วิศวกร
  Suggestions will appear below the field as you type

  Searches related to วิศวกร jobs

  1-11 of 11 jobs
  Delta Electronics (Thailand) Public Co.,Ltd.'s banner
  Delta Electronics (Thailand) Public Co.,Ltd.'s logo
  Samutprakarn > Muang
  • Opportunity to work in International environment
  • A number of programs to support your career growth
  • Yearly bonus, Quarterly incentive, Shuttle Bus&Van
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Huaykwang
  • Bachelor’s Degree in Computer, Electrical engineer
  • 0-2 years of experience in Embedded software
  • Good knowledge for software development
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • ศึกษาและวิเคราะห์การออกแบบ และการพัฒนาระบบงาน
  • วางแผนการทำ Unit & SIT Test
  • ประสานงานกับผู้ใช้ระบบงานในการทดสอบระบบงาน UAT