• รักษาสัตว์ป่วยตามหลักวิชาการทางสัตวแพทย์
 • จบสัตวแพทย์ หรือ สัตวบาล
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี

23 hours ago

 

Applied
 • Develop marketing strategies for online channel
 • Design and build social media presence
 • Proven working experience in digital marketing

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาสัตวแพทยศาสตร์
 • ผ่านการอบรมเป็น สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
 • สามารถไปปฏิบัติการต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

23 hours ago

 

Applied
 • Experienced in managing closed-house farm system
 • Degree in Animal Science or equivalent
 • At least 6 – 8 years’ experience

20-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for the farm operation
 • Degree in Animal Science or equivalent
 • Experienced in managing closed-house farm system

20-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาสัตวศาสตร์
 • ส่งเสริมเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้(เช้า-กลางคืน)

20-Oct-17

 

Applied
 • จบสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ประสบการณ์ 1-3 ปี ขึ้นไป
 • เป็นสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผิวหนัง
 • รักษาโรคผิวหนังทั่วไป ฉีดวัคซีน เห็บหมัด

20-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • รักษาอายุรกรรมทั่วไป
 • ฉีดวัคซีน เห็บหมัด
 • จบสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ประสบการณ์ 1-3 ปี ขึ้นไป

20-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • จบสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ประสบการณ์ 1-3 ปี ขึ้นไป
 • มีความสนใจด้านงานคลินิกปฏิบัติสัตว์เล็ก
 • เอาใจใส่ต่อสัตว์เลี้ยง และรักในงาน มีความรับผิดชอบ

20-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales Representatvie, Veterinary, Animal Science
 • Account Managment, Business Development, Sales
 • Feild Sales, Sales upcountry

19-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • petcare
 • Marketing
 • Category management

19-Oct-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Veterinary, Animal Science
 • Experience in Animal Health, nutrition, feed
 • Connection with meat processor, feed manufacturer

18-Oct-17

 

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over
 • Degree or higher in Animal Science or any related
 • Good communication of English

17-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการเป็นสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาล
 • มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง

16-Oct-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.