• รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลการดำเนินงาน
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหาร, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ
 • ผ่านการอบรม ISO 9001

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

4 hours ago

 

Applied
 • Internal Control, QC, Operation Process
 • Large Manufacturing, SOX
 • Management skill, TOEIC

4 hours ago

 

Applied
 • HSE Manager
 • Safety Manager
 • Safety Health and Environmental systems

4 hours ago

 

Applied
 • เพศใดก็ได้ อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวส.
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัด/ต่างประเทศได้

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 18 - 30
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 18 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.

4 hours ago

 

Applied
 • หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
 • วิศวกรแผนกควบคุมคุณภาพ
 • QC supervisor

4 hours ago

 

Applied
 • Lead and motivate the team in the achievement
 • Bachelor’s degree or higher in Food Science
 • Minimum 3 years’ experience in Food Manufacturing

4 hours ago

 

Applied
 • Strong knowledge in Quality Management System
 • Food Safety, GMP, HACCP, FSSC22000, ISO9000
 • Lead Internal Quality Audit and QA Compliance

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอาหาร

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • วางแผน และดูแลรับผิดชอบยอดขาย
 • ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานต่างๆ ในภายในสาขา

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Science or Engineering.
 • General knowledge : Able to communicate in English
 • Able to use computer (excel, word, power point),

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Food Science
 • Experience from food frozen manufacturing plant
 • Able to work in Petchabun province

4 hours ago

 

Applied
 • จบ ป.ตรีด้านวิทยาศาสตร์เช่นเทคโนอาหาร เคมี
 • มีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทั้งวัตถุดิบ
 • ผลิตภัณฑ์พร้อมกับทำเอกสารงาน ISO

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องระบบงาน ISO เป็นอย่างดี

4 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย
 • เพศชาย
 • อายุ 25 - 40 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science
 • 4 years of Quality Assurance Analyst
 • Basic knowledge of Financial is preferable

4 hours ago

 

Applied
 • Male/Female 25-35 years old
 • degree in Electronic/Electrical Engineering
 • 1-5 years in QE / SQE or QA/QC function

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai citizen or permanent residence
 • Perform audits according to ISO/TS 16949
 • Responsible for audit planning, audit document

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • minimum of four years of related professional
 • Experience in middle management, design
 • Good command of written and spoken English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-5 years in manufacturing environment.
 • Experience in wiring manufacturing is advantage.
 • Good command of spoken and written English.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years of working experiences in QC, QA
 • Good command of English
 • BD in Material Science, Ceramic, Chemical

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพงานจิวเวลรี่
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ทำงานตามขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพงานจิวเวลรี่

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • bachelor degree in Pharmacy or Analytical field.
 • Strong interpersonal and communication skills.
 • Fluent in spoken and written English.

4 hours ago

 

Applied
 • Extrusion plastic injection extrude
 • production manufacturing plastic
 • plastic injection

4 hours ago

 

Applied
 • At least High Vocational Education
 • Prefer in machinery background
 • 2 years in QA/QC process

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Age 25-35 years
 • degree in field of metallurgical,material engineer
 • 3 years professional experience in materials

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or above graduated of Electronic Engineer
 • Read/Write/Oral capability in English is basic.
 • Follow test plan in order to ensure product

4 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Nationality, Age 25-35 years
 • Bachelor’s degree in chemical engineering
 • 3 years of experience in manufacturing

4 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพของผลไม้ จากเกษตรกร
 • ส่งรายงานการตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณที่ได้
 • ขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ได้ และมีใบขับขี่

4 hours ago

 

Applied
 • Male/female, aged between 24-30 years old
 • Have solid background in Electrochemistry
 • Good command in English communication

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • เพศชาย -หญิง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • QA/QC Officer / เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

4 hours ago

 

Applied
 • บำรุงรักษาเครื่องวัดและอุปกรณ์ทดสอบ
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ไฟฟ้ากำลัง
 • มีความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย พ้นภาระทางทหาร
 • ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง/สาขาอิเล็คทรอนิคส์
 • ตรวจสอบคุณภาพและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

4 hours ago

 

Applied
 • 2 years experience in management system
 • Experience of the factory inspection
 • Bachelor degree or higher in Engineering

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
 • ไม่เกี่ยงงาน และมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน

4 hours ago

 

Applied
 • 2-5 years Textile experiences
 • Fluent in English, both Oral and Written
 • You love sports!

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เป็นตัวแทนบริหารระบบคุณภาพ ISO/TS16949
 • มีประสบการณ์ในการเป็น QMR ระบบ ISO/TS16949
 • ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าน้ำมัน ค่าที่พัก เบี้ยขยัน

4 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในการผลิต
 • สามารถใช้เครื่องมือวัด เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์
 • มีประสบการณ์ในโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์

4 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบ Jig & Figture
 • มีประสบการณ์ออกแบบ Jig& Figture
 • สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้ดี

4 hours ago

 

Applied
 • เป็นผู้ช่วย QMR ระบบคุณภาพ ISO 9001
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้ช่วย QMR ระบบคุณภาพ
 • บุคคลิกภาพ มีความเป็นผู้นำและมนุษย์สัมพันธ์ดี

4 hours ago

 

Applied
 • มีความชำนาญในการทำงานด้าน STAMPPING
 • มีความรู้ด้านการเขียนแบบ AUTOCAD
 • สามารถอ่านแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

4 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001
 • ติดตามระบบและบริหารการปฏิบัติตามระบบ
 • เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหา

4 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ประเภทงานปั๊ม
 • ช้เครื่องมือวัดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้าน ISO/TS 16949

4 hours ago

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO/TS16949
 • ประสบการณ์ตรงกับสายงานอย่างน้อย 1ปี

4 hours ago

 

Applied
 • Male, 35 years old or above.
 • Having experience in ISO system development.
 • Good computer literacy and presentation skills.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Supplier Quality Engineer
 • R&D, Purchasing, Quality, Production
 • Product Evaluation & Quality

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in engineering
 • skill:Word/Excel/Power point/Solid work
 • Good command of English

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.