• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสัตวศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในธุรกิจ
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียนพูด

13-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Degree in VetMed, Animal Health, Animal Sci
 • Good command of English
 • Knowledge in companion animal management

13-Aug-20

 

Applied
 • สัตวแพทย์ประจำฟาร์ม
 • มีประสบการณ์ไก่พันธุ์,ไก่เนื้อ
 • ทำหน้าที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มตามที่กฎหมายกำหนด

12-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Key Account Manager
 • Feed Additive
 • Job in Bangkok, Thailand

11-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor of Science in Agriculture,Animal Science
 • 10 years’ managerial experience in swine farm
 • Experience as Farm Manager

11-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • International medical devices company
 • Regulatory Affairs and Quality Compliance
 • Opportunity to engage on a global scale

10-Aug-20

 

Applied
 • 5-7 years experience in Medical Devices
 • Team Management experience
 • Excellent English communication skills

10-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Established life science company
 • Outlined carreer development growth
 • Attractive salary and benefits

10-Aug-20

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Great opportunity to work with leading company
 • Excellent career growth
 • High commission with good benefits

08-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Feed Additive Product
 • Feed Additive Product Development
 • Feed Additive Marketing

06-Aug-20

 

Applied