• เพศชาย อายุ 35 ปีขี้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการทีมขาย 5 ขึ้นไป

37 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - โท
 • มีประสบการณ์ทำงานในร้านยาอย่างน้อย 5 ปี
 • เภสัชศาสตร์

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริ
 • มีความรับผิดชอบและมีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม

1 hour ago

 

Applied
 • Great package with other benefits.
 • Growth career with successful.
 • Challenging role to enhance your experiences.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Pharmacy or higher level
 • Have some experiences in QC function
 • Have an experience in Pharmaceutical manufacturing

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Graduated in Pharmacy or Chemistry major
 • Testing raw material and finished product
 • Testing of new products and method validation test

3 hours ago

 

Applied
 • Degree in Pharmaceutical / Health Science
 • 5 years of experience in healthcare industry
 • Develop and implement tactical engagement plans

5 hours ago

 

Applied
 • 5 years related experience in sales
 • degree in Biomedical Engineering, Pharmaceutical
 • High level of integrity and creativity

5 hours ago

 

Applied
 • Overall lead and control project timing, budget
 • Responsible for project approvals and permits
 • 5-10 Years experience in project management

7 hours ago

 

Applied
 • Master degree or higher in Pharmaceutical.
 • Ability to build strong relationships.
 • Excellent interpersonal and communication skills.

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาเภสัชกร
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • TOEIC > 600 คะแนน

15 hours ago

 

Applied
 • Develop comprehensive products' marketing plan
 • Build relationship with influencers of product
 • At least three years of product management

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 0- 2 years’ experience in Pharmaceutical.
 • Bachelor's or Master's degree in Pharmacy only.
 • Strong interpersonal and communication skills

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Science/Pharmacy/Medical
 • Develop and assist the sales force
 • 5 years strong sales track record

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • 1 - 3 years relevant experience
 • New graduates are welcome to apply

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in medical, pharmacy, Pharm.D, Ph.D is plus
 • Min 3 years in medical affairs functions
 • Exp. in providing medical and clinical expertise

15 hours ago

 

Applied
 • Min. 3-5 years working experience in international
 • Responsible for sales activities of service
 • Coordinate and drive agents in the region

15 hours ago

 

Applied
 • Able to travel
 • Good communication skill
 • Knowledge and Experience in pharmacy operations

23 hours ago

 

Applied
 • Has registered pharmacist license with 3 yrs in RA
 • Experience of product development, releasing drug
 • Good English, interpersonal and communication skil

18-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy
 • Good in negotiation, presentation and selling skil
 • Can work in Up-Country

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, aged 30 years old
 • Good command of English, both written and spoken.
 • Bachelor degree in Pharmaceutical .

18-Jan-18

 

Applied
 • Make appointments and meet with doctors, nurses
 • Make sales according to target set by manager
 • Carry out all assignments from the manager

18-Jan-18

 

Applied
 • Thai Male or Female , Age not over 35 years
 • Bachelor’s degree in pharmacy
 • 1 – 2 year experience in pharmaceutical industr

18-Jan-18

Base salary + high commission

Applied
 • Thai Male or Female , Age not over 35 years
 • 5 year experience in Medical Representative
 • Good coomand English

18-Jan-18

 

Applied
 • At Least 1 Year in Pharmaceutical /Medical Device
 • Experienced in Hospital Listing
 • Degree in Pharmacy or related fields Preferred

18-Jan-18

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor's degree in Pharmaceutical/Business Admin
 • Minimum 3 years in procurement & Inventory
 • Good command in spoken and written of English

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Pharmaceutical
 • Experience in team management
 • Excellent command of English

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Extensive experience in Sales Management
 • Possess strong coaching and problem-solving skills
 • Good sense of Pharceutical Market

18-Jan-18

Base salary + high commission

Applied
 • Work with high stability Japanese organization
 • Work with well backed up
 • Gain wide perspective from working

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Medical Technology
 • Very good interpersonal and selling skills.
 • Good command of written and spoken English

18-Jan-18

 

Applied
 • Golden opportunity
 • Attractive salaries and benefits
 • Exciting leadership role in a growing market

18-Jan-18

 

Applied
 • Great package with other benefits
 • Growth career with Medical Technology co
 • Enhance experiences in Medical Technology field

18-Jan-18

 

Applied
 • Collaborative work environment
 • Leading MNC with excellent business practices
 • Career path

18-Jan-18

 

Applied
 • Great package with other benefits.
 • Growth career with one of successful
 • Challenge role to enhance your experiences

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Golden opportunity
 • Excellent package and benefits
 • Excellent career development

18-Jan-18

 

Applied
 • Golden opportunity
 • Excellent package and benefits
 • Excellent career development

18-Jan-18

 

Applied
 • Great package with other benefits
 • Growth career with Medical Technology co
 • Enhance experiences in Medical Technology field

18-Jan-18

 

Applied
 • Great package with other benefits.
 • Growth career with successful.
 • Challenge role to enhance your experiences

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Collaborative work environment
 • Leading MNC with excellent business practices
 • Career path

18-Jan-18

 

Applied
 • Great package with other benefits
 • Growth career with successful Pharma company
 • Enhance your experiences in Pharmaceutical field

18-Jan-18

 

Applied
 • Great package with other benefits.
 • Growth career with one of successful
 • Challenge role to enhance your experiences

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Great package with other benefits.
 • Career with Medical Technology company
 • Enhance your experiences in Medical Technology

18-Jan-18

 

Applied
 • Opportunity work with top pharmaceutical company
 • Excellent career progression
 • Excellent package with other benefits

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Great package with other benefits.
 • Growth career with successful.
 • Challenge role to enhance your experiences

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Great package with other benefits.
 • Growth career with one of successful
 • Challenge role to enhance your experiences

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Great package with other benefits
 • Growth career with successful Pharma company
 • Enhance your experiences in Pharmaceutical field

18-Jan-18

 

Applied
 • Great package with other benefits.
 • Career with Medical Technology company
 • Enhance your experiences in Medical Technology

18-Jan-18

 

Applied
 • 3-5 years’ experience in product management
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy, Nurse, Medical
 • Lead the Marketing Excellence activity

18-Jan-18

 

Applied
 • Master‘s in Business Administration, Marketing
 • At least 4 years’ experiences in medical marketing
 • Strategic thinking, strong communication

18-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.