• เงินเดือนดี มีโบนัส สวัสดิการครบ เดินทางสะดวก
 • close sales,telesales,sales target,negotiation
 • digital,online marketing,online advertising agency

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 3+ years experience in consumer electronics
 • Proficient with marketing statistics
 • Office is located right next to the BTS Sanampao

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Digital tools
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

8 mins ago

 

Applied
 • Young, Dynamic, Multicultural & Ambitious team
 • Ability to manage multiple projects with strategy
 • Project Management and Execution

8 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in related field
 • Minimum of 1-3 years of responsible experience
 • Have knowledge in marketing communications

8 mins ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Digital Marketing
 • Management
 • IT, Marketing

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในงานการตลาด
 • มีความสามารถด้านการใช้ Facebook Ad Google AdWord

8 mins ago

 

Applied
 • Minimum 2 years or more of experience
 • Good online and social media
 • Able to work under pressure

8 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • Energetic and International Environment
 • Project management and Team leadership
 • Online Digital Marketing Agency

8 mins ago

 

Applied
 • มีความก้าวหน้าในสายงาน
 • บริษัทฯ เป็นองค์ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • มีผลตอบแทนที่ดี

8 mins ago

THB16k - 30k /month

Applied
 • 2 year’s experience in customer experience
 • Online experience design
 • Good communication skills

8 mins ago

 

Applied
 • Identify, prioritise and implement copy on website
 • Creating marketing materials
 • Good in writing, editing and proofreading skills

8 mins ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์สายงานอีเวนท์อย่างน้อย 1 ปี
 • ชอบความสนุกท้าทาย รักการเรียนรู้ ประสานงานเก่ง
 • ลูกค้าคือคนสำคัญ แต่พนักงานคือคนสำคัญกว่าสำหรับเรา

8 mins ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความสามารถในด้านการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • -

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min 3 years of experience as Digital Meketing role
 • Able to speak English and have good writing
 • BSc degree in Marketing, Digital media or relevant

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความสามารถในการเขียน Content Guideline
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปีด้านการนำสื่อออนไลท์และออฟไลน์

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Planning Implementing and Analyzing Email Campaign
 • Project Management for Clients
 • Intermediate level of HTML and CSS

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Marketing / Mass Communication
 • Have a passion in online marketing
 • Facebook Blueprint or Google Ads certification

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Digital marketing
 • SEO
 • Google Analytic

5 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • Marketing
 • Brand communication
 • Media planning & Buying

5 hours ago

 

Applied
 • Operation
 • KPI Bonus
 • Flattened management

5 hours ago

 

Applied
 • Graphic House for Digital Media งานสนุก ท้าทาย
 • โอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกับ Golbal Brand
 • ถ้ามีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Online Marketing,International Marketing,AEC,FMCG,
 • Marketing creative, Marketing activity, PR,Content
 • Branding Strategy, Marketing Plan,Communications

5 hours ago

 

Applied
 • Background in campaign management
 • Positive and CAN-DO attitude
 • Understanding of financial and E-payment/ E-Wallet

5 hours ago

 

Applied
 • Master’s degree a plus
 • Bachelor’s degree in marketing
 • Excellent written and verbal communication

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience in customer experience
 • Customer oriented mindset
 • Good communication skills, analytical skills

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแลสื่อ Social Media ของลูกค้า
 • สนใจเทรนด์ต่างๆ ในปัจจุบัน วิเคราะห์ได้
 • วางแผนการใช้ Social Media ได้อย่างเหมาะสม

5 hours ago

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมลงโฆษณาได้ (FB Ads, Google Ads)
 • มีความรู้ด้านการทำ Media Strategy
 • รู้และสามารถติดตั้ง Tracking สำหรับวัดผลได้

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2+ years’ experience in the field
 • Data driven mindset with strong numerical skills
 • Bachelor’s Degree in Marketing or related field.

5 hours ago

 

Applied
 • เวลาปฏิบัติงาน 09:00 - 17:30 น.
 • วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์
 • ติดต่อได้ตามเวลางาน

5 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ในการเขียน Digital Content 3 ปีขึ้นไป
 • รักงานเขียน สร้าง Content ได้ดี ชัดเจน เร็ว
 • หากสามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • Managing all digital/online strategy
 • Good knowledge of digital/ online marketing
 • Good command of English

5 hours ago

 

Applied
 • Male/Female Age 27-32 year
 • Google Ads Certificate
 • Near MRT Thailand Cultural Center

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Digital marketing,
 • SEO, SEM, Social Media, Affiliate Marketing
 • Operational performance

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Marketing or any related fiel
 • 3 yrs. Exp. in marketing, digital marketing
 • TOEIC scores: 650

5 hours ago

 

Applied
 • Google Ads Certified.
 • Facebook Blueprint Certified
 • Experience using MailChimp

5 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Marketing, Business
 • 0-1 year of work experience in digital marketing
 • Strong communication skills and interpersonal

5 hours ago

 

Applied
 • Digital Marketing
 • 5 years of Experience in Digital Marketing
 • Proficient in Web-Based Analytical Tools

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Create and Publish Engaging Content
 • 3-Year Exp for Both Online and Offline Channels
 • Good Command of English

5 hours ago

THB70k - 120k /month

Applied
 • Create and Publish Engaging Content
 • 3-Year Exp for Both Online and Offline Channels
 • Good Command of English

5 hours ago

THB70k - 120k /month

Applied
 • Flexible Hours, 5 working days,Fitness memberships
 • Fixed Bonus, Health Insurance, Dental
 • Sathorn Square Office Tower, (Chong Nonsi-BTS)

5 hours ago

 

Applied
 • Experience in sales/digital media
 • Customer-focused,service minded, optimistic
 • Thai Nationality only

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience at least 3 years
 • Collaborative and Strong communication skills
 • Ability to multi-task and prioritize

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 4-5 yrs leading & executing social media strategy
 • Exp. with social media mgt and monitoring tools
 • Hands-on knowledge of digital media tools

5 hours ago

 

Applied
 • Identify and execute MK digital strategy
 • Capture market in all channels and strengthen MK
 • Analyze customer purchasing behavior

5 hours ago

 

Applied
 • 2 years of experience in Marketing
 • Marketing mix
 • Marketing strategy

5 hours ago

 

Applied
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ จันทร์-ศุกร์
 • มีเวลาเข้างานที่ยืดหยุ่น
 • ปรับเงินเดือนประจำปี / โบนัสประจำปี

5 hours ago

 

Applied
 • 3-5 yrs in content marketing and related field
 • Exp. creating online content and analyzing result
 • Exp. with Google analytics, Facebook, etc.

5 hours ago

 

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาด
 • Asst.Marketing Communication Manager
 • Brand Identity

5 hours ago

 

Applied