• การตลาดประกันภัย
 • ขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย
 • ตัวแทนประกันภัย

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bancassurance
 • Retail Banking
 • Banking / Finance

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - โท และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านประกัน
 • บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • Insurance Broker
 • At least 3 years Direct Experience
 • Fluent English Communication

10 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านบริหารงานประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในการบริหาร
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีและสามารถทำงาน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Officeได้

21-Nov-17

 

Applied
 • Exellent english communication skill
 • Able to work with muticultural enviroment
 • At least 1 year experience in Sales

21-Nov-17

 

Applied
 • To support and maintain back office applications
 • Experience in SBA or Back Office Applications
 • At least 4-5 year’ s working experience in a broke

21-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Bancassurance
 • Retail Banking
 • Banking / Finance

21-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Provide underwriting services for non motor
 • University Graduate in insurance or related fields
 • 3-5 years of experience in insurance fields

20-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Underwrite, insurance background
 • medical background
 • English communication

20-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบธุรกิจประกันภัย-โบรกเกอร์
 • มีทักษะในการบริหารทีม

20-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ตลาดประกันภัย,บริหารสาขาอย่างน้อย5ปี
 • สามารถให้ข้อแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวแทนได้
 • เปิดตัวแทนที่มีคุณภาพ

20-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Life Insurance and Non-Life Insurance
 • Insurance Sales
 • achievement of sales target

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Hold Individual Broker License over 1 year
 • Experience of insurance broker/ insurance business
 • Degree in Finance, Insurance, Economics, Marketing

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 25-35 years old
 • Bachelor's degree in any field.
 • Positive attitude in customer service

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Age not over 35 years old.
 • Bachelor's Degree or higher
 • At least 2 years of experience in marketing

16-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Broker management, underwriting background
 • non-life insurance, preferred PA or A&H,good engli
 • minimum 8 years experience with brokers

16-Nov-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือ สูงกว่า
 • มีความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
 • บริหารเวลาการทำงานเอง

16-Nov-17

 

Applied
 • Create the Policy Wording & provide statistics
 • Review the Policy Wording
 • 3-5 years’ experience in insurance industry, A&H

16-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Have experience in Life Operation
 • Strong analytical skills and logical thinking
 • Have knowledge in Group Insurance administration

15-Nov-17

 

Applied
 • Master’s or Bachelor’s Degree in MBA or Marketing
 • 5-7 year work experience in product development
 • Good English both spoken and written

15-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • ANP reporting
 • Monthly sales performance report
 • Business partner sales performance

15-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years working experience in Insurance Marketing
 • Energetic, dynamic, enthusiastic and organized
 • Good knowledge in Insurance, auto leasing

14-Nov-17

 

Applied
 • Relationship management
 • Insurance
 • Insurance products

10-Nov-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.