• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการพิจารณารับประกันภัย 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัย ( Non-motor)

24 mins ago

THB20k - 45k /month

Applied
 • Bachelor degree or above in BA or related field
 • 2-5 years of experiences in marketing
 • Strong analytical, interpersonal skills

24 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Master/Bachelor's Degree in Finance
 • 3 years' experience in Life Insurance
 • Having IC License

24 mins ago

 

Applied
 • Bachelor in Insurance, Statistics, Business Admin
 • Experience in policy management, broker service
 • Insurance Property and Project insurance knowledge

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Audittor
 • internal control and risk management principles
 • control testing

25 mins ago

 

Applied
 • Flat Structure, professional working environment
 • Great location near BTS
 • Competitive benefit for own and family

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5+ years exp. in Sales of B2B Business
 • Excellent Command of English written and verbal
 • Experience with motor insurance will be advantage

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing of Non-Life Insurance business
 • Outgoing person
 • Good command in English

25 mins ago

 

Applied
 • Insurance Complaint
 • Customer Services
 • complaints handing

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years working experience in life insurance
 • Posses Medical, Investigation experience
 • Stress tolerance under pressure

25 mins ago

 

Applied
 • Flexible working environment, great place to grow
 • Great location near BTS
 • Insurance benefit for family

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Flexible working environment, fun and challenging
 • Great location near BTS
 • Insurance benefit for family

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years of experience in marketing
 • project coordination, campaign management
 • marketing campaign, operation, project management

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • To develop training material to improve sales skil
 • Develop sales training strategy and road-map
 • To act as center of knowledge for Cigna

26 mins ago

 

Applied
 • Health Insurance product
 • Sales Force Relationship Management
 • Generate strategic plan to drive sales force

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Support the prophet model implementation of IFRS17
 • Eager to learn actuarial software / analysis
 • Perform product analysis ,product classification

26 mins ago

 

Applied
 • Degree in Accounting, Risk Management, Finance, IT
 • 8 years' exp in audit, accounting, finance, Risk
 • Good command of English

26 mins ago

 

Applied
 • actuarial pricing
 • คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • Actuary

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • บันทึกข้อมูล
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร๋คล่อง
 • ละเอียดรอบคอบ

07-Dec-19

 

Applied
 • Design tools and streamline report
 • Business intelligence and analytics strategy
 • Translate data into action to drive sales

07-Dec-19

 

Applied
 • Degree or higher in Laws or related field
 • 3 years' experience in AML,Sanctions,Anti-bribery
 • Good command of both spoken and written English

07-Dec-19

 

Applied
 • 5+ years of experience manipulating data
 • statistical computer languages
 • product and solution development.

07-Dec-19

 

Applied
 • Conduct regular review
 • Support on reviewing the English translation
 • Assist the Local Compliance Officer (LCO)

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Up to 80K, Position allowance 7,000
 • Good Benefit
 • Must hold insurance broker license(Life, Non-life)

06-Dec-19

 

Applied
 • Claim
 • Insurance
 • Property and Casualty

06-Dec-19

 

Applied
 • Project Management Office, IT
 • BTS Chongnonsi
 • Flexible Hours, Bonus, Oveasea Trip

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • degree in Accounting, Finance or related
 • BTS Chongnonsi
 • Flexible Hours, Bonus, Enbloc Leave

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree
 • New graduate is welcome
 • Having experience in insurance is a plus

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • project management, consultant, audit
 • Provide project governance, control frameworks
 • Relevant complex IFRS implementation

06-Dec-19

 

Applied
 • 5-year experiences of marketing, banking business
 • Understand how strategic planning and media
 • Identify the key barriers that a brand

06-Dec-19

 

Applied
 • Claims
 • Non motor claims
 • Property and Casualty claim

06-Dec-19

 

Applied
 • Enhance reinsurance system
 • IFRS 17 project in part of reinsurance
 • 3-5 years experience in insurance with SOA exam

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Promote Compliance culture
 • Monitor overall compliance with applicable laws
 • Develop and enhance Compliance program

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • สอบทานดูแลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกม.
 • ทบทวน-ประเมินความเสี่ยงระบบงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
 • เผยแพร่หลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • ให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย
 • ร่างและตรวจสอบสัญญา
 • งานเกี่ยวข้องกับฝ่ายกฎหมาย-สถาบันการเงิน/ทนายความ

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Investment Analyst
 • นักวิเคราะห์การลงทุน
 • ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและการลงทุน

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำ Sales Forecast เพื่อกำหนดรายได้
 • เคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หาโอกาสใหม่ๆ
 • มีประสบการณ์ด้านงานพัฒนาธุรกิจ

06-Dec-19

 

Applied
 • Claims analysis, Helath promotion
 • Medical Claims
 • Good command in English

06-Dec-19

 

Applied
 • Experience in Reinsurance underwriter
 • Eager to learn new things
 • Good command in English

06-Dec-19

 

Applied
 • 5+ years of marketing experience
 • Bachelor’s degree
 • Deep digital understanding

06-Dec-19

 

Applied
 • Broker Support, Underwriting,
 • Business Development, Sales
 • Insurance, Marketing

06-Dec-19

 

Applied
 • Oversee insurance claims for property, or casualty
 • Analyze all claim to ensure optimal quality
 • Manage process process timely and fairly

06-Dec-19

 

Applied
 • Have experience in insurance company with legal
 • Examine documents for sufficient fraud
 • litigation no less than 10 years

06-Dec-19

 

Applied