• มีประสบการณ์การบริหารโรงงาน
 • มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานผลิตขนม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • Able to calculate material requirement
 • B.Sc./IE/B.Adm.
 • Strong knowledge in production planning

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Product Engineer
 • 2 years working experience in Product Engineer
 • automotive

2 hours ago

 

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • Minimum 3 years of experience with Manufacturing
 • Able to communicate English on conversational leve

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยฯ
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก

8 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ประสบการณ์ตำแหน่งผู้จัดการโรงงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ กระจก Auto part
 • ชำนาญด้านการลดต้นทุน และการจัดการโรงงาน

8 hours ago

 

Applied
 • Material Qualification
 • Packaging Supplier
 • PPV

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible to aim on target, KPIs or company
 • Bachelor or Master Degree in related filed
 • Experience in Production 5-7 years in Supervisor

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Sciences or related
 • Able to work as shift
 • Able to work 6 days per week

8 hours ago

 

Applied
 • Process Engineer Manager
 • Engineering Manager
 • Improvement Manager

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Production Planning
 • Supply Chain Planning
 • Operation Planning

8 hours ago

 

Applied
 • บริหารอัตรากำลังคนให้เหมาะสม
 • พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • บริหารจัดการการใช้อุปกรณ์การผลิต/เครื่องจักรต่างๆ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Piping, PDMS, Process, Manufacturing, Construction
 • Over 10 years experienced in Piping, Project Mngt
 • Good Command of English

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experiences in Management level
 • Good bouns
 • Manpower management

8 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years' in production and process line control
 • Reduce in process quality/quality loss cost
 • Work location: Bangbor Samutprakarn

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Support customer cliam & in-process problem
 • co-ordinate in new model with R&D & customer
 • experience in support & manage line claim problem

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong Production or Factory Management
 • Experience from Automotive Manufacturing
 • Fluent English Communication

8 hours ago

 

Applied
 • Stock Seed
 • agriculture
 • Manager

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Industrial Engineer, Food Science
 • Strong Leadership, and good team player
 • Food industry

8 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Food manufacturing
 • GMP, HACCP, BRC, ISO9000
 • Strong leadership skills

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ด้านผู้จัดการโรงงานอย่างน้อย 5ปี
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

8 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Knowledge of construction costs to evaluate
 • Facility Maintenance Engineering Background
 • Knowledge of HDD Facility Systems

8 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3-5 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมการผลิต

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leading European manufacturing company
 • Dynamic and collaborative working environment
 • Rapidly expanding business

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบกระบวนการผลิตตามมาตราฐานที่กำหนดไว้
 • ดูแลและตรวจสอบกระบวนการต่างๆตามมาตราฐาน GMP, PIC/S
 • ให้คำแนะนำและแก้ปัญหาต่างๆในระหว่างกระบวนการผลิต

8 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • Project coordinator to launch of project
 • Implement the engineering changes to Factory
 • Implement and maintain of Industrial management

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in economics, food industry, business
 • 10 years’ experience in procurement/supply chain
 • People management skills

8 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาปวส. ขึ้นไปอุตสาหกรรมกาาผลิต/ ช่างเชื่่อม
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายการผลิต 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรอบคอบ รับผิดชอบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

8 hours ago

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ในโรงงานเครื่องหนังหรือเครื่องประดับ
 • มีประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้จัดการโรงงาน
 • มีทักษะด้านการจัดการในโรงงาน

8 hours ago

 

Applied
 • Strong organizational and problem-solving skills
 • Good command in English
 • Bachelor's degree

8 hours ago

 

Applied
 • Must possess a good variety of production
 • Comfortable with cost management, budgeting
 • Experience of implementing Lean / Six Sigma

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะการเป็นผู้นำสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’sDegree Industrial Electrical Engineering
 • Experiences in 1 production control.
 • Good command of spoken and written English skill

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เงินเดือน 12000-15000
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

8 hours ago

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาFood Scienceหรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร
 • วางแผนกำลังการผลิต การจัดซื้อ การบริหารจัดการ

15 hours ago

 

Applied
 • มียูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

15 hours ago

 

Applied
 • Excellent Compensation Packages and fringe benefit
 • Top management career opportunity
 • Great location

16 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • บริหารจัดการและพัฒนากระบวนการทำงานในโรงงาน
 • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องขั้นต่ำ 3 ปี
 • ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์

19 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า
 • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องขั้นต่ำ 2 ปี
 • ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์

19 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ และมีความเป็นผู้นำ

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Supply Chain
 • 10 years’ experience in manufacturing
 • 5 years at management level.

21 hours ago

 

Applied
 • CNC
 • High salary and good welfares & benefits
 • Oversea training opportunity

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estates
 • 10 years of experiences in high managerial level
 • Good command of English literacy

18-Jun-18

 

Applied
 • Factory Manager
 • Plant Manager
 • Operation Director

18-Jun-18

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Electronic manufacturing
 • quality control and assurance on production
 • PCE

18-Jun-18

 

Applied
 • Quality Technology Engineer
 • Plant optimazation
 • Quality enginner

18-Jun-18

 

Applied
 • Male, 38-48 years old.
 • 10 yrs. in Production from Electronic fields.
 • Strong in Assembly process.

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • At least 15 years
 • People Management

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied