• เงินเดือน 25,000-55,000THB., ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • มีประสบกาณ์ด้าน Java (Web application) JSP, Servle
 • Good communication and interpersonal skills.

14 mins ago

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • IT Support, IT Helpdesk, Manager
 • Users Support, Troubleshoot
 • Service Mind, English Communications

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Blockchain Developer
 • mobile development
 • API and Security

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หากใช้ Wordpress เป็นจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัครงานโปรดแนบรูปถ่าย

1 hour ago

 

Applied
 • Technical Service provides technical support.
 • Bachelor's degree Computer science
 • 0-3 years experience in Technical Support

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • สามารถใช้โปรแกรม TEKLA ได้
 • มีประสบการณ์ใช้โปรแกรมTEKLAได้ดีจะพิจารณา
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

1 hour ago

 

Applied
 • ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สายไอที คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้ Program

1 hour ago

 

Applied
 • Mobile Banking
 • IOS Developer
 • Business Analyst

1 hour ago

 

Applied
 • Project Manager
 • Insurance
 • Solution delivery

4 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age not over 35.
 • Able to work under pressure and flexible time.
 • Under graduate is fine

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Core banking
 • Project Manager
 • Business Analyst

4 hours ago

 

Applied
 • Experience on hand-on Big Data related tools
 • Experience with DW / BI framework
 • Knowledge of HADOOP Framework and programming tool

4 hours ago

 

Applied
 • 7+ years of data analysis, data management
 • Understanding change management, QA,Data design
 • Emerging technologies such as “Big Data”

4 hours ago

 

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or above in Engineering
 • Minimum 1 - 5 years of experience in IT security
 • Good Advance knowledge and skill on Firewall

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or Master Degree in Computer Science
 • .NET, C# skill
 • At least 1-2 years experience in ASP.NET

9 hours ago

 

Applied
 • 2 years experience in Business Analyst
 • Bachelor/Master Degree in MIS, Industrial Engineer
 • Experience in software business

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exp required as Project Lead / Business Analyst
 • 80 % Project Lead role + 20 % Business Analyst
 • Job location - Laksi Area . Good Salary + Benefits

9 hours ago

 

Applied
 • 2 years experience in sales
 • Small team of staff. Work in the center of Bangkok
 • Producer of internationally renowned Thai wine.

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจBusiness Requirement
 • ร่วมกำหนด Project Scope&Plan สนับสนุนการ Implement
 • จัดทำScript สำหรับOracle/SQL

9 hours ago

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor of Fine Arts, Computer Art, Digital Art
 • knowledge of Adobe Illustrator / Tech. Illustrator
 • General knowledge of aircraft system is a plus

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 4 years relevant SAP experience
 • Fluency in English, both written and spoken.
 • Willing to travel abroad

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Technical Lead
 • DevOps
 • Agile development

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3-5 years’ experience in IT project
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineering
 • Keen to learn new technologies and new business

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop business relationships, generate
 • Drive team to develop channel partners.
 • Good understanding of Networking applications.

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5-7 years’ experience in IT
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineering
 • Project / team management

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Data analysis
 • Understand of online mechanics
 • Strike up in game-plan in achieving goals

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in selling ERP application
 • Experience in Presales and Sales
 • Strong English communication skills

9 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Expert in Data Lake Ecosystem with open source
 • Excellent in using cloud platform
 • Be able to Manage big volume of data (Terabytes)

9 hours ago

 

Applied
 • Strong experience of SQL server and SQL database
 • Be alert to learn new knowledge
 • Experience of DBA at least 1 year

9 hours ago

 

Applied
 • เป็นพนักงานประจำ
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • -

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สามารถเขียนโปรแกรม Visvo , Basic
 • มีความรับผิดชอบสูง และมีความกระตืนรือร้นในการทำงาน

9 hours ago

 

Applied
 • Engineering in Computer, IT or related field.
 • OS installation via Suse, Redhat, AIX, etc.
 • basic database vis Oracle, SQL plus

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree of related technical computer
 • Experience about mobile application
 • Database Knowledge = > Microsoft SQL server

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Data Scientist
 • Data Analytics
 • Big Data

9 hours ago

 

Applied
 • Knowledge: SQL/MySQL
 • Visual studio for VB.net / C# is preferred
 • Bachelor Degree in Engineering or IT

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in computer science or computer
 • 2+ years experience in Software development
 • Good command of English

9 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Financial ERP related module
 • Understanding of accounting and costing
 • Strong communication of English

9 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Certification done in ERP and MS SQL Server.
 • 3-5 years proven track record of successful ERP.
 • Deep understanding of impact of code changes.

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in information systems
 • Cisco,wireless,WAN,LAN
 • Firewall

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Fine Arts, or a similar technical
 • Minimum 2 years of experience in a similar role.
 • Expertise in UX software such as Balsamiq, Draw.

9 hours ago

 

Applied
 • Minimum 2- 3 years of work experience
 • Responsible for Help Desk Support
 • Acting as consultant to line and project coordinat

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent knowledge of a Python and Django
 • automated testing platforms and unit tests
 • TDD a plus, Expert Debian-based Linux admin skills

9 hours ago

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • SEO
 • search engine
 • Marketing Online

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science or Engineer
 • 1 - 3 years' experience in Programing
 • Basic knowledge of Database Management System

9 hours ago

 

Applied
 • Minimum of 3 years experiences in C#/VB/ASP .NET
 • Web/Mobile/Desktop Application Development
 • Familiar with OOP and strong knowledge in Database

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 3 years experiences in Java programming
 • Web/Mobile/Desktop Application Development
 • Familiar with OOP and strong knowledge in Database

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.