• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาสัตว์ศาสตร์
 • ความรู้ความเข้าใจในงานการดูแลฟาร์มไก่
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดประจำฟาร์มที่รับผิดชอบ

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree of Doctor of Veterinary Medicine
 • Develop and optimize the animal testing
 • Develop animal heath monitoring program

07-Dec-18

 

Applied
 • Opportunity to work for global company
 • Enhance Sales and Marketing experience
 • Career growth

06-Dec-18

 

Applied
 • มีความเป็นผู้นำในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ
 • มีความใฝ่รู้
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่

06-Dec-18

 

Applied
 • มีความเป็นผู้นำในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ
 • มีความใฝ่รู้
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่

06-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Opportunity to work for global company
 • Enhance Marketing experienc
 • Career growth

05-Dec-18

 

Applied
 • New graduates are welcomed
 • experience in feed additive ingredients prefered
 • double salary at the end of the year, etc.

04-Dec-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied