• ดูแล Website ของโรงแรม
 • มีประสบการณ์ด้าน e-commerce งานโรงแรม
 • สือ Social media ต่างๆของรีสอร์ท

4 hours ago

 

Applied
 • Expat
 • Customer Service
 • Manager

4 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Flexible hours and working location
 • No work experience required, just passion & energy
 • Promote our new app to students across Bangkok

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s Degree in any field
 • Good Attitude and Outgoing Person
 • รายได้ค่าตอบแทน 20,000 up

4 hours ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • ปริญญาโท สาขาการตลาด,สื่อสารการตลาด,นิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 5- 10 ปี
 • ประสบการณ์ทางด้านจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ส่งเสริมการตลาดให้กับบริษัท
 • ดำเนินการและวางแผนการพัฒนา
 • บริหารพื้นที่ และรักษาสัมพันธ์กับลูกค้า

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • University graduate in Arts/Social Science/Journal
 • Advertising or related fields
 • At least 5 years of related work experience

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any field
 • Fresh Graduates are welcome to apply
 • Love to work and talk with people*

7 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 -35 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัด Event Roadshow
 • คิด theme งาน และ ทำ Presentation ได้

12 hours ago

 

Applied
 • experience in International Marketing field
 • Proficient in English, additional languages a plus
 • Age 30 - 40years old

12 hours ago

 

Applied
 • Male/ Female, Age not over 32 years old
 • 4+ yrs exp in Digital Marketing/ E-mail marketing
 • Excellent command of English

12 hours ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Exhibition Hall
 • Sales
 • Hotel

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing, Mass Communication
 • 1 year of experience in Public Relations
 • Good command of English both spoken and written

12 hours ago

 

Applied
 • Shopping Complex
 • Building Management
 • Customer Relation

12 hours ago

 

Applied
 • Digital
 • Create
 • Marketing

12 hours ago

THB30k - 70k /month

Applied
 • Preparing a strategic plan for corporate publicity
 • Implementing marketing communication plans
 • Bachelor’s Degree in Journalism, Marketing Com

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Analyzing market situation in sense of business
 • Summarize sales result to reflect sales plan
 • Bachelor’s Degree in Business Administration

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • PR
 • Public Relations
 • องค์กรของคนรุ่นใหม่

15 hours ago

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขา นิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ด้านสื่อสารการตลาด ไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • รับผิดชอบการจัดทำแผนการสื่อสารการตลาด

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Journalism, Marketing Com
 • At least 8 years’ experience in Public Relations
 • Good English communication skills.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop and implement marketing communications
 • Manage brand delivery and consistency
 • build strategic marketing communications

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • primarily focusing on all regulatory and alcohol
 • notably on day-to-day operations and compliance
 • Corporate social responsibility

15 hours ago

 

Applied
 • Marketing communication manager
 • Social media, Website
 • Thai nationality

15 hours ago

 

Applied
 • ปวส
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • เพศชาย , หญิง

15 hours ago

 

Applied
 • นักศึกษาจบใหม่ / ไม่มีประสบการณ์
 • มีค่าภาษา (ภาษาจีน)
 • งานสบายแต่เงินดี

15 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • SME Call Center
 • 2 years working experience
 • Banking background is a plus

15 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • เขียนข่าว,เขียนสคริป,ถ่ายรูป

17 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • เขียนข่าว,เขียนสคริป,ถ่ายรูป

17 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพที่ดี

17-Oct-17

 

Applied
 • วาง แผนงานในการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์
 • ชอบคิดประเด็นในการพีอาร์ เขียนข่าว-เขียนสกู้ปได้ดี
 • หากเคยมีประสบการณ์ตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality Only
 • Experence in Public Relation
 • Can write press releases and contact media

17-Oct-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ความรู้ความเข้าใจในการางแผนการตลาดเป็นอย่างดี
 • ความรู้และสามารถทำ SEO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Oct-17

 

Applied
 • Computer Literacy MS. Office data researching
 • Strong communication and presentation skills
 • Well manage work under pressure situation

17-Oct-17

 

Applied
 • Deliver outstanding value for clients
 • Graduate in Public Relations, Marketing or related
 • Fresh graduates with high ambition are welcome

17-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Employee Relations
 • Corporate Communication
 • Training

17-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Proven Experience in Digital Marketing
 • Creative Thinking and Motivated
 • Graduated in Marketing/Communication

17-Oct-17

 

Applied
 • Cosmetic & Skincare
 • Marketing Function
 • Management Level

17-Oct-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any field
 • Fresh Graduates are welcome to apply
 • Love to work and talk with people*

17-Oct-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Develop brand communication and PR strategies
 • Define PR activities, sponsorship marketing
 • Oversee communication and work with media agency

17-Oct-17

 

Applied
 • Corporate Marketing (สื่อสารองค์กร)
 • การตลาด CMR , digital marketing ,Data analytic
 • Business development

17-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
 • จัดทำเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัทการตลาดผ่านทางออนไลน์
 • สามารถใช้งาน Application ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์

17-Oct-17

 

Applied
 • At least 2 years experience handling CSR Activity
 • Good command of English (advantage)
 • Hard-working, compromised and active

17-Oct-17

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ทำหน้าที่ดูแลด้านการตลาดนิคมอุตสาหกรรม
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำสื่อด้านการตลาดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์

17-Oct-17

 

Applied
 • A Part of Global Brand with Creative Culture
 • Drive Brand Awareness through Marketing Activities
 • Adapt global brand campaign for local market

17-Oct-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • At least 5 years relevant professional experience
 • A degree in communications/journalism/PR
 • An understanding of current conservation issues

17-Oct-17

 

Applied
 • 3 years of experience in marketing communication
 • Bachelor or Master’s in Marketing
 • Outgoing, creative, sociable and frank

17-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Digital Strategic Planner
 • Strategic Planner
 • Planner

17-Oct-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.