• มีประสบการณ์ด้านวิศวกรโรงงาน
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 • อายุ ไม่เกิน 45 ปี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Japanese food company
 • Bread manufacturing
 • Experience of production 5 years up

2 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มีความกระตือรือล้น
 • มีความรู้ด้านระบบ GMP,HACCP,ISO,FSSC22000

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัครผ่านทาง jobsDB

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไปในสายงานการผลิต
 • ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30 – 40 ปี มีรถยนต์

20-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Sciences or related
 • Able to work as shift
 • Able to work 6 days per week

20-Jan-18

 

Applied
 • คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารการผลิต 2 ปี ขึ้นไป

20-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Planning Manager
 • Production Planning
 • ผู้จัดการวางแผนการผลิต

20-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or Higher in Food Science
 • At least10years’experience from food manufacturing
 • Managing Production, Engineering, QA,Supply Chain

20-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานฝ่ายผลิต

20-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in any fields, Excel skill
 • Production Control, Planning, 3-6 yrs working exp
 • English, work under pressure, High responsibility

20-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical or Electrical
 • 2 years in manufacturing environment or design
 • Understand Product cost structure well

19-Jan-18

 

Applied
 • Regional APAC role
 • Excellent growth opportunities
 • Convenient location - close to BTS

19-Jan-18

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ 33 -38 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ปริญาตรี สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานในระดับหัวหน้างาน 5 ปีขึ้นไป

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 • ผ่านการอบรม ISO 17025

19-Jan-18

 

Applied
 • 2-3 years experience in production
 • Engineering Field (IE, EE, ME)
 • Male, Age 21 Year Up

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • 0-5 years experience in production
 • Bachelor Degree in Engineering or related field (ถ
 • Male, Age 21 Year Up

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • 0-1 year experience in project management team
 • Welcome all new graduates.
 • degree in Accounting, Business Administration

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Female Age not over 28 years
 • 2-5 years experience in Logistic Function
 • Degree in Logistic, Business Administration

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years' in production and process line control
 • Reduce in process quality/quality loss cost
 • Work location: Bangbor Samutprakarn

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Male, Age between 27 - 35 years old.
 • Bachelor's Degree in food science,chemistry.
 • Can working on Shift.

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any engineering field relates
 • 5 years in Quality Assurance related Function
 • English command, Statistical analysis skill

19-Jan-18

 

Applied
 • จบ ป.ว.ส หรือ ปริญญาตรี วิศวกรรม
 • มีความเชื่อมั่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ชอบงานบุกเบิก สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

19-Jan-18

 

Applied
 • Graduated in Pharmacy or Chemistry major
 • Testing raw material and finished product
 • Testing of new products and method validation test

19-Jan-18

 

Applied
 • Previous experience in a manufacturing operation
 • Commitment to Lean Principles
 • 3 – 5 years of supervisory or relevant experience

19-Jan-18

 

Applied
 • Analyze and improve manufacturing
 • Bachelor degree in engineering
 • Good attitude, strong management

19-Jan-18

 

Applied
 • Experience in production control for Automotive
 • Experience in Multiple variety
 • Responsible for production control

19-Jan-18

 

Applied
 • Responsible for control production line
 • Japanese president (no Manager in this section)
 • Subordinates 3 leader and 12 operator

19-Jan-18

 

Applied
 • Male or Female ,age 22-30 years old
 • Bachelor Degree or higher in any field
 • Experience 0-5 years in Material Control

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ผ่านงานโรงพิมพ์ 3-5 ปี
 • มีภาวะผู้นำ

19-Jan-18

 

Applied
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำแผนการผลิตและแจกจ่ายแผนการผลิต
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนการผลิต
 • ควบคุมกระบวนการผลิต ผลผลิตให้ได้คุณภาพและเป็นไปตาม
 • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ละเอียดรอบคอบ
 • มีประสบการณ์สายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • Male/Female, Age 25-35 years old
 • Bachelor or Master Degree in Food Science
 • 3 years experience in production function

19-Jan-18

 

Applied
 • Responsible for material planning for Raw Material
 • Work with vendors to place purchase orders
 • High vocation / Bachelor's Degree in related

19-Jan-18

 

Applied
 • 5 years’ experience in global purchasing/sourcing
 • Experience in a high-volume purchasing
 • Bachelor’s degree required in business

19-Jan-18

 

Applied
 • 3 years experienced in risk management
 • Experienced in jewelry
 • Experiences to drive Risk and Supply Chain Risk

19-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในสาขาปั๊มชิ้นส่วนโลหะ
 • เคยทำงานในบริษัทที่มี ระบบ ISO 9001
 • มีความรู้ทางด้านแม่พิมพ์ ปั้มชิ้นส่วนที่ทำจากเหล็ก

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Estimating, negotiating and agreeing budgets
 • Overseeing production processes
 • Achieving WCM standard and environment

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่QC
 • Have 1-3 year experience
 • Good communicate in English or Chinese

19-Jan-18

 

Applied
 • Guaranteeing that all teams are staffed
 • Optimising the logistics flow in production
 • Food technology, process technology

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ปฏิบัติงานในส่วนของกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้อง
 • กากับ ควบคุม การปฏิบัติงานส่วนของการรักษาความสะอาด
 • ประสบการณ์ทางานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการงานปฏิบัติการ (operation) ธุรกิจอาหาร
 • จัดตั้งทีมงาน บริหารทีม
 • วางแผนระบบการทำงาน

19-Jan-18

 

Applied
 • Learn Japanese culture and business
 • Enhance your management skills
 • Work in company increase sales and growing

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • At least 3 years in material and product
 • BOM analysis and consumption pattern analysis

19-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับ ระบบคุณภาพ
 • มีความรู้ระบบ 5 ส

19-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมคุณภาพ
 • สามารถใชโปรแกรม สำนักงานได้ MS.Office
 • มีความรู้ระบบ 5 ส

19-Jan-18

 

Applied
 • 5 years of warehouse business
 • Male, age 30-45 years old
 • Good level of written&spoken English

19-Jan-18

THB20k - 45k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.