• วุฒิ ปวช.-ปวส. ด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับ IT
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • แก้ไขปัญหา ด้าน Software, Hardware, Printer

1 hour ago

 

Applied
 • บริการซ่อม แก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ

1 hour ago

 

Applied
 • Plan, conduct, and monitor testing of products
 • Troubleshoot and conduct initial investigation
 • 2 - 5 years experience in QA / Tester

1 hour ago

 

Applied
 • Male or Female, Thai nationality
 • To support website manager in office
 • Willing to learn new things

1 hour ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • IT security
 • Startup environment
 • Passion in technology and innovation

1 hour ago

 

Applied
 • ดูแล แก้ไข และติดตั้งระบบ Lan, Network, VPN,
 • มีความรู้เรื่อง เว็บไซต์ ดูแลงานสื่อโฆษณาออนไลน์,
 • ติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบคอม และรวมถึง Hardware

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Analyst, Project Management
 • IT Project, Business Process
 • Good English communication skills

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in any IT-related field
 • 1-3 years of experience in IT support or helpdesk
 • Able to communicate in English

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in computer science
 • Must have at least 5 years’ experience
 • Knowledge in .Net programming

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Fresh graduates are welcome to apply
 • Able to communicate in English
 • Training will be provided

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science or related
 • 3-5 year of experience in IT admin Network/ IT
 • Good command of English.

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science or related
 • 3-5 year of experience in IT admin Network/ IT sup
 • Good command of English.

1 hour ago

 

Applied
 • administering Windows
 • Linux/Unix (Redhat, CentOS, Solaris/SunOS)
 • NetApp and EMC

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • IT support, APAC, Thong lo
 • ticket system, SAP, ERP
 • English, software, southeast asia

1 hour ago

 

Applied
 • Automation testing
 • selenium
 • banking, financial, payment, insurance

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Project Management;PMP;Project Manager
 • Program Management;Risk Assessment
 • Service Delivery

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Java, j2EE
 • Spring, SpringBoot
 • JBOSS, Web App

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in IT
 • At least 3 years of experience
 • Good analytical skills

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-10 years of experience in Software development
 • Experience in supervise team or manage project
 • Hand-on experiences in Online website

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor/Master degree in computer engineering
 • Highly self-motivated and energetic
 • Experience in project management job role

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23-27 ปี
 • ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ 2 ปีในงานด้าน Application Support

1 hour ago

 

Applied
 • Diploma/ Bachelor Degree in Computer Science
 • To provide an IT support and services
 • To work with Global IT team for any IT requests

1 hour ago

 

Applied
 • IT support
 • Good communication and problem solving skills
 • 2-5 years experienced

1 hour ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • C Programmer in Financial and Trading Application
 • MVC, WIN32
 • C++ Visual Basic

1 hour ago

 

Applied
 • Opportunity to work with a Leading Global Company.
 • Good staff conditions and professional outlook.
 • Team work and chance to learn new IT skills.

1 hour ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Windows Server - AD / WSUS / DHCP / etc.
 • Technical Experience – Google Apps / Mac OS X
 • Virtual Machine Environment – Management Expert

1 hour ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • IT Support, Entry Level, 2 years exp
 • Enthusiastic, Initiative, English Oriented
 • Progress Open Edge, SQL, Crystal Report, MS Server

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in IT or any filed
 • Work per shift 4 x 3 per weeks (12 Hours)
 • Knowledge in Hardware, Software, Network and IT

1 hour ago

 

Applied
 • Analytical and troubleshooting skills
 • Good command of English
 • Direct experience in IT Support

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Support
 • เจ้าหน้าที่ไอทีซัพพอร์ต
 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติการ

1 hour ago

 

Applied
 • บริการหลังการขาย
 • ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานอุปกรณ์มือถือ
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม True

1 hour ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจใน Network, Lan, Firewall

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • Good programming knowledge
 • Basic knowledge in IT support

1 hour ago

 

Applied
 • Design,develop BI for the requirement
 • BI, ERP, Mobile App, Web App
 • Analyze the system, Complied the document,

1 hour ago

 

Applied
 • BSc.in Computer Science or related filed
 • At least 5 years experience in Customer Service
 • Computer literacy & good English & management skil

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree up in IT or related field
 • Working Experience 2 - 6 years
 • Good command in english

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Programming, SQL, SQL, SERVER, Visual Studio,.Net
 • IT officer,Project management
 • Software Development Life Cycle

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์งานโปรแกรมขายหน้าร้าน POS
 • MS SQL Server, My SQL

1 hour ago

 

Applied
 • ดูแลโปรแกรมสำนักงานใหญ่และสาขาหน้าร้านทั่วประเทศ
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหาโปรแกรม ERP
 • เตรียมฐานข้อมูลเพื่่อจัดทำโปรโมชั่นและเปิดร้านใหม่

1 hour ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Focus at Microsoft Enterprise Solution
 • 1 year experience in related field.
 • Good command in English will be advantage

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • SAP ABAP Programmer
 • High Quality Service Company
 • Good Opportunity

1 hour ago

 

Applied
 • SAP
 • IT Specialist
 • IT Application

1 hour ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • High Availability,Disaster Recovery,SQL Server
 • MCTS, MCITP, and/or MVP Certification
 • Oracle,MS SQL Server Administration

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong experience around Oracle products
 • Eager to learn new technologies
 • Strong English communication skills

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Oracle database administration and EBS Projects
 • Database reorganization
 • Projects and maintenance team support

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or Higher in IT Field
 • At least 8 years of experience in SAP FI/CO
 • SAP FI/CO Implementation & Support

1 hour ago

 

Applied
 • Programmer & IT Support
 • ประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป
 • สามารถเขียนโปรแกรมและซัพพอร์ตได้

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมMS Office
 • ให้การช่วยเหลือ/ให้คำปรึกษากับ User

1 hour ago

 

Applied