• ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์, บรรจุภัณฑ์
 • ประสบการณ์ 3 ปี ในธุรกิจการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและเดินทางออกต่างจังหวัดได้

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work with a leading equipment manufacturer
 • Enhance your management skills
 • Opportunity for strong career growth.

22-Mar-19

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • R&D Manager in Flexible Packaging
 • ทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ
 • วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Strong background in Photoshop and Illustrator
 • Pre-Press of a Commercial Printing Company
 • Filipino / Malaysian/Singaporean

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Have experience in Publisher, printing product
 • At least 3 years experience printing industry
 • Coordinate in case of supplier quality problems

22-Mar-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Thai nationality, Proficiency in English
 • Experience selling flexible packaging
 • Competitive package

22-Mar-19

Base salary + high commission

Applied
 • Printing
 • การพิมพ์
 • เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Experience in manufacturing
 • Strong in written and spoken English
 • Knowledge in ISO9001, 14001, regulatory compliance

21-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป ถ้าเป็นชายผ่านการเกณฑ์
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

21-Mar-19

THB5k - 10k /month

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป จบสาขาการพิมพ์
 • มีความรู้พื้นฐานในสายการพิมพ์ในเชิงขาย
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

21-Mar-19

Base salary + high commission

Applied
 • At least 2 years experience in Graphic Design
 • Proficiency in both Thai and English
 • Adobe Photoshop, Illustrator & InDesign

20-Mar-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป ถ้าเป็นชายผ่านการเกณฑ์
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

20-Mar-19

THB5k - 10k /month

Applied
 • Senior Quality Manager - Global MNC
 • Leading packaging manufacturer
 • Dynamic working environment

19-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Experience in printing industry
 • Good command in English
 • Have own car and driving license

19-Mar-19

 

Applied
 • พบลูกค้ากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
 • พัฒนางานขายให้มีความก้าวหน้าตามเป้าหมาย
 • วิศวกรขายมีประสบการณ์

19-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การพิมพ์ เคมี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา

19-Mar-19

 

Applied
 • Bachelor/Master's Degree in Printing Technology
 • Experience in Manufacturing nature 5 yrs up
 • Experience in packaging industries is an advantage

19-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ปสก.ตรงในงานควบคุมคุณภาพ 10 ปี
 • ปสก.ตรงในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

18-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Have an experience in the rubber/plastic industial
 • Have an experience with extrusion machine
 • Have an experience with autoclave machine

18-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Sales Manager - (Packaging - Label Industry)
 • Attractive Package & Benefits
 • Multinational Company

18-Mar-19

THB55k - 70k /month

Applied
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • Product Development
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์/ Product Development

18-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป ถ้าเป็นชายผ่านการเกณฑ์
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

18-Mar-19

THB5k - 10k /month

Applied
 • Acknowlege of flexo graphice technology
 • Good communicate and coordinate skill
 • Printing and packanging experienced

18-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Global Leading Producer of Packaging Components
 • Opportunity to Lead a Team
 • Attractive Benefits Package

18-Mar-19

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • 10+ ปี ประสบการณ์การบริหารสายการผลิตในโรงงาน
 • 5+ ปี ประสบการณ์ในโรงงานกระดาษและบรรจุภัณฑ์
 • ปฏิบัติงานที่นิคมสินสาคร

17-Mar-19

Salary negotiable

Applied