• สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่

31 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Merchandiser, Construction Materials / Equipment
 • 5 years experience in purchasing, buyer, marketing
 • In retail, trading, manufacturing business, Rama 9

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม /การบริหาร
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อและสรรหาวัตถุดิบ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้่นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทางด้านตรวจสอบภายใน
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ใช้สื่อสาร

8 hours ago

 

Applied
 • Over 2 years relevant working ICT field experience
 • Familiar with ERP, MS Office, Word & Excel
 • Fresh university graduates are also welcome

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Can Do attitude
 • Good communication
 • 0-5 years in Buying or Fashion industry

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Handle for all Buying activities in Kids' wear
 • At least 3 direct experiences in Clothing/ Apparel
 • Good managerial/ negotiation/ communication skills

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • เจรจาต่อรองเพื่อให้เกิด GP. Improvement.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เจรจาต่อรองเพื่อให้เกิด GP. Improvement.
 • ติดตามและรวบรวมผลการขายของสินค้า
 • ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อด้านเบเกอรี่ หรืออาหารสด
 • เจรจาต่อรองเพื่อให้เกิด GP. Improvement.
 • มีความสามารถในการเป็นผู้นำ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Specialize in excel program
 • Co-ordinate with related team for cost reduction
 • Experience in purchasing is preferable

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เจรจาต่อรองเพื่อให้เกิด GP. Improvement.
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อเครื่องสำอางค์บำรุงผิว
 • มีความสามารถในการเป็นผู้นำ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • เซอร์วิสชาร์จ

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for training
 • Ability to customize and design training courses
 • Responsible for leading internal

12 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีความรู้เกี่ยวกับสรรพากร
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และรักการเรียนรู้สิ่งใหม

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in a Business related
 • 1 year experience in merchandiser, Buyer, Sourcing
 • Good communication skills both in English & Thai

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in Civil or any related Engineering fields
 • 10 years of procurement experiences
 • Accountability and results-oriented

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

12 hours ago

 

Applied
 • ค่าอาหาร
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสประจำปี

12 hours ago

 

Applied
 • ค่าอาหาร
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสประจำปี

12 hours ago

 

Applied
 • Purchasing , Marketing, Cost reduction.
 • VA,VE ,Value analysis. Value Engineering
 • Cost control

12 hours ago

 

Applied
 • Working day : Monday - Friday
 • Salary : Negotiable or experience
 • Get experinece with international team

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 yrs experience in Ecommerce or Online Platrform
 • Exp. in planing sales & promotions in Electronics
 • Strong planning, writing and presentation skills

12 hours ago

 

Applied
 • 3 yrs experience in Ecommerce or Online Platrform
 • Exp. in planing sales and promotions in Home
 • Strong planning, writing and presentation skills

12 hours ago

 

Applied
 • Online Sales and Marketing
 • E-Commerce Merchandising
 • Proficient in English

12 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • 3-5 years procurement experience
 • Support procurement, the job under the government.
 • Can communicate in Eng and Good service mind

12 hours ago

 

Applied
 • สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

12 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years of experience in supply chain projects
 • Strong knowledge of sourcing and procurement
 • Good command of English

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Overseas Purchasing Officer 1 Position
 • ประสบการณ์ในด้านการจัดซื้อต่างประเทศ 1-5 ปี
 • Bachelor's Degree or Higher Faculty : Business

12 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปี การจัดซื้อ จัดหาสินค้าสำเร็จรูป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีSupplier ติดมาด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

12 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

12 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree
 • Work experience, minimum 3 years
 • Good command of spoken and written English

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป - ปวส.
 • เชคสต๊อกเหล็ก
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 hours ago

 

Applied
 • ทำงานวันจันทร์ -วันศุกร์ และเสาร์เว้นเสาร์
 • Experience in Purchasing and sourcing
 • Bachelor's degree

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ จริงใจ

12 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์จัดซื้อสินค้าอุปโภค/บริโภค อย่างน้อย 1-2
 • มีทักษะเจรจาต่อรอง และการประสานงาน
 • ดูแลบริหารยอด Sale,GP

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong negotiation skills and product knowledge
 • Immediate available is highly preferable
 • Can communication in English

12 hours ago

Salary negotiable

Applied