• เพศชาย/ หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการโฆษณา

3 hours ago

 

Applied
 • Survey project
 • Strong data analysis and communication skill
 • Computer proficeint in data analysis

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 18 - 33 ปี
 • ระดับการศึกษาม.6 - ปริญญาตรี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 18 - 33 ปี
 • ระดับการศึกษาม.6 - ปริญญาตรี

3 hours ago

 

Applied
 • Male/Female 25-30 year
 • Bachelor's in Marketing or related field.
 • At least 1-3 years experience in marketing

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ป.ตรี ขึ้นไป ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้าน การเป็น MC

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญาตรี ขึ้นไป
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • มีความมั่นใจและรักงาน งานบริการ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • campaign management
 • Marketing management
 • client management

3 hours ago

 

Applied
 • Travel to other Servcorp locations
 • Creative work and use of your imagination
 • Design and distribution of marketing materials

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Preparing a sales strategy and monitoring
 • Coordinating with other departments
 • At least 3 years of experience in sales and market

3 hours ago

 

Applied
 • degree in Business, Marketing, Engineering
 • 10 – 15 years experience in Product Marketing
 • Mature, energetic, proactive, reliable, hands-on

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Marketing, Business Admin
 • 2 years of experience in sales and marketing
 • Strong in sales

3 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ท่องเที่ยว/การโรงแรม

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวะ
 • ประสานงานด้านการตลาดทั้งหมดของบริษัทฯ

3 hours ago

 

Applied
 • Age 35-45 years old
 • At least 10 years
 • Able to travel upcountry

3 hours ago

 

Applied
 • Degree in Pharmacy
 • At least 2 years’ experience of Product Manager
 • Comprehensive industry knowledge.

3 hours ago

 

Applied
 • Interests&passionate in IT/Mobile/ROG products
 • Excellent negotiation, communication
 • Very organized and able to meet tight deadlines

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree
 • 1 – 3 year working experience
 • Strong PC knowledge

3 hours ago

 

Applied
 • Degree in Communication Art, Marketing
 • 3 years in marketing communication or media field
 • Develop, implement, manage and support

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาติขับขี่

3 hours ago

 

Applied
 • At least 1-3 years experience
 • Fluent in verbal and written communication skill
 • Attention to detail and accuracy is a must

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3-5 years experience
 • Strong analytical and problem solving skills
 • Fluent in verbal and written communication skill

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • marketing
 • property developer, agent
 • online business

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและติดตาม Sales Out
 • ปริญญาตรี /โท สาขา การจัดการ, การตลาด
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ในด้านการวางแผนงานขาย

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ระดับการศึกษาปวส.-ปริญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปี ขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

3 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะด้านการทำ Excel : Vlookup, สูตรต่างๆ, Pivot
 • มีความรอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • An understanding of strategic PR planning
 • Excellent spoken & written English
 • Experiences in writing press release is an advanta

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญาตรี บัญชี ,การตลาด,บริหารธุรกิจ
 • บุคลิกภาพดี

3 hours ago

 

Applied
 • ขายสินค้าผ่าน Web
 • ขายสินค้าเครื่องสำอาง
 • หาข้อมูลสินค้าEspecially website/ecommer/FB/ig

3 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที
 • เข้าประชุมสรุปงานที่กรุงเทพฯ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที
 • เข้าประชุมสรุปงานที่กรุงเทพฯ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที
 • เข้าประชุมสรุปงานที่กรุงเทพฯ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • เพศชายต้องได้รับการยกเว้นทางทหารแล้วเท่านั้น

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • เพศชายต้องได้รับการยกเว้นทางทหารแล้วเท่านั้น

3 hours ago

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที
 • เข้าประชุมสรุปงานที่กรุงเทพฯ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.