• ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านโภชนาการอาหารสัตว์

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS ได้ดี
 • จัดเตรียมข้อมูลเข้าระบบ ERP

19 hours ago

 

Applied
 • ดูแลระบบ pc server
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรีสาขา IT

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Veterinary Medicine
 • Minimum of 5 years’ experience
 • Good interpersonal skills and excellent ability

21-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • Lead and motivate the sales team
 • Sales Management experiences
 • Experience in Clinical Diagnostics

21-Aug-18

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor's degree in animal husbandry
 • Practice compassionate animal care
 • Enthusiasm for biomedical research

21-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถเข้ากะ พักภายในฟาร์มได้
 • ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

21-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • สัตวแพทย์
 • เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
 • โรงพยาบาลสัตว์

19-Aug-18

THB16k - 35k /month

Applied
 • Bachelor’s degree of Doctor of Veterinary Medicine
 • Develop and optimize the animal testing
 • Develop animal heath monitoring program

16-Aug-18

 

Applied
 • วางแผนในการทดสอบ และพัฒนาสินค้าใหม่
 • ควบคุมดูแลการทดลองผลิตสินค้าที่รับผิดชอบ
 • จัดทำรายงานผลการทดสอบ และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

16-Aug-18

 

Applied
 • Great package with other benefits.
 • Growth career with one of successful.
 • Challenging role to enhance your experiences.

16-Aug-18

Base salary + high commission

Applied
 • regulatory affairs
 • Pharmaceutical, pharmacist
 • GMP Clearance

16-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ
 • ตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหา และข้อร้องเรียนของลูกค้า
 • จัดทำสรุปรายงานการให้บริการลูกค้าในแต่ละวัน

16-Aug-18

 

Applied
 • Great package with other benefits.
 • Growth career with successful.
 • Challenging role to enhance your experiences.

16-Aug-18

Base salary + high commission

Applied
 • จบปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรักในงานบริการ
 • ทำงาน 4 วัน / สัปดาห์

16-Aug-18

 

Applied
 • Bachelor Degree or above in Agriculture
 • Having experience in Agriculture business
 • experience in farm ventilation products

15-Aug-18

Salary negotiable

Applied