• ปริญญาตรี (สาขาการตลาด, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ
 • สังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขนส่งโลจิสติกส์ คลังสินค้า และการผลิต

14 mins ago

 

Applied
 • Responsible for international/local conference
 • Plan, schedule and monitor project timelines
 • Manage and monitor project budgets

17 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการตลาด

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / female age 35 – 45 with pleasant
 • Bachelor or Master’s degree in Business Admin
 • 7 years’ experience in sales / key account

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวส. หรือปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี ใจเย็น รักเด็ก

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Create and manage sales organization in Bangkok.
 • Develop rapidly sales in SE Asia – India – ME.
 • Business development for mineral division.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3-5 years of relevant experience
 • Dynamic and entreprenuerial profile
 • Fluent written and spoken English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดมากกว่า 2 ปี
 • การศีกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูง

5 hours ago

 

Applied
 • Female Aged between 22-35 years.
 • Good personality.
 • Good command of English communication

5 hours ago

 

Applied
 • 1-2 years' experience in Marketing field
 • Organize and manage store for sample products
 • Ability to understand & analyze consumer’s insight

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาการตลาด
 • สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ MS.Office ได้เป็นอย่างดี
 • เพศ ชาย-หญิง / อายุ 35 ปี ขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in related field. MBA
 • Having experiences in Retail Marketing
 • Always demonstrate the General Mills values

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BA in related fields
 • Good computer skills
 • Minimum 3 years experience

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in related field
 • 1-2 years experience in marketing or related field
 • Good English, both written and spoken

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Affiar (CA) lead for Thailand
 • Be primarily a government relations focus
 • External communications, CR & issues management

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด
 • ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree especially in Marketing
 • 0 -1 year of working experience in trade marketing
 • Proficient in MS Excel and Powerpoint Software

10 hours ago

 

Applied
 • Sense of fashion is required
 • Self-starter with an excellent personality
 • Must have excellent communication skills

10 hours ago

 

Applied
 • Developing and improving Marketing Team.
 • Screening and Increasing good customer
 • Increasing the Marketing Network

10 hours ago

 

Applied
 • Min. 3-5 years experience in Broadband Business
 • Creat Strategy, Business Plan, Marketing Analyst
 • Explore business model for value added service

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3-6 years’ experience in product developm
 • Solving issue & maintain FBB product and package
 • Planning, exploring and developing new innovation

10 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวะ
 • ประสานงานด้านการตลาดทั้งหมดของบริษัทฯ

10 hours ago

 

Applied
 • To work with major Japanese-Thai leasing company
 • A leading leasing corporation in Japan
 • Meeting customers and gain connections

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BA in science, engineering, medical
 • Preferred RA experience in healthcare industry
 • Preferred job experience to communicate

10 hours ago

 

Applied
 • Thai, F/M, age 28 – 35 years old,content Marketing
 • Degree in Communication/Marketing/Good in English
 • 3y up Exp - draft content for advertise on website

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาวิศวกร
 • สามารถพูด,เขียน,อ่าน ภาษาอังกฤษได้

10 hours ago

 

Applied
 • Good command of both written and spoken English.
 • Strong Data Collection Skills
 • Strong passionin Thai Social Media.

10 hours ago

 

Applied
 • Direct Experience in sale or marketing.
 • Experience of project based selling standard.
 • Computer literacy (Ms. Office and CRM System)

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 4+ years of marketing experience
 • Good command of Thai and English
 • Experiences in QSR, FMCG is a plus

10 hours ago

 

Applied
 • Experienced in Marketing/Brand Management
 • At least 3 years experienced
 • Food/ FMCG/Consumer Goods Experienced

10 hours ago

 

Applied
 • Preparing a marketing plan with implemented
 • Bachelor‘s degree or higher in Marketing
 • At least 5 years of experience in the FMCG

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลด้านการทำโฆษณาสื่อออนไลน์ต่าง
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาดออนไลน์
 • สามารถสื่อสารภาษอังกฤษได้ดี

10 hours ago

 

Applied
 • Ecommerce retailers
 • Knowledge of Ecommerce system
 • Monitor market trend

10 hours ago

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ
 • รักงานขาย , มีความรับผิดชอบ , สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์งานขายพิจารณาเป็นพิเศษ

10 hours ago

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ไหวพริบ
 • ประสบการณ์ทางด้านงานการตลาดอย่างน้อย 2 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • sale manager
 • account manager
 • business development

10 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Experience of development marketing strategies
 • Experience in the international education sector
 • Supervisory experience and public relations

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปี ขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
 • Bonus 4-5 mths.,Prvd F,Car Main,Mobile,Life Ins
 • Japanese Trading of Various Products
 • At least 1 yrs. exp. in Sales Automotive or Tradin

10 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 23 - 33 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work areas (E-sarn, Petchburi)
 • Work with Sales Team
 • Lead the Field Marketing team

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Developing growth and improvement in search proces
 • Being the lead representative for Search Marketing
 • Proven expertise in online marketing.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in Retails Marketing
 • Develop and implement a marketing strategies
 • โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำฟัน

10 hours ago

 

Applied
 • least 2 years’ experience in Marketing
 • Advanced English and Thai communication skills
 • Good analytical and data- driven skills

10 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานด้านการตลาด การจัดกิจกรรมของศูนย์
 • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรู้หรือมีประสบการณ์ในงานการตลาด

10 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด, โฆษณา
 • มีความสามารถในการสร้างแผนงานการตลาด

10 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี (ต้องการคนรุ่นใหม่ไฟแรง)
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด, โฆษณา
 • มีความสามารถในการสร้างแผนงานการตลาด

10 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด, โฆษณา
 • มีความสามารถในการสร้างแผนงานการตลาด

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.