• ปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Medical Technology
 • Have own car
 • Able to work on site in Bangkok & Upcountry Area

2 hours ago

 

Applied
 • กายภาพบำบัด
 • สมรรถภาพปอด
 • ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์

8 hours ago

THB25k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

18 hours ago

 

Applied
 • Attractive package
 • Good career path
 • Regional exposure

18 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ
 • CentralPlaza ปิ่นเกล้า

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ
 • รักการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้น

18 hours ago

 

Applied
 • ตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำการตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ต่างๆ

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • ทำงานเป็นกะได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

18-Apr-18

 

Applied
 • Inventory, Stock, Customer Service, Warehouse
 • Good command of English
 • Bachelor's degree

18-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Good command of both written and verbal English
 • Ability to work in shifts
 • High adaptable, self-motivated and self-discipline

18-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Degee in Pharmacy, Food Sciences or Science degree
 • Min. 7 yrs exp. in RA in consumer / pharma
 • Experience in Food registration

18-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Must have a background in Hospital Operations
 • An understanding of computer systems
 • Thai and English language required

18-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด / พยาบาล /เทคนิคการแพทย์
 • มีประสบการณ์ในการขายเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์

18-Apr-18

 

Applied
 • ช่างซ่อมและบริการ เครื่องมือทางการแพทย์
 • ซ่อมเครื่องมือเกี่ยวกับ Electronic
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขา Electronic

17-Apr-18

 

Applied
 • Sales Specialist
 • ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด / พยาบาล /เทคนิคการแพทย์
 • มีประสบการณ์ในการขายเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์

17-Apr-18

 

Applied
 • Sales Manager Job
 • Medical Devices
 • Job in Bangkok, Thailand

17-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Global medical device manufacturer
 • Excellent career growth opportunity
 • European business culture

17-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in Physics, Chemistry and Material
 • At least 2 year experience in Sales function
 • Excellence Presentation Skill, Communication Skill

17-Apr-18

 

Applied
 • Bachelor of Pharmacy
 • 4 years in Drug/Medical Devices registration
 • Good command in English

17-Apr-18

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด / พยาบาล /เทคนิคการแพทย์
 • มีประสบการณ์ในการขายเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์

17-Apr-18

 

Applied
 • Responsible product knowledge, market information
 • Bachelor’s degree in any medical background
 • Previous experience in sales for medical devices

16-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Pharmacy, Medical Science
 • 1 year experience in the position of Medical Rep
 • Experience in Pharmaceutical Business Company

16-Apr-18

Base salary + high commission

Applied
 • Degree or higher, preferably in Pharmacy
 • Excellent interpersonal and teamwork skills
 • 3 years of experience in healthcare

16-Apr-18

 

Applied
 • CT, MRT, Ultrasound, medical device, sales, KOL
 • Manager level, surgery, ethical, diagnostics
 • Marketing, Radiology, Radio technology, Medtech

16-Apr-18

Base salary + high commission

Applied
 • ขยัน สะอาด ซื่อสัตย์ รอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

16-Apr-18

 

Applied
 • จบแพทย์แผนไทย หรือแผนไทยประยุกต์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สาขาเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย
 • มีประสบการในการตรวจ วินิฉัย บำบัดรักษาโรคได้

16-Apr-18

 

Applied
 • Male & female, age 21-35 years, Thai nationality
 • Bachelor’s degree/Master Degree in Science
 • Experience in selling scientific equipment

16-Apr-18

 

Applied
 • minimum of 3 years supporting to sales team
 • Degree in Nursing, Science, Biomedical Engineering
 • Strong presentation skill and have sense

16-Apr-18

 

Applied
 • Knowledge Medical equipment
 • Good negiotiation skill
 • Bachelor Degree in Science / Radiology

16-Apr-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Medical Physics
 • Preferably 1-2 years experience
 • Installation of Radiation system

16-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Science
 • Able to work in upcountry (Central Area)
 • Possess own car with driving license

13-Apr-18

 

Applied
 • ทำงานร่วมกับผู้แทนขาย ให้ความรู้ทางด้านสินค้า
 • วุฒิป.ตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์/ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13-Apr-18

 

Applied
 • pharmaceutical science or medical science
 • Sales Manager experience
 • Communication, selling skills, interpersonal skill

13-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Science or related filed
 • Experience and expertise in Cell Biology
 • Be able to travel in upcountry

11-Apr-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Life Science Degree is required
 • Experience in clinical research of minimum 1 year
 • Knowledge and understanding of ICH-GCP

10-Apr-18

 

Applied
 • Bachelor or higher in Engineering or Science
 • Experience in Quality System Management field
 • Experience in project planning to ensure

10-Apr-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.