• จบปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรักในงานบริการ
 • ทำงาน 4 วัน / สัปดาห์

20 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานฟาร์มสุกร 2 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้ + ใบขับขี่
 • มีใจรักงานฟาร์ม

19-Oct-18

 

Applied
 • มีความเป็นผู้นำในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ
 • มีความใฝ่รู้
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่

18-Oct-18

 

Applied
 • มีความเป็นผู้นำในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ
 • มีความใฝ่รู้
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่

18-Oct-18

 

Applied
 • Opportunity to work for global company
 • Enhancing regulatory affair experience
 • Opportunity for Regulatory Affair

17-Oct-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ประสบการณ์การทำงานด้านควบคุมคุณภาพประจำฟาร์ม
 • เข้าใจระบบการตรวจมาตรฐานจากลูกค้าและภาครัฐ
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ โท สาขา สัตวศาสตร์ สัตวแพทย์
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี
 • สามารถขับรถยนตร์ได้ และมีใบขับขี่

17-Oct-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายธุรกิจ Feed Ingredients
 • สามารถวิเคราะห์ตลาด และหาช่องทางขายใหม่ๆ ได้
 • มีความคล่องตัวสูง และมีทักษะการประสานงาน

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Drive and grow additive business for Feed market
 • good career path
 • salary, bonus, monthly incentive with No KPI

17-Oct-18

Base salary + high commission

Applied
 • A leading international Medical Device business is seeking a Product Manager - Device (IVD - Hematology) in Bangkok to support a rapid growth in IVD…

16-Oct-18

Salary negotiable

Applied