• ปฏิบัติงามตามออเดอร์ได้ตามเป้าหมาย
 • หัวหน้าฝ่ายผลิต
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป

50 mins ago

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ดูแลการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบ

51 mins ago

 

Applied
 • ดูแลและบริหารจัดการในกระบวนการผลิต
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี
 • มีความรู้ทางด้านระบบคุณภาพ GMP / HACCP / FSSC

51 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • มีความรู้ระบบ ISO

51 mins ago

 

Applied
 • Graduate in chemical engineering or polymer field
 • DCS control for a petrochemical or plastic company
 • Shift work with competitive benefit

52 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male only, Degree in Electronics/ Electrical
 • 2 - 3 years of experience as Product Planner, Prod
 • Good Command of English

52 mins ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum Bachelor degree in Logistics or Chemistry
 • Experience in supply chain management in MNC
 • Fluent English, both oral and written, SAP system

52 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้าน Printing & Screen
 • มีความรับผิดชอบสูง

52 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีประสบการณ์ในด้าน Screen งานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

52 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 38 ปีขึั้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ QMR 3-5 ปีขึ้นไป

52 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • มีความรู้ระบบ ISO

52 mins ago

 

Applied
 • Work in Amatanakorn-Chonburi , Phase 10
 • Exp in translate for die-casting , machining
 • Love to work in Shop-floor / Production line.

52 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Overseeing production processes
 • Routine maintenance of production equipment
 • Assessing project and resource requirements

52 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-4 yrs experience in material/production planning
 • Analytical skills, good with numbers
 • Forecast and do material/production planning

52 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Provide engineering supervision to all processes
 • Feasibility studies of implementing new products
 • Reporting to the Managing Director

52 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male - Female at least 35 years old up
 • Degree Industrial Engineer or higher
 • 5-7 years experience in Material Planning

52 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Improve productivity for production process
 • Reduce cost for production
 • New factory

52 mins ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years exp in Production contol/ planning
 • Manpower, ISO TS16949, QMR
 • Good command in English

52 mins ago

 

Applied
 • ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 - 10 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา

52 mins ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • รับผิดชอบการวางแผน ตรวจสอบ และควบคุมด้านการผลิต
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 - 10 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา

52 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in food science , manufacturing
 • Minimum 5 years or production management
 • planning skills, problem solving ability

52 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in related field
 • 3-5 years work experience with production
 • Strong in teamwork and people management

53 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • At least 5 years of work experience
 • Strong at multi-tasking and coordinating

53 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Able to used Program SAP would be advance
 • Planning for Production
 • Good command of Spoken&Written English

53 mins ago

 

Applied
 • Engineering NPI
 • Electronics / Electrical Engineering
 • 2 Years Minimum

53 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in furniture manufacturing
 • 10 years experience in management and supply chain
 • Good in English

53 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Sample Production Engineer
 • Manufacturing
 • Location : Ayutthaya

53 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • บ้านพักพนักงาน
 • รถรับส่งพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

54 mins ago

 

Applied
 • Bachelors Degree (Industrial Engineer/Mechanical
 • Production control and planing to reach the target
 • Skill of Air condition system and machine maintena

54 mins ago

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตชิ้นงาน จนถึงส่งมอบให้กับลูกค้า
 • ชาย อายุ 24-30 ปี ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านงานประกันคุณภาพ (QA)

54 mins ago

THB10k - 13k /month

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป
 • ดูแลเทคนิคการผลิต
 • เข้าใจการทำงานของเครื่องจักร

54 mins ago

 

Applied
 • Male or female Age 40 years up
 • Bachelor Degree, Major Engineer or related field
 • 10 years up in production & control

54 mins ago

 

Applied
 • 3-8 year Experience in electronic manufacturing.
 • Production/production control.
 • Able to work in shift rotation.

54 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร , คหกรรม
 • ประสบการณ์ในสายงาน 2-5 ปี

54 mins ago

 

Applied
 • Responsible for controlling production line
 • Subordinate 8 workers in pressing section.
 • Work with supporting group to improve productivity

54 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Material planning & purchasing
 • Raw material (Packaging) inventory control
 • enhance supplier to improve products & service

54 mins ago

 

Applied
 • to work in big company in Thailand where provide
 • to challenge himself in a Manager role
 • to work as the top in the factory

54 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุ 28 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ธุรกิจวิศวกรรม, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

55 mins ago

 

Applied
 • Male/Female, Age between 28-30 years old.
 • Bachelor's degree in Engineering
 • 1 year experience in demand planning in FMCGs

55 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Provide technical assistance to sales staff
 • Product recommendation & other Technical supports
 • Developing business of cement, glass in Thailand.

55 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ในการตัดเหล็กด้วยเครื่อง Slitting
 • สามารถขับรถยนต์ประเภท 6-10 ล้อและมีใบอนุญาติ

56 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ (OM)
 • 1-4 ปี ด้านการวางแผนผลิตหรือการจัดการสินค้าคงคลัง
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และการคำนวณ

56 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหการ/สิ่งทอ
 • ประสบการณ์ : 3 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมและปรับปรุงการใช้วัตถุดิบในการผลิต

56 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ในการตัดเหล็กด้วยเครื่อง Slitting
 • สามารถขับรถยนต์ประเภท 6-10 ล้อและมีใบอนุญาติ

56 mins ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

56 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.ตรี สาขาวิทยาศาตร์การอาหาร
 • ดูแลและควบคุมโรงงานอาหารแช่แข็ง
 • ประสบการด้านโรงงานอาหารทะเลแช่แข็งอย่างน้อย 5 ปี

56 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดต่างๆ ได้
 • จบการศึกษาปวช.ขึ้นไป

56 mins ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

56 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.