• พัฒนา Android app และ Java app
 • ได้ทำงานร่วมกับ Dev. ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
 • ป.ตรี ด้าน Software Engineer, Com-Sci, IT

10 mins ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจทางด้านระบบฐานข้อมูล
 • มีพื้นฐาน Logic การเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี
 • กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง

13 mins ago

 

Applied
 • Automated test development
 • Degree in computer science or relevant field
 • Good general programming ability

54 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Com Sci/Electronic
 • 5 years experience in system analyst
 • Accounting System knowledge

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Comp Sci/Software
 • 3-5 yrs in Software Application Development
 • i.e. C / C++, C#, JAVA, PHP and experiences

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Develop & Modify system
 • Support ERP
 • Good knowlege in JAVA, VB.net, PHP

1 hour ago

 

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,MIS
 • มีประสบการณ์ support การใช้งาน Applicaion
 • มีความรู้ด้าน C#.net programming, SQL database

1 hour ago

 

Applied
 • System Analyst/ Business Analyst
 • UML, E-R Design, Work Flow.
 • 27 years or above, male or female

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
 • C#.net, Asp.net
 • Convenient Commutation
 • Attractive Benefits

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาระบบ Android และ IOS
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in either MySQL and Oracle.
 • Minimum2 years experience in programming
 • Eager to learn about new technologies.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum0-5 years experience in programming
 • Experience in develop application based on Windows
 • Knowledge in Object Oriented Programming

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work with a experienced foreign programmer
 • Work with magento to develop a modern website
 • Flexible working hours

2 hours ago

 

Applied
 • Required Thai nationality only
 • 2 years’ experience in Mobile Native Application
 • Strong knowledge and experience of JSON

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years of work experience
 • Strong Back-end API development experience
 • AWS and Linux experience

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Full stack: JAVA/JEE (Spring + Hibernate + Vaadin)
 • HTML, JavaScript, CSS, MVC
 • EXP 3 years. Can speak and write in English.

4 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • PHP (OOP preferred)
 • Experienced debugger and problem solver.
 • HTML (HTML 5 preferred)

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 year of experience in C# .NET
 • develop report with reporting service
 • Experience codeing store procedure

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • at least a bachelor’s degree in information system
 • medical insurance
 • 5 Working days (9.00-18.00)

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Power BI/ Analytics/Visualization tools
 • BI practices, SQL and database concepts
 • Banking business/ Financial Service

5 hours ago

 

Applied
 • Male, Age not over 35 (Thai Nationality)
 • 3-5 year experience in field /system engineer
 • Good knowledge and skills of programing language

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Love MMO Games
 • Experience in MMO Game Design
 • Very good in English skills

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong coding skill in Java.
 • Get requirement definition
 • Salary+HIGH BONUS

7 hours ago

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Have experienced on mobile platforms iOS, Android
 • Understands design pattern and User Interface.
 • Have knowledge in Hybrid, Titanium, Phone Gap

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years experience in web development
 • PHP5, MySQL, HTML5, CSS3, Java and JavaScript
 • Thai National only

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree (I.T., Electrical engineering, mechanical)
 • Can drive car and have driving license
 • Able to travel to up country

8 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้าน System Analysis
 • เคยมีประสบการณ์ด้าน Developer มาก่อน
 • กำหนดแผนงานและระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female
 • Thai Nationality
 • At least 3 years experience in project management

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop data sourcing, Design data report
 • Experienced 3-10 years in related
 • MS Excel, MS Access, SQL, R language, Python

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Computer Engineering
 • Experience in system engineer/software development
 • Good knowledge of UNIX/Linux and Windows

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of experience in IT Solutions Development
 • Experience of Software Development Lifecycle
 • Experience with Agile Software Development

11 hours ago

 

Applied
 • Male or Female 33-44 years
 • Bachelor or Master Degree
 • 5 Years in experience

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • programmer, developer,website,web design,lead web
 • mobile appplication, PHP, CSS, SQL,HTML
 • 3+ years experience

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 4 - 5 years in System Analyst, IT
 • Able to do programmingVB.Net, SQL, Chrystal Report
 • Good Command of English.

11 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Master's degree in IT, Engineering, MBA
 • 15-20 years working experience in IT Industry
 • Working with consulting firm or enterprise

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • System Analyst
 • Test Lead
 • Tester

11 hours ago

 

Applied
 • Good experience as application programmer
 • Good level skill in speak and writing English
 • Saraly over 45,000 THB

16 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เวลาทำงานยืดหยุ่นได้
 • มีค่ารักษาพยายาลประกันกลุ่ม
 • มีโบนัส ตามผลประกอบการและผลงานในแต่ละปี

16 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor‘s Degree in Computer , Statistic
 • 3 years’ experience in System analysis/Programming
 • Knowledge in DELPHI , Access, VB or other

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Implementing IT Security
 • Working on Penetration Test
 • Analyzing the results of the security testing

16 hours ago

 

Applied
 • ขียน JavaScript, CSS, HTML คล่อง
 • มีพื้นฐานความเข้าใจเรื่อง javascript
 • ถ้ามีความรู้เรื่อง React จะได้รับการพิจารณามาก

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/ โท - Computer Science ,Computer Enginee
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ/วิเคราะห์ระบบงาน 5 ปี
 • มีความรู้ด้าน Banking Design

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • A Bachelor degree in Computer Science
 • 2+ years experienced developing and implementing
 • Knowledge of software development life cycle.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Positive Thinking
 • Thai, 1-5 years Experience in Web Designer
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

16 hours ago

 

Applied
 • Fresh Graduated we are welcome
 • Good command in English
 • Graduated in Computer

16 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • พิจารณาเงินเดือนตามความสามารถ
 • สถานที่ทำงานยืดหยุ่นได้
 • อาหารกลางวัน อาหารว่าง ขนมขบเคี้ยว ฟรี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พิจารณาเงินเดือนตามความสามารถ
 • สถานที่ทำงานยืดหยุ่นได้
 • อาหารกลางวัน อาหารว่าง ขนมขบเคี้ยว ฟรี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Computer or related fields
 • skills in Java platforms
 • Able to work hard, team work

16 hours ago

 

Applied
 • Have experience in Financial, Banking, Insurance
 • C#, VB, .NET, Web Service, HTML, CSS, Java Script
 • Application based on 3-tier Architecture

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelors degree, at least 2-5 year working experi
 • Experience and understand of Nielsen Advisor
 • Be logical thinking, good problem solving

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.