• ปริญญาตรี สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด
 • ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree especially in Marketing
 • 0 -1 year of working experience in trade marketing
 • Proficient in MS Excel and Powerpoint Software

4 hours ago

 

Applied
 • Sense of fashion is required
 • Self-starter with an excellent personality
 • Must have excellent communication skills

4 hours ago

 

Applied
 • Developing and improving Marketing Team.
 • Screening and Increasing good customer
 • Increasing the Marketing Network

4 hours ago

 

Applied
 • Min. 3-5 years experience in Broadband Business
 • Creat Strategy, Business Plan, Marketing Analyst
 • Explore business model for value added service

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • At least 3-6 years’ experience in product developm
 • Solving issue & maintain FBB product and package
 • Planning, exploring and developing new innovation

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวะ
 • ประสานงานด้านการตลาดทั้งหมดของบริษัทฯ

4 hours ago

 

Applied
 • To work with major Japanese-Thai leasing company
 • A leading leasing corporation in Japan
 • Meeting customers and gain connections

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BA in science, engineering, medical
 • Preferred RA experience in healthcare industry
 • Preferred job experience to communicate

4 hours ago

 

Applied
 • Thai, F/M, age 28 – 35 years old,content Marketing
 • Degree in Communication/Marketing/Good in English
 • 3y up Exp - draft content for advertise on website

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาวิศวกร
 • สามารถพูด,เขียน,อ่าน ภาษาอังกฤษได้

4 hours ago

 

Applied
 • Good command of both written and spoken English.
 • Strong Data Collection Skills
 • Strong passionin Thai Social Media.

4 hours ago

 

Applied
 • Direct Experience in sale or marketing.
 • Experience of project based selling standard.
 • Computer literacy (Ms. Office and CRM System)

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 4+ years of marketing experience
 • Good command of Thai and English
 • Experiences in QSR, FMCG is a plus

4 hours ago

 

Applied
 • Experienced in Marketing/Brand Management
 • At least 3 years experienced
 • Food/ FMCG/Consumer Goods Experienced

4 hours ago

 

Applied
 • Preparing a marketing plan with implemented
 • Bachelor‘s degree or higher in Marketing
 • At least 5 years of experience in the FMCG

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลด้านการทำโฆษณาสื่อออนไลน์ต่าง
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาดออนไลน์
 • สามารถสื่อสารภาษอังกฤษได้ดี

4 hours ago

 

Applied
 • Ecommerce retailers
 • Knowledge of Ecommerce system
 • Monitor market trend

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ
 • รักงานขาย , มีความรับผิดชอบ , สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์งานขายพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ไหวพริบ
 • ประสบการณ์ทางด้านงานการตลาดอย่างน้อย 2 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • sale manager
 • account manager
 • business development

4 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Experience of development marketing strategies
 • Experience in the international education sector
 • Supervisory experience and public relations

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปี ขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • Bonus 4-5 mths.,Prvd F,Car Main,Mobile,Life Ins
 • Japanese Trading of Various Products
 • At least 1 yrs. exp. in Sales Automotive or Tradin

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 23 - 33 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work areas (E-sarn, Petchburi)
 • Work with Sales Team
 • Lead the Field Marketing team

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Developing growth and improvement in search proces
 • Being the lead representative for Search Marketing
 • Proven expertise in online marketing.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in Retails Marketing
 • Develop and implement a marketing strategies
 • โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำฟัน

4 hours ago

 

Applied
 • least 2 years’ experience in Marketing
 • Advanced English and Thai communication skills
 • Good analytical and data- driven skills

4 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานด้านการตลาด การจัดกิจกรรมของศูนย์
 • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรู้หรือมีประสบการณ์ในงานการตลาด

4 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด, โฆษณา
 • มีความสามารถในการสร้างแผนงานการตลาด

4 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี (ต้องการคนรุ่นใหม่ไฟแรง)
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด, โฆษณา
 • มีความสามารถในการสร้างแผนงานการตลาด

4 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด, โฆษณา
 • มีความสามารถในการสร้างแผนงานการตลาด

4 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี สาขา นิเทศ,สื่อสารมวลชน
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถด้านภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง บุคลิกดี
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

4 hours ago

 

Applied
 • Internal Communication
 • Excellent English Communication
 • Change Management

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in marketing or a related field
 • At least 2 years sales experience in HR Solution
 • Good attitude and team player

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท การตลาด
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน - ภายนอก
 • ควบคุมและกำหนดตารางการจัดงานนิทรรศการประจำปี

4 hours ago

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป
 • แนะนำสินค้าและขายผู้บริโภคโดยตรง
 • เพศชาย หญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่
 • มีความกระตือรือล้นในการทำงาน

4 hours ago

 

Applied
 • 3 years of experience in Marketing promotion
 • Experience in Marketing & Sales campaigns
 • Self-driven, open and positive mind-set

4 hours ago

 

Applied
 • Service, sales consumer finance banking products
 • Parnership management, insurance
 • Central, channel, Robinson

4 hours ago

 

Applied
 • Building material background
 • Great experience in Marketing
 • Well-known company with strong brand name

4 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Opportunity to work in new set up
 • Opportunity to work with exciting client website
 • Opportunity to learn about web marketing

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 4 years of experience in digital agency
 • Bachelor's degree in journalism, communications
 • Provide effective content to meet the objective

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 4 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถควบคุมทีมงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการประสานงานกับหลายฝ่าย

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Managing existing client accounts
 • 0-3 years experience
 • Experience in statistical software

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration.
 • Good command of English, it would be advantage.
 • Good command of English

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.