• ประสบการณ์ 0-5 ปีขึ้นไป
 • Communications, Journalism or related field
 • Chinese writing skill

1 hour ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • Support implementation of Sustainability Strategy
 • Build relationships with Thailand internal media
 • Support execution of freedom to operate strategy

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • คิดและเขียน Content เพื่อใช้บนสื่อช่องทางออนไลน์
 • เขียนงานได้หลากหลายไม่จำเจ
 • สร้างสรรค์ผลงานทางการตลาดด้วยปลายนิ้ว

1 hour ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • experience in PR or corporate communication
 • understanding of PR works and media requirements
 • writing and speaking skill both Thai and English

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Friendly Colleagues
 • BEST Working Environment
 • Competitive Salary & Benefits

1 hour ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor's Degree in Marketing, Business Admin
 • Work experience, minimum 2 years, in PR
 • Excellent communication skills in Thai and English

11 hours ago

 

Applied
 • International Organization
 • Attractive Compensation
 • Challenging Opportunity

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years of experience in content writing
 • Experience in online marketing is preferable
 • Fast growing company, international environment

19 hours ago

 

Applied
 • At least 2 years of exp. in copy writing, content
 • Surrounded by non-Thai colleauges
 • Strong fluency in English is a must have

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Excellent command in written and reading English
 • Project Management skill
 • Translation and/or Editing experience

19-Jun-18

 

Applied
 • An experienced SEO Internet Marketing Professional
 • Improving Google rankings of a set of key landing
 • Native English speaker

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or higher degree in Public Relations
 • 2-3 years’ experience in public relations
 • Strong communication and interpersonal skill

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for In-store and offline media
 • Co with persons in charge to implement the plans
 • Survey, collect data, and analyze medias effective

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 3 yrs Exp.in Digital, Social or Mobile Copywriter
 • Exp in Digital, Social Online Agency is preferable
 • Content Management & Writing portfolio Skill

18-Jun-18

 

Applied
 • Translation
 • Subtitle
 • Language

18-Jun-18

THB16k - 20k /month

Applied
 • At least 1 years in Copywriter or Content writer
 • Creative passion
 • Analytical thinking plus

18-Jun-18

 

Applied
 • เขียนข่าว เขียนบทความ แปลข่าวและบทความต่างประเทศ
 • บริหารจัดการ Media Budget และ Social Media
 • ลงพื้นที่สัมภาษณ์แหล่งข่าว Update Content ลงสื่อ

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Strong academic record
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Recent graduate with background in marketing

18-Jun-18

 

Applied
 • Experience in Knowledge/Content Management
 • Banking experience and solid banking knowledge
 • Pleasant personality and customer service mind

18-Jun-18

 

Applied
 • Positive attitude, leadership ability
 • 7+ years of experience
 • Proven media relationships

18-Jun-18

THB70k - 90k /month

Applied
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการสื่อสารดี
 • มีประสบการทางด้านงานโทรทัศน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Passion for PR, Social and Digital Marketing
 • In depth knowledge of influencers in Thailand
 • ASEAN region exposure

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years full-time work experience
 • Native Thai with excellent writing skills
 • Good English skills and translation skills

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Update Profile เสนองานลูกค้า
 • ช่วยดูแลกิจกรรมพิเศษของกองบรรณาธิการ
 • ช่วยเตรียมเอกสารและข้อมูล ทำฐานข้อมูลลูก

18-Jun-18

 

Applied
 • 2 years of experience Media & Strategic Planner
 • Proven project management and team leadership skil
 • International working environment, Ambitious team

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 1 year+ experience as a online content creator
 • 1 year+ experience as a Online Product Description
 • Strong writing, editing skills in Thai and English

18-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor Degree with 1-2 years experience required
 • fun and family office environment
 • challenging jobs

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience in digital marketing; Social Media
 • Good knowledge in digital trends
 • Execution of Social Media Awareness

18-Jun-18

 

Applied
 • Thai or expat, 25-35 years old. 800 and up TOEIC
 • 3 years work experience in public relations, media
 • Degree in English, journalism or communication

18-Jun-18

 

Applied
 • degree or higher in Business Administration
 • Experiences in Marketing communication
 • Possess a good command of English

18-Jun-18

 

Applied
 • Manage and optimise social media channels
 • Ensuring strategic alignment
 • Performance marketing

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Communication Arts
 • Experience with social media at least 2 years up
 • To maintain & drive traffic for company’s website

16-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Excellent command of English and Thai
 • Teamwork and organizational skill
 • Experience in translation and subtitling

15-Jun-18

 

Applied
 • Write and produce press releases, article, journal
 • Point of contact for the public, press and media
 • Over 7 years experiences in Public Relation

15-Jun-18

 

Applied
 • Plan and create innovative marketing campaigns
 • Responsible for marketing strategy & planning
 • Analyze and evaluate marketing performance

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Content
 • Digital
 • Tech Eco system

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • สนใจเกี่ยวกับเกม
 • มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
 • มีโอกาสไปดูงานต่างประเทศ

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ PM / BD
 • BD พัฒนาและสรรหานวัตกรรมและสื่อสารการศึกษา
 • PM กระบวนการนำเข้าสื่อและหนังสือco-edittion

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ฝึกงานตามสายงานแบบเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริง
 • นักศึกษาปี 3 – 4 ในมหาวิทยาลัย ตรงตามคณะและสาขา
 • ขยัน อดทน มีวินัย รักษาเวลา มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

15-Jun-18

 

Applied
 • Content Writer
 • Content Editor
 • Digital Writer

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • SEO | SEM
 • Google AdWords | Facebook
 • Performance Marketing

15-Jun-18

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ทำงานเป็นทีม พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • ชื่นชอบ Social Media
 • เขียนและสร้างสรรค์ Content บน Social Media ต่าง ๆ

15-Jun-18

 

Applied
 • ทำงานเป็นทีม พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • ชื่นชอบ Social Media
 • เขียนและสร้างสรรค์ Content บน Social Media ต่าง ๆ

15-Jun-18

 

Applied
 • Experience in writing Thai for business
 • Fluent in written & spoken English and Thai
 • A Bachelor’s Degree in Journalism

15-Jun-18

 

Applied
 • เขียนบทความเชิงวิชาการการเกษตรและนำมาสังเคราะห์
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทขึ้นไป
 • มีทัศนะคติที่ดีและรู้จักวารสารเคหการเกษตร

15-Jun-18

 

Applied
 • Bigbike
 • นักเขียน
 • บก

14-Jun-18

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied