• การตลาดประกันภัย
 • ขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย
 • ตัวแทนประกันภัย

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Claims Non Motor
 • reinsurance Non Motor
 • Claims Assessor Non Motor

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิติ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • compliance, claim, legal, law
 • Risk Management, policy, Contract consultant
 • English, Communication, team work,

17 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

21-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Provide legal advice and opinion
 • Draft, review and revise all kinds of contract
 • Coordinate and contact with all stackholder

21-Nov-17

 

Applied
 • Degree in Automotive
 • 0-2 years of experience in insurance services
 • Good command of English and Thai

21-Nov-17

 

Applied
 • Monitor, coaching, provide advice and support team
 • Ensure that claims reimbursement is performed
 • Supervise team members in order for them to work

21-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Handle claims and respond to inbound enquiries
 • Part of an international and multicultural team
 • Achieve participation in performance reviews

21-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Measure performance with key dimensions
 • Prepare monthly/annual and performance reports
 • Experience 5 years and up

20-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Claims
 • Lost Adjuster
 • Underwriting

20-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ,รัฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ 1-4 ปี
 • ตรวจสอบข้อมูลด้านสุขภาพของผู้เอาประกันภัย

20-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี,นิติศาสตร์,รัฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • พิจารณาจ่ายสินไหมตามเงื่อนไขกรมธรรม์

20-Nov-17

 

Applied
 • good salary, bonus, insurance for family
 • training, 5 day working
 • claim, สินไหม, ประกันภัย

20-Nov-17

 

Applied
 • knowledge of motor insurance provisions
 • Strong communication skills, written and oral
 • At least 10 years of experience in motor claim

19-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting, Finance, Marketing
 • Computer skill in Microsoft Word,Excel,Power Poine
 • 0-2 years experience in provident fund,mutual fual

19-Nov-17

 

Applied
 • University graduate
 • Good communication skills to report writing in Eng
 • Computer skill. (Word, Excel and Access)

19-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์บริหารงานด้านสินไหม (Non-Motor)
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจ Engineer Industry
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

17-Nov-17

 

Applied
 • Only French nationality Male/Female
 • Minimum 2 years’ experience
 • Process Accident and Health claims

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ปวช./ปวส./ป.ตรี สาขาบัญชี
 • การเงิน,เศรษฐศาสตร์,บริหารธุรกิจ.

17-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Faculty of Medicine
 • 5 years’ experience in management level
 • Skilled in management

16-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Higher in Nursing, Medical Technology.
 • 1-2 years experience in claim assessor.
 • Operate all claim assessment.

16-Nov-17

 

Applied
 • Experience in insurance function or related
 • Bachelor's Degree in any field, Supervisor
 • Marine Claims, Non-Marine Claims

16-Nov-17

 

Applied
 • Claims
 • Complaint Handling
 • Insurance

16-Nov-17

 

Applied
 • Experienced in Employee Benefits Insurance.
 • Knowledge in medical treatment.
 • Degree in Insurance/Nursing Science is preferable.

16-Nov-17

 

Applied
 • Claims
 • Complaint Handling
 • Insurance

15-Nov-17

 

Applied
 • Responsible for claim adjudication for all claims
 • Handle complaints and answer queries from parties
 • Nursing/Medical background

13-Nov-17

 

Applied
 • ประสานงานเคลม
 • ติดต่อประสานงานอู่ ศูนย์รถ
 • รับเรื่องเคลมจากลูกค้า

13-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Relationship management
 • Insurance
 • Insurance products

10-Nov-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.