• รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 • นำเสนองานกับลูกค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและทำงานเป็นทีมได้

10 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Work in Sales and Marketing team in Thailand
 • Devising promotional sales strategies
 • implementing the sales strategies or managing

1 hour ago

 

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี การสื่อสารดี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in marketing field
 • 2-3 year’s working experience with Inter School
 • Good command of English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Indesign
 • Photoshop,
 • Illustrator

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s Degree or higher in related fields.
 • 2 - 5 years experiences in Event / exhibition
 • Preparing event budget / cost estimation.

5 hours ago

 

Applied
 • Master’s degree in communications/public relation.
 • TOEIC certificate with 600 points.
 • 7 years of practical experience in communication.

5 hours ago

 

Applied
 • Postgraduate degree or a bachelor’s degree
 • At least 7 years working experience
 • Proven work experience within South East Asia

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
 • นิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24 ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการ Mobile Game

5 hours ago

 

Applied
 • นิเทศศาสตร์, ประชาสัมพันธ์, สื่อสารมวลชน
 • สื่อสารองค์กร, สื่อสารการตลาด, PR Online / Offline
 • Social Media, Media Relations, Corporate PR

11 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจ ในระบบคลังสินค้า
 • พัฒนาระบบคลังสินค้า ให้มีคุณภาพ
 • สามารถตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งของ (QC)

11 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแล และวางแผนการตลาด และประชาสัมพันธ์
 • วางแผนสื่อสารทางการตลาด เช่น โปรโมชั่น โฆษณา
 • อัพเดทสื่อต่างๆของบริษัทและให้ทันคู่แข่งในปัจจบัน

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 yrs working experience in PR / Communication
 • Good command of English both Thai & English
 • Outgoing person

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To achieve monthly and annual sales target
 • Identifies ideas, screen potential business
 • Bachelor’s Degree or Equivalent preferred

11 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • การตลาด, บริหาร, สื่อสารมวลชน
 • มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
 • มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที

11 hours ago

 

Applied
 • Strong knowledge in marketing, digital marketing
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • Manage and control annual budget

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Good Attitude and Outgoing Person
 • รายได้ค่าตอบแทน 20,000 up

22 hours ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • At least 5 years d experience in Marketing
 • Develop and manage Channels of distribution
 • New Product Develop and Product Strategy

11-Dec-17

 

Applied
 • เพศ ช.-ญ. อายุ 36 - 45 ปี
 • วุฒิปริญญาโท สาขาการตลาด หรื MBA หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาดออนไลน์ 7 ปีขึ้นไป

11-Dec-17

Salary negotiable

Applied
 • Communications Marketer with agency&In-house exp
 • Great working environment with top management
 • Good remenuration package with good career path

11-Dec-17

 

Applied
 • marketing campaigns
 • Dining Category
 • Credit Card Business , Product Manager

11-Dec-17

Salary negotiable

Applied
 • Deliver powerful and consistent messages
 • Responsible developing /implementing communication
 • 1-2 year experience(s) online marketing strategies

11-Dec-17

 

Applied
 • Determine Corporate Communications Strategy
 • Write press releases and prepare information
 • BA degree or higher in Marketing, Advertising

11-Dec-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in business management
 • 3-5 year experiences in digital field
 • Intermediate English skills

11-Dec-17

Salary negotiable

Applied
 • Proven record of CRM Database&Campaign Management
 • At least 3 - 7 years’ experience driving of CRM
 • Strong analytical, organizational, teamwork

11-Dec-17

 

Applied
 • Exhibition Hall
 • Sales
 • Hotel

11-Dec-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • สำรวจความพึงพอใจลูกค้าหลังการขาย
 • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม CS ภายในองค์กร

11-Dec-17

 

Applied
 • PR Campaign and PR plan
 • Manage brand reputation and perception
 • promote brand and handle crisis management

11-Dec-17

 

Applied
 • Responsible for generating media coverage
 • Responsible for the day-to-day implementation
 • Able to produce English and Thai press material

11-Dec-17

 

Applied
 • Creating materials and graphic designs
 • Bachelor or Master’s degree in Digital Marketing
 • 3-5 years’ experience in PR, Graphic Design

11-Dec-17

Salary negotiable

Applied
 • promotions according of merchandise
 • Trade Marketing
 • ecommerce

11-Dec-17

 

Applied
 • Employee Relations
 • Corporate Communication
 • Training

11-Dec-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 -35 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัด Event Roadshow
 • คิด theme งาน และ ทำ Presentation ได้

11-Dec-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานขายหรืองานการตลาด
 • สำรวจและวิเคราะห์ตลาดคู่แข่ง ขยายฐานการตลาดใหม่
 • จัดทำแผนงานการตลาดประจำปี

11-Dec-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถติดต่อสื่อสาร และประสานงานได้เป็นอย่างดี

11-Dec-17

 

Applied
 • การตลาด,ส่งเสริมการขาย
 • งานหยุดเสาร์-อาทิตย์ ,
 • การตลาด

11-Dec-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • Research relevant content to reach our ideal
 • Create and manage social ad campaigns
 • Manage & update our social media

10-Dec-17

Salary negotiable

Applied
 • Supporting & facilitating PR communication efforts
 • Myanmar or Thai who can speak,read,write Myanmar
 • Minimum 3 years working experience in similar role

10-Dec-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

10-Dec-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • วางแผนการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้วางนโยบายไว้

10-Dec-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์ 2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาต่างชาติได้ดี

10-Dec-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา การตลาด
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวางแผนการตลาดได้ด
 • มีประการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10-Dec-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพที่ดี

10-Dec-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จัดหาและคัดเลือกสินค้า มาจำหน่ายในรายการโทรทัศน์

10-Dec-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • นิเทศศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี

10-Dec-17

 

Applied
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • พักร้อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม อื่นๆ

10-Dec-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.