• จบปริญญาตรีสาขาเคมี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน QC LAB
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Science
 • Update raw material database in computer system
 • Good knowledge in the quality system

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี พอลิเมอร์ เคมี หรือ วิศวกรรมศาสตร์
 • ทำหน้าวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO GMP

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree of Quality Engineer
 • 5 Years up for experience in Quality Engineer
 • Control the inspection and testing

20 hours ago

 

Applied
 • Provide assistance to coworkers
 • 2 years of related work experience
 • Education: Technical, Trade, or Vocational School

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Production experience is a plus
 • Can-do attitude
 • English speaking and reading required

23-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree (preferably in Engineering
 • At least 10 years’ experience in quality control
 • Good Knowledge in Statistical Techniques

23-Jun-18

 

Applied
 • >5 yrs in QA,QC,QMS at managerial level
 • Have Customer Management Skill
 • Good Command in English

23-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Engineering
 • Good knowledge of ISO/ISO 9001:2008,ISO 14001
 • Analyze and control production cost

23-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree
 • More than 5 years of work experience
 • Some knowledge in logistic field

23-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree
 • Fresh graduates is welcome
 • 1 year experience of QC

23-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Practical experience in the QA / QC function
 • A lead investigator / investigator team leader
 • Good command of English

23-Jun-18

 

Applied
 • มนุยสัมพันธ์ดี
 • รับผิดชอบในหน้าที่
 • ตรงต่อเวลา

23-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ BRC,IFS
 • วางแผนการประกันคุณภาพสินค้าทั้งกระบวนการ
 • ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคล

23-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Male only, age 28-40 years old
 • Experience in QA&QC in Project Site
 • Good command in English

23-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree
 • At least 5 years
 • Knowledge of ISO

23-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาในบริหารธุรกิจบัณฑิต หรือสูงกว่า
 • สามารถสื่อสารและสนทนาภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอย่างต่ำ 5 ปี

23-Jun-18

 

Applied
 • Fast growth company and self challenging
 • International environment, willing to travel
 • Very strong in English and MS Excel

23-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in any field
 • 5 year in PCB production
 • Good command in speaking & writing English

23-Jun-18

 

Applied
 • Manage and monitor subordinate safety behavior
 • Control the quality of raw material
 • Analyzing process nonconforming root cause

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Ensure Good Distribution Practices (GDP)
 • Maintain Quality Management System (QMS)
 • Manage all Pharmacovigilance (PV) activities

22-Jun-18

 

Applied

QMR

Buono (Thailand) Co., Ltd.

Bangkok Area - Nakornpatom

 • มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบคุณภาพ 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถ พุด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 • มีความอดทนและรองรับแรงกดดันได้ดี

22-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการพูด อ่าน เขียน

22-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง

22-Jun-18

 

Applied
 • Beverage packaging (plastic injection)
 • HACCP
 • QA, QC

22-Jun-18

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Ensure that incoming material quality
 • To continue improvement on coming material quality
 • Assure the incoming material quality

22-Jun-18

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Knowledge in machinery
 • Leadership skills
 • Able to work 6 days / week

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in related field
 • 3 years experience in trainer function
 • Good command in english and computer litercy

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Electronic Engineer
 • Fluent in English, Japanese
 • 10 years in Electronic manufacturing

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Quality Assurance
 • Quality control
 • English

22-Jun-18

THB55k - 90k /month

Applied
 • 2 years in DCC experience
 • Bachelor degree in relate field.
 • Experience in ISO audit system , if have ISO

22-Jun-18

 

Applied
 • High Vocational/ Bachelor’s degree in Electronics
 • Participate with ISO system activity
 • Knowledge in ISO 9001 , ISO 14001

22-Jun-18

 

Applied
 • Prefer parts & vehicle audit experience
 • Supplier quality performance monitor & improvement
 • TOEIC 450 up is preferable

22-Jun-18

 

Applied

Quality Systems Supervisor

Kelly Services

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Quality Systems / Quality Management Systems/ Food
 • Food / Ingredient factory, food safety legislation
 • Good English, GMP, HACCP, Thai FDB,Halal,ISO 17025

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ประกันอุบัติเหตุ AIA , ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์ม และอุปกรณ์ PPE
 • การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Waste Reduction
 • Bachelor Degree and/or Master Degree Engineering
 • Minimum 3 years working experience in Production

22-Jun-18

 

Applied
 • Experience in QC on logistics and express industry
 • Familiar with the formulation and revision of SOP
 • Good data sensitivity and Proficiency in SQL

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • QA Supervisor, Quality Assurance Supervisor
 • At least 3 years' experience in food / ingredient
 • Good English,GMP,HACCP, food / ingredient factory

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of experience
 • understanding and skills of clothing production
 • Good team management ability

22-Jun-18

 

Applied
 • warehouse officer
 • Lab
 • ขนส่ง

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Automotive, Quality Tools, 8D Report, PPAP
 • Experience in New Project, New Model management
 • Good command in English

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree Industrial Education / management
 • 2 year experience in KM or quality system
 • Ability in multimedia program would be advantage

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Pharmacy major
 • 5+ years experience in production field
 • Can work well under pressure & timeline

22-Jun-18

 

Applied
 • NDT Technician
 • At least 1-2 years in Quality
 • Knowledge of physical measurement tools

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Science or other related fields
 • knowledge in Quality management system ISO9001
 • Basic SAP-QM is preferable

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree from Industrial Engineer
 • Leadership & Monitoring skills is Must
 • Strongly in understanding of IATF 16949

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ งานด้าน QC/ QA ด้านงานฉีดพลาสติก 3-5 ปี
 • ปริญญาตรี
 • รายได้ดี สวัสดิการ ประกันสังคม โอกาสก้าวหน้าสูง

22-Jun-18

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพ กระบวนการ ตรวจสอบสินค้า
 • วางแผนควบคุมตรวจสอบ เช่น การวางแผนการตรวจสอบ
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี ขึ้นไป

22-Jun-18

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพ กระบวนการ ตรวจสอบสินค้า
 • วางแผนควบคุมตรวจสอบ เช่น การวางแผนการตรวจสอบ
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี ขึ้นไป

22-Jun-18

 

Applied