• วางแผนการตลาด งบประมาณการตลาด
 • สามารถพูด อ่าน เขียน และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • จัดทำข้อมูล รายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Product Manager,Product Management
 • Marketing,บริหารแบรนด์สินค้า
 • บริหารตราสินค้า

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านสายงานด้านผลิตภัณฑ์
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ
 • สามารถเรียนรู้งานใหม่ ๆ และทำงานเป็นทีมได้

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
 • ชอบงานวิเคราะห์และงานลงพื้นที่
 • ขับรถยนต์ได้-มีใบขับขี่

4 hours ago

THB30k - 35k /month

Applied
 • ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
 • ชอบงานวิเคราะห์และงานลงพื้นที่
 • ขับรถยนต์ได้-มีใบขับขี่

5 hours ago

THB16k - 30k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Managing and Creating all marketing communication
 • Develop and distribute monthly brochure
 • Develop house brand catalog, year-end catalog

5 hours ago

 

Applied
 • Managing and Creating all marketing communication
 • Develop and distribute monthly brochure
 • Develop house brand catalog, year-end catalog

5 hours ago

 

Applied
 • Business Background
 • Sales & Marketing knowledge
 • Have knowledge in Automotive Business

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Brand Manager
 • Footwear
 • Fluent command of English

6 hours ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • Use our heads to work smart.
 • Trust our hearts to know what is right.
 • Do quality work because it’s a reflection of our

6 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Marketing, English, Management
 • Coordination, Manager, Mobility
 • Sale, Marketing, Trade, travel agency

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Non-Thai
 • Chinese, 中国籍
 • 泰国最大的中国广告市场营销公司

9 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Ads/Marketing BD, AE
 • English
 • No.1 Chinese Marketing Company in Thailand

9 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Business, Marketing
 • 3 years' of relevant experience in marketing
 • Experience in execution of events

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนการตลาด
 • สำรวจตลาดและวิเคราะห์การแข่งขันด้านราคา
 • ช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆและรายการส่งเสริมการขาย

10 hours ago

 

Applied
 • Develop marketing plans
 • research collection, analysis, and interpretation
 • Manages relationships with vendor partners/sponsor

10 hours ago

 

Applied
 • Qualified to Degree Level in a related subject
 • 3+ years working experience in Digital Marketing
 • Experience with B2C social media.

10 hours ago

 

Applied
 • Corporate Communication
 • Marketing Communication
 • Brand Communication

11 hours ago

 

Applied
 • Sale target achievement
 • Ensuring all sponsors are integrated and achieve
 • Coordinate between clients and company’s internal

14 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 33-44 ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด ,โฆษณา ,นิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

14 hours ago

THB55k - 120k /month

Applied
 • Good command in English
 • Good command in Chinese (Mandarin)
 • Bonus payout twice a year

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Organizecampaigns & develop marketing strategies
 • Conduct market research & analyze consumer rating
 • Prepare and deliver promotional presentations

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลประสานงานระหว่างลูกค้าและเอเจนซี่โฆษณา
 • การบริหารงานโฆษณา ออนไลน์ โซเชียลมีเดีย
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะด้านการสื่อสาร

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

14 hours ago

 

Applied
 • Above the line and below the line
 • Exciting career with growth opportunity
 • วิเคราห์ข้อมูลเชิง Quantitative และ Qualitative

14 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงานได้ดี
 • มีความเป็นผู้ใหญ่และมีความรับผิดชอบสูง

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop and manage personalize marketing campaigns
 • IT and MBA background are needed
 • SQL and data analysis are mandatory skill needed

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Can-do attitude
 • Thai and international candidates considered
 • Willing to work hard for high achievement

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master's degree in Marketing
 • At least 1 year experience
 • Communication and Negotiation skills

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Execute global plans by product category
 • Defining strategies & product management
 • implementing marketing, promotions & media plans

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี เคยผ่านงานการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด
 • มีความรู้ ความชำนาญ ทางด้าน HTML, CSS,Java
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารตลาดออนไลน์ 5 ปี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Advertising or Marketing.
 • At least 5 years' experience in Marketing.
 • Strong written and verbal communication skills.

14 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

14 hours ago

THB20k - 45k /month

Applied
 • Bachelor degree in any related field
 • Graduated persons are welcome
 • Excellent interpersonal skills

14 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์การตลาดด้านอาหาร
 • มีความคิดริเริ่มและทำงานในเชิงรุก

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Building Partnerships, Coaching and developing
 • 5-8 years Digital Marketing Experience
 • Fluent English competencies

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing field
 • Retails / Food and Beverage
 • Oil / Non-Oil

19 hours ago

 

Applied
 • Community Mall
 • Master/ Bachelor’s degree in Major Advertising
 • (TOEIC scores > 500)

19 hours ago

 

Applied
 • 3 year experience in advertising, digital media
 • Knowledge of online advertising, e-commerce
 • Flexible and able to work under pressure

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • โบนัสตามผลประกอบการต่อปี
 • อาหารกลางวันฟรี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Administrative
 • 3 years’ experience in Marketing, Sales
 • Problem solving skills and Analytical skills

19 hours ago

 

Applied
 • Track market trends, competitor offerings
 • Product analysis by channel
 • pdate a pricing situation

19 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, age between 30 – 40 years
 • degree or higher in Marketing or related fields
 • 5 years’ experience in marketing in real estate

19 hours ago

 

Applied
 • TOEIC 650 up
 • 2 years experience in CRM, Sales
 • Strong personality and Modern

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Marketing or related field
 • Good command in English and Mandarin
 • at least 3 years experiences in Marketing field

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • Minimum 2 years’ experience
 • Good Command of both Thai and English

19 hours ago

Salary negotiable

Applied