• ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต
 • มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • เข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการรักษาใหม่ๆ

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 – 5 years experience in MNC Medical Device
 • Expert knowledge on MRI, Imaging products
 • Fluency in English

14 hours ago

 

Applied
 • Degree in Nurse, Medical technology, Pharma
 • 2-4 years experience in sales (Medical Device)
 • Excellent spoken and written of English

14 hours ago

 

Applied
 • Master’s degree in any related field
 • 5 years experience in service function
 • Strong communication and interpersonal skill

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Pharmaceutical Sciences
 • 6 years’ experience in Regulatory Affairs
 • medical devices and pharmaceutical industry

14 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Assist Medical Manager to develop medical
 • Provide medical inputs for annual brand planning
 • Support the commercials of relevant medical info

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ 18 - 40 ปี
 • ประสบการณ์1ปีขึ้นไป

23-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

23-Aug-17

 

Applied
 • Regulatory Affairs, RA, Pharmaceutical, Listing
 • Manager level, Pharma management, FDA, drugs
 • Oncology, specialist, generic drugs, international

23-Aug-17

 

Applied
 • Male / female, Thai national, aged 30 – 36 years o
 • Master’s Degree or Doctor’s Degree in Medicine,
 • Solid medical/technical background

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Master/Bachelor’s degree
 • 3 -4 years of proven sales track record
 • Strong understanding of building strategic

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong customer service ethic
 • Clinical experience in Oncology is desireable
 • Flexible working hours &occasional travel overseas

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical Science.
 • Have experience in drug regulatory affairs.
 • Have Pharmacy License

22-Aug-17

 

Applied
 • Golden opportunity
 • Attractive salaries and benefits
 • Exciting role in a growing market

22-Aug-17

 

Applied
 • ไม่ระบุเพศ
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค

22-Aug-17

 

Applied
 • ไม่ระบุเพศ
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบาบัด

22-Aug-17

 

Applied
 • Master degree or higher in Pharmaceutical.
 • Ability to build strong relationships.
 • Excellent interpersonal and communication skills.

21-Aug-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 27-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา Biomedical Engineering
 • ประสบการอย่างน้อย 2 ปี ด้านการ service

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
 • บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์

21-Aug-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงานในแผนกรังสีวิทยา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (รังสีเทคนิค)
 • มีความรู้ความสามารถในงานรังสีเทคนิค

21-Aug-17

 

Applied
 • Thai Nationality only Male / Female.
 • Radiographer or Application Specialist.
 • Good English Communication Skill.

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์/พยาบาลศาสตร์
 • หญิง หรือชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ดูแลให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านสุขภาพให้กับลูกค้า

20-Aug-17

 

Applied
 • Master's degree in Pharm or MBA
 • Experience in medical devices or pharmaceutical
 • Excellent command of Thai & English

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of experience of RA in Pharmaceutical
 • Degree in Pharmacy or equivalent
 • Fluent English communication skill

18-Aug-17

 

Applied
 • Provide product demonstration
 • Follow up the potential customers
 • Provide product application training

18-Aug-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in Nursing
 • Analyze the trend determine operating strategy
 • Implement operating plan with Clinical Knowledge

18-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา สาธารณะสุขศาสตร์
 • มีความรู้ทางด้านโรคตา
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

08-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.