• เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มี ปสก.ในการทำงาน 3-5 ปี ด้านQC หน้างาน&QC Precast
 • ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical or Industrial Engineering
 • GPA > 2.70 up
 • Experience in QA,QE,QC

3 hours ago

 

Applied
 • 5 years experience in Factory management
 • Good command of Computer: Word, Excel, Power Point
 • Good team spirit and able to work under pressure

3 hours ago

 

Applied
 • MUST have experience from Automotive Industry
 • Knowledge of IATF16949 or ISO / TS 16949
 • 3+yrs at the Plant / Factory Manager level

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in occupational health
 • Auditing supplier production
 • Knowledge of OHSAS and ISO

4 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ขยันทำงาน มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี
 • พร้อมที่จะเรียนรู้งาน
 • มีความรู้เรื่องหน้าไม้ เกรดไม้ พิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • ขยันทำงาน มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี
 • ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • มีความรู้เรื่องหน้าไม้ แยกเกรดไม้ได้ ตรวจสอบคุณภาพ

4 hours ago

 

Applied
 • ขยันทำงาน มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี
 • ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • มีความรู้เรื่องหน้าไม้ แยกเกรดไม้ได้ ตรวจสอบคุณภาพ

4 hours ago

 

Applied
 • ขยันทำงาน มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี
 • ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • มีความรู้เรื่องหน้าไม้ แยกเกรดไม้ได้ ตรวจสอบคุณภาพ

4 hours ago

 

Applied
 • งานเข้ากะ (2 กะ) : มีค่ากะ ค่าโอที วันละ 4 ชั่วโม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • หอพักสวัสดิการ

5 hours ago

 

Applied
 • Male, Age 33 years old upper.
 • Bachelor degree in engineering.
 • Have experiences in any body part

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female Age 25 - 35 year
 • Bachelor degree in Engineering or Chemical field
 • Have direct experience less of 1 year

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Monitor and follow up problem
 • Quality Control
 • Management plan

8 hours ago

 

Applied
 • 5 years of working as internal audit
 • Good in English
 • Able to travelling in Thailand

8 hours ago

 

Applied
 • Process analysis and Improvement
 • Experience in business process governance
 • Business improvement principles and methodologies

8 hours ago

 

Applied
 • Quality Assurance
 • Manufaturing
 • TS16949, ISO14001

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3+years of direct plastic products mnufacturing
 • Able to travel up;good at QC tools/SPC/8D/CPK/FMEA
 • Knowledge of ISO/Food safety;Thai/English

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3+years of direct plastic products mnufacturing
 • Able to travel up;good at QC tools/SPC/8D/CPK/FMEA
 • Knowledge of ISO/Food safety;Thai/English/Chinese

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Quality Assurance Manager
 • Knowledge of quality system and QMR ISO/TS 16949
 • Good team management

10 hours ago

 

Applied
 • Degree in Mechanical, Industrial Engineer
 • 2-3 years experienced in welding inspection
 • Good understanding of ISO 9001 standard

13 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรีขั้นต่ำ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐานได้ดี เช่น MS, Excel
 • มีความรู้ และผ่านการอบรมด้าน GMP อาหาร HACCP

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • QA Engineer, QA Manager
 • Quality System
 • Quality of Process & Product

13 hours ago

 

Applied
 • •Bachelor degree in Engineering.
 • Experience in Quality System at automotive manufac
 • Good communication in English

13 hours ago

 

Applied
 • Environmental engineering or health & safety
 • Experience in large manufacturing environment
 • Good command of verbal & written English

13 hours ago

 

Applied
 • Global chemical manufacturer
 • Fast growing company, highly reputable brand
 • New plant start-up

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's in Industrial Engineer or related
 • 4-6 years in Quality department
 • English listening , writing and speaking

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ วิศวกรรมอาหาร
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้พอใช้
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

19 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30-40ปี วุฒิ ปริญญาตรีหรือโท
 • ประสบการณ์ในสายการผลิตและการบริหาร 7 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐาน ISO 9001 , TPM,QCC

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Production experience is a plus
 • Can-do attitude
 • English speaking and reading required

19 hours ago

 

Applied
 • Lead engineering design studies
 • Write technical tender
 • Engineering

19 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • After Sales Service, Return management
 • Call Center Management
 • Operation and Audit

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • 3 years’ experience as QC in manufacturing field
 • Used to manage junior staff

19 hours ago

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ
 • หัวหน้า QC

19 hours ago

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ
 • Job Location ชลบุรี

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์การอาหารและอื่นๆ
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการอาหาร

19 hours ago

 

Applied
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office
 • มีความรู้ด้านการบริหารระบบคุณภาพ GMP , HACCP , ISO
 • ป.ตรี หรือป.โท สาขาอาชีวอนามัย และค.ปลอดภัย

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขา เภสัชศาสตรบัณฑิต
 • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
 • รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ สินค้าสำเร็จรูป

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้าน QC อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ยินดีต้อนรับนิสิต/นักศึกษาจบใหม่

19 hours ago

 

Applied
 • Challenge Tasks
 • Ability to work under pressure
 • You will coach and mentor the operational teams

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age 22 - 28 years old or above
 • Bachelor's Degree or higher
 • At least 1-5 years experience in QA / QC Engineer

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in BBA, Inter Business
 • Responsible for some general affair tasks
 • Generating reports regarding Production

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • More than 5 years of experience in food production
 • Production / QA / QC in Food Business
 • Good command of English and professional manner

19 hours ago

 

Applied
 • Minimum 7 years of experience
 • Experience in E&M services or projects
 • Good command of English

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering.
 • Experience 0-2 years up in QC automotive part.
 • Good Command of English.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานมา อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

19 hours ago

 

Applied
 • ทวนสอบและควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการผลิต
 • จบปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการแผนก มีประสบการณ์ตามสายงาน

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Salary: 25,000–40,000THB
 • Build up strong relationship with existing clients
 • Have knowledge of IATF16949, ISO14001

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemistry or Pharmacy.
 • Minimum 5 years of experience in QA.
 • Experience quality auditing.

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmaceutical Science,
 • 0-2 years in QA,QC
 • Good command in English (Reading, Written)

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10+ years experience QA,QC
 • in Electronic Manufacturing (QA/QC)
 • Good understanding about AQL/IPC/RoHs/REACH.

19 hours ago

 

Applied