • Understanding of retailer and brand operations
 • Tactful stakeholder management
 • Experience of PoS procurement across SE Asia

14-Dec-18

 

Applied
 • degree in Business Administration
 • Have experience min 1-3 years
 • Competent knowledge of English & Computer

14-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Fashion or related field.
 • Experience in merchandising or retail
 • Excellent interpersonal communication skills

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or Master degree
 • 2 - 3 years experienced in procurement
 • Knowledge in procurement procedure

14-Dec-18

 

Applied
 • Thai Female age 28 – 35 years
 • At least 5-7 year experience
 • Fluent in English both spoken and written

14-Dec-18

 

Applied
 • oversea purchasing, packaging material, paper
 • sorucing, procuement strategy, material selection
 • manufacturing, จัดซื้อและจัดหา, บรรจุภัณฑ์

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Good command in English
 • 5 years experiences in purchasing or supply chain
 • Knowledge in incoterm, logistics, and internationa

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ประจำสำนักงานใหญ่ สีลม
 • ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี
 • ปฏิบัติงาน 5 วัน / สัปดาห์

14-Dec-18

 

Applied
 • Sourcing suppliers & develop product assortments
 • Strong negotiation & communication skills
 • 3-5 years in Fresh Food Buyer/ Merchandiser

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ทางการบัญชี
 • ประสบการณ์ตรงในงานด้านพัสดุ จัดซื้อ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Buyer, Key Account, Customer Development
 • Retail or FMCG is a plus
 • Project management, data analysis skills

14-Dec-18

 

Applied
 • Male and Female age 25 – 35 years
 • Degree or higher in business administration
 • Hard working and can work under pressure

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้ออุปกรณ์ไอที
 • จัดเตรียมเอกสารการประชุมและรายงานประจำเดือน
 • Microsoft Office,Visio

14-Dec-18

 

Applied
 • Procurement job working with overseas team
 • Regional function
 • Able to work overseas

14-Dec-18

 

Applied
 • BA in Engineering or any related fields
 • 2 years of working experience in procurement
 • Working M-F and SAT (once a month)

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหาร บัญชี จัดการ การเงิน
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดซื้อ
 • มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

14-Dec-18

 

Applied
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

14-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีความรู้เกี่ยวกับสรรพากร
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และรักการเรียนรู้สิ่งใหม

14-Dec-18

 

Applied
 • ค่าอาหารกลางวัน + ค่ารถ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนการศึกษาบุตร

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป
 • ปฎิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

14-Dec-18

 

Applied
 • Exposure to people management
 • 5 years of total working experience
 • Broad knowhow in Source-to-Contract process

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • experience in Purchasing
 • Good Communication in English
 • Skill in negotiate

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in engineering
 • Superior interpersonal skills
 • Ensures adherence to Procurement Plans

14-Dec-18

 

Applied
 • Degree in Business Administration
 • 3-5 yrs, in Inter Purchasing, Inventory Management
 • Work exp in trading is an advantage

14-Dec-18

 

Applied
 • Experience in purchasing
 • Able to work independently
 • Good command of spoken and written English

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์จัดซื้อ อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ปฏิบัติงานประจำ สำนักงานใหญ่ อุบลราชธานี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Min. 5 years of exp. in the management of buying
 • Experience within an international company
 • Excellent communication and interpersonal skills

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์ ด้านบัญชี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

14-Dec-18

 

Applied