• ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิชา: พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • มีประสบการณ์ที่กี่ยวข้องในการทำงานวิจัย
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนา

15-Dec-18

 

Applied
 • Knowledge of local general healthcare
 • Perform direct sales function to add new accounts
 • Participate direct sales & marketing activitives

15-Dec-18

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s degree in Nursing, Medical Technology.
 • 1-2 years of experience in related field.
 • Have own car and able to work in upcountry.

15-Dec-18

 

Applied
 • Sales & Marketing Experience in Healthcare
 • Excellent communication skills
 • Attractive remuneration

14-Dec-18

 

Applied
 • Sales & Marketing Experience in Healthcare
 • Excellent communication skills
 • Attractive Remuneration

14-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Degree in Food Science, Food Technology, Nurse
 • Experience in Nutrition or Food Sciences
 • Able to relocate and/or commute to work

14-Dec-18

 

Applied
 • Degree in Food Science, Food Technology, Nurse
 • Experience in Nutrition or Food Sciences
 • Able to relocate and/or commute to work

14-Dec-18

 

Applied
 • Degree in Food Science, Food Technology, Nurse
 • Good understanding of WHO Code of Conducts
 • Able to relocate and/or commute to work

14-Dec-18

 

Applied
 • Degree in Food Science, Food Technology, Nurse
 • Experience in Nutrition or Food Sciences
 • Able to relocate and/or commute to work

14-Dec-18

 

Applied
 • Degree in Food Science, Food Technology, Nurse
 • Good understanding of WHO Code of Conducts
 • Able to relocate and/or commute to work

14-Dec-18

 

Applied
 • Degree in Food Science, Food Technology, Nurse
 • Experience in Nutrition or Food Sciences
 • Able to relocate and/or commute to work

14-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree Nursing
 • At least 1-2 years’ experience in nursing
 • Ability to prioritize tasks

14-Dec-18

 

Applied
 • ใกล้รถไฟฟ้า
 • พยาบาล ชีวการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์
 • เทคโนโลยีทรวงอก กายภาพบำบัด

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • พิจารณาสินไหมประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • มีประสบการณ์ด้านงานสินไหมสุขภาพมาอย่างน้อย 1 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานพิจารณาสินไหม ตั้งแต่ 2-4 ปี
 • พิจารณาสินไหมทางการแพทย์

14-Dec-18

 

Applied
 • พิจารณาสินไหมประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • มีประสบการณ์ด้านงานสินไหมสุขภาพมาอย่างน้อย 1 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Medical, Science and relate
 • Critical Care or Dialysis Nursing background
 • Ability to travel upcountry and overseas, English

13-Dec-18

 

Applied
 • degree in Nurse or any releted field
 • Excellent in both speaking and writing english
 • Knowledge of Marketing, budgeting cost estimation

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work for global company
 • Enhance Sales and Marketing experience
 • Career growth

13-Dec-18

 

Applied
 • 2 years working
 • Strong verbal and written English
 • Communicate appropriately

13-Dec-18

 

Applied
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • ปริญญาตรี

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

12-Dec-18

 

Applied
 • Opportunity to work for global company
 • Enhance Marketing experienc
 • Career growth

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารบุคลากร
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ

12-Dec-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Nursing
 • Familiar with MS Office applications
 • Proficient in written & spoken English

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience required, bachelor degree
 • Nurse background is a big considerate
 • Creative and outgoing personality

12-Dec-18

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree of Nursing or higher.
 • Fluent in English and Thai Language
 • Thailand Nurse professional licence

12-Dec-18

 

Applied
 • ปฎิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • ปริญญาตรีทางพยาบาลศาสตร์
 • ใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างเหมาะสม

11-Dec-18

 

Applied
 • สามารถเรียนรู้ระบบการพยาบาลตามมาตราฐานของญี่ปุ่น
 • ศึกษาดูงานและอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น
 • หากมีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Dec-18

THB30k - 55k /month

Applied
 • 5 years of experience, HIV/AIDS, QA, QC
 • A few year work experience as a supervisor
 • medical terminology, ICH/GCP

11-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วทบ.),พยาบาล
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี

11-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรดูแลผู้ป่วยและเด็ก
 • ผู้ช่วยพยาบาล

11-Dec-18

 

Applied
 • Nursing informatic
 • Health informatics
 • พยาบาล

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree, preferably in Pharmacy, Allie
 • Pleasant personality and strong interpersonal skil
 • Fast-learning, proactive, initiative

10-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Nursing or related field
 • 1 year work experience in Insurance
 • Thai nationality only

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ตรง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี - โท สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

10-Dec-18

 

Applied
 • Obtain medical report of assistance cases
 • Nursing degree
 • Experience a various range of medical specialties

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Science related field is a must
 • Good communication, convincing, negotiating skills
 • Has a valid driving license&can travel extensively

10-Dec-18

 

Applied
 • Degree of Science in Nursing
 • 5 yrs experience in Operating Room/Surgery area
 • Good presentation skill, Good English

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Nursing
 • 1 year work experience in Insurance
 • Professionally handle phone calls

09-Dec-18

 

Applied
 • degree in Nursing and/or Business Administrations
 • 3+ years of experience as secretary or nurse
 • Proficient in Microsoft Word, Excel and Powerpoint

07-Dec-18

 

Applied