• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านข้อมูลและวางแผนการตลาด

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านข้อมูลและวางแผนการตลาด

1 hour ago

 

Applied
 • Trade Marketing
 • Category Analysis
 • Promotion in Drugstore

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 6 years for working experience
 • Market Analysis
 • Salary 45k or above

6 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 3-5 years of experience in marketing
 • Consumer behavior, competition analysis
 • Market positioning/marketing strategy experience

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Good package
 • Strong communication skills (English & Thai)
 • Strong project management, presentation & analytic

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Marketing or any related
 • Direct market research experience
 • Fluent English Communication Skills

16 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • Bachelor's degree or Master's Degree in Marketing
 • 4 years of management experience in digital market
 • Strong leadership and people management abilities

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master's degree in Marketing or related field
 • Market research experience
 • Fluent English Communication

17 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Competitive salary and benefits
 • Well organize in SPSS and Excel
 • Good command in English writing and comprehensive

18 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelors in Marketing or related
 • Market research experience
 • Fluent English Communication Skills

20 hours ago

THB30k - 35k /month

Applied
 • Marketing intelligence
 • Strategic marketing
 • market research

21 hours ago

 

Applied
 • 15+ years’ experience
 • MBA from a well-respected university
 • Fluent in Thai and English

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good communication and presentation
 • and presentation skills in both Thai &
 • English languages

21-Sep-18

THB35k - 55k /month

Applied
 • Computer and system Literate
 • Analytical Thinking
 • Work well with others and inter-relationship skill

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Strategy
 • Good command of English
 • Samrong Samutprakran

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 years working experiences
 • Good English and pharmaceutical skills
 • Bachelor's degree or above

21-Sep-18

 

Applied
 • Perform large-scale data analysis
 • 1-3 yrs in data analysis or quantitative analytics
 • Understanding consumer behavior,statistical model

21-Sep-18

 

Applied
 • ประสานงาน จัดทำแผนกลยุทธ์ ตราสินค้าของบริษัท
 • นำเสนอรูปแบบ เพื่อให้ตราสินค้า/ผลิตภัณฑ์ทันสมัย
 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตราสินค้า/ผลิตภัณฑ์

21-Sep-18

 

Applied
 • 1+ year of experience in Influencer Marketing
 • 1+ year of experience in Digital Marketing Agency
 • Macbook to be provided

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing, Business Admin
 • Managing tradeshows, product launch
 • Define the product strategy and roadmap

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ การตลาด บริหารจัดการ
 • TOEIC 650-750
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานล่วงเวลาได้

21-Sep-18

 

Applied
 • 3-5 year work experience in strategic planning
 • Possess strong conceptual and analytical skills.
 • Initiative, self-motivated, results-oriented

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years working experience (GIS)
 • Analyze marketing opportunities for business
 • Salary 20k or above

21-Sep-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Experienced qualitive, quantitative research
 • Conduct research and questionnaire
 • Write reports and present

21-Sep-18

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in field of engineering
 • Analyzes market data and market share
 • Able to drive with driving license

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years on UX Researcher in eCommerce
 • Exp. on User Behavior and Preference Study (U&A)
 • Exp. on Market segmentation and positioning

21-Sep-18

 

Applied
 • Pricing Strategy
 • Pricing Project Management
 • Pricing Analysis

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Strong analytical process/thinking and accuracy
 • Strong presentation and communication skills
 • Strong working knowledge of MS Office

21-Sep-18

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • All TrueMoney social media plan
 • Handle all social media content
 • Monitor effectiveness of social media effort

21-Sep-18

 

Applied
 • Develop, manage & optimize Facebook campaigns
 • Setting up campaigns, creating thumb-stopping
 • A/B testing of ad creatives

21-Sep-18

 

Applied
 • Male or Female, Age 26 - 35 years old
 • Must have experience to deal with Modern Trade
 • marketing campaign, promotion

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Master's Degree preferably in Marketing
 • Minimum of 3 years working experience
 • Committed to long term development

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Initiate new products and services concept
 • Propose a promotion by using customer information
 • Produce the revenue movement report

21-Sep-18

 

Applied
 • University graduate (Bachelor/Master)
 • 3+ years of experience in Marketing
 • Research, or related field.

21-Sep-18

 

Applied
 • Customer insights
 • Research
 • Data Analysis

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • เดินทางต่างจังหวัดได้

21-Sep-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Sep-18

 

Applied
 • Execute overall responsibilities projects
 • Research market needs and analyze
 • Find out how to close the gap of sales and service

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher in Economics,Chemical Engineer.
 • Background in research, management consulting.
 • Good command of English and computer literacy.

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • 8-10 years FMCG Marketing&Sales experiences
 • GT Channel management and market research
 • Able to work under pressure

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท สาขาการตลาด สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • หากสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ Digital Marketing ,ธุรกิจอาหาร

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • การประกอบอาหารญี่ปุ่น และการประกอบอาหารไทย

20-Sep-18

 

Applied
 • วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS
 • Coordinator with Research Agency
 • ติดต่อประสานงานกับ Research Agency

20-Sep-18

 

Applied
 • Master degree in Finance, Accounting
 • Minimum 5- 7 years’ of corporate finance
 • Strong communication and presentation capability

20-Sep-18

 

Applied
 • Excellent Communication both English and Thai
 • Experience in building materials industry
 • Strong leadership, strategic thinking

20-Sep-18

 

Applied
 • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาด
 • บริหารจัดการแผนงานที่วางไว้ให้ประสบผลสำเร็จ
 • วางแผนจัดทำควบคุมประเมิณผลกิจกรรมทางการตลาด

20-Sep-18

 

Applied
 • Digital Marketing Executive
 • เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล
 • ใกล้ MRT รัชดาภิเษก

20-Sep-18

 

Applied