• บริการซ่อม แก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ

2 hours ago

 

Applied
 • ทำงานในจังหวัดเชียงใหม่
 • สนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอ
 • ทำงานในตำแหน่ง 3 ปีขึ้นไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 hours ago

 

Applied
 • System programming experience is highly desired
 • Have a good understanding in Linux VMWare Network
 • Experience with Orchestration systems and server

2 hours ago

 

Applied
 • minimum of ten years of leadership
 • Experience in implementing and managing healthcare
 • Good Communication in English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Attractive Package
 • System Analyst
 • Job in Bangkok, Thailand

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 5 years experiences of IT Server, Network
 • 3 years experiences of supervising IT technical
 • Knowledge in Windows Server Technology

2 hours ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • พัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น ตามรายละเอียดกระบวนการ
 • ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่จะทำการพัฒนาระบบ
 • จัดทำเอกสารโครงการพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Programmer
 • IT
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Computer Science
 • 3-5years of experience in applications development
 • Experienced building out a services

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Programmer
 • IT
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2 hours ago

 

Applied
 • Experience in information security, IT audit
 • International and multi-cultural environment
 • Closed to BTS Asoke & MRT Sukhumvit

2 hours ago

 

Applied
 • AWS and Linux infrastructure
 • Support backend as deployment including automation
 • Familiar in scripting (Shell, Bash), Python etc.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Presale, Cloud Solution
 • POC, TOR, BOM
 • Good English Communication Skills

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in IT or related fields
 • 5 years’ experience in AS400 Program and RPG
 • Good command in English communication

2 hours ago

 

Applied
 • Business Analyst, Project Management
 • IT Project, Business Process
 • Good English communication skills

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in multiple domains and technologies
 • Experience in designing technical solution
 • Good command in English

2 hours ago

 

Applied
 • Strong client facing experience
 • Deep skills in any SAP modules listed
 • Excellent leadership and management skills

2 hours ago

 

Applied
 • Drive test planning and execution
 • Plan and executing data conversion activities
 • Supervise process and functional design activitie

2 hours ago

 

Applied
 • Interface IT concerning incident managmenet
 • Support IT Functions
 • Monitoring network and security

2 hours ago

 

Applied
 • Automated Testing, REST API testing, Postman
 • 2-5 years experience
 • Excellent tester, familiar with banking & finance

2 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Telecom Enfineering
 • Technical background of SDH and DWDM
 • Transmission,Technical Support,Troubleshooting

2 hours ago

 

Applied
 • 4-10 year experience in Telecom and IT
 • Presale Support Function, LAN/ WAN Technology,
 • Certification at Professional Cisco

2 hours ago

 

Applied
 • Experience in Vulnerability Management
 • Experience in Penetration Testing
 • Experience in Network Security

2 hours ago

 

Applied
 • PHP, MySQL, System analysis and design
 • Ability to write technical documentation
 • 5 years of software development experience

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in computer science
 • Must have at least 5 years’ experience
 • Knowledge in .Net programming

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • CCIE Network Engineer
 • Design and implement cutting-edge IT solution
 • Advance your career with leading IT company

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Network Engineer
 • Design and implement cutting-edge IT solution
 • Advance your career with leading IT company

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับทั้งเด็กจบใหม่และผู้มีประสบการณ์
 • เชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Java
 • ออฟฟิศติดสถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • System Analyst
 • Develop software
 • System Development

2 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years experience in ERP Business
 • 15 years experience in IT implement and support
 • Being project management

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science or related
 • 3-5 year of experience in IT admin Network/ IT sup
 • Good command of English.

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree of higher
 • Minimum 3 years experience in IT network
 • Positive thinking with service-minds

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • System Engineer
 • System Engineer Manager
 • System Admin Manager

2 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Computer Science
 • 5 years’ experience in system development
 • Extensive experience in working in complex IT

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of relevant working experience in Telecom
 • Bachelor’s degree or higher in Telecom or Computer
 • Good knowledge of Telecommunication, IT & Services

2 hours ago

 

Applied
 • administering Windows
 • Linux/Unix (Redhat, CentOS, Solaris/SunOS)
 • NetApp and EMC

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years of experience in IT system Admin
 • At least 2 years of experience in IT security
 • Have knowledge of Web/Email filtering

2 hours ago

 

Applied
 • Automation testing
 • selenium
 • banking, financial, payment, insurance

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project Management;PMP;Project Manager
 • Program Management;Risk Assessment
 • Service Delivery

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Java, j2EE
 • Spring, SpringBoot
 • JBOSS, Web App

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience that is directly
 • Fast learning, self-development
 • Ability to operate on a scheduled 24-hour

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer engineering
 • 3-5 years of experience working hands
 • CCNA,CCNA Security, CCNA wireless

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-5 years of relevant experience
 • Knowledge in system development, analysis & design
 • Salary: 20K - 80K Baht, up to experience

2 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • design, develop, implement software solution
 • Analyze the root cause of discrepancy
 • Bachelor in Computer Science with 3 yrs of exp.

2 hours ago

 

Applied
 • เขียนโปรแกรมภาษา HTML, Java, PHP, MySQL
 • Command line
 • NoSQL (MongoDB, Redis)

2 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานขายอย่างน้อย1ปี หรือด้านงานขาย IT
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการนำเสนอ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

2 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านกราฟฟิคเบื้องต้น
 • มีความรับผิดชอบ ทำงานได้รับมอบหมาย

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Manager
 • Infrastructure
 • IT

2 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Diploma/ Bachelor Degree in Computer Science
 • To provide an IT support and services
 • To work with Global IT team for any IT requests

2 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work with a Leading Global Company.
 • Good staff conditions and professional outlook.
 • Team work and chance to learn new IT skills.

2 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied